ARGYNET PRIVACY POLICY - Πολιτική Απορρήτου

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων (τα “Δεδομένα” σας) είναι σοβαρή υπόθεση για την Argynet. Αυτή η πολιτική απορρήτου (η “Πολιτική Απορρήτου”) εξηγεί τον τρόπο συλλογής και χρήσης των Δεδομένων σας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ;

Η επεξεργασία δεδομένων γίνεται από την Argynet – Innovative Building Materials , μια Ελληνική εταιρεία, η οποία είναι εγγεγραμένη στο επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών με Αριθμό ΓΕΜΗ 139677503000, της οποίας η καταχωρημένη έδρα είναι η: Στενών Πόρτας 20 στο Άλσος Ιλισίων με Τ.Κ. 16121 (εφεξής θα αναφέρεται ως “Argynet”).
Όπου αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται σε “εμείς”, “μας” ή “εμάς” παρακάτω, αυτό θα σημαίνει Argynet.

 

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ;

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για όλα τα δεδομένα σας που συλλέγονται από την Argynet, είτε μέσω της ιστοσελίδας της, είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο.

Ο ιστότοπος ή οι εφαρμογές της Argynet ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς τους ιστότοπους των δικτύων συνεργατών μας ή / και των θυγατρικών τους. Λάβετε υπόψη ότι αυτοί οι ιστότοποι έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και ότι δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για αυτές τις πολιτικές.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου μπορεί περιστασιακά να ενημερώνεται. Ανατρέξτε στην τελευταία έκδοση online.

 

ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ;

Ενδέχεται να συλλέξουμε τα δεδομένα που μας παρέχετε μέσω διαφόρων καναλιών, συμπεριλαμβανομένων ιστότοπων, κοινωνικών δικτύων, εκδηλώσεων, τηλεφωνικών επαφών, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο.

 • στοιχεία ταυτότητας (π.χ. όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης) .
 • Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου)..
 • τίτλος / θέση εργασίας στην εταιρεία σας, εάν ενεργείτε σε επαγγελματικό πλαίσιο.
 • αρχεία αλληλογραφίας με την Argynet και απαντήσεις σας σε έρευνες.,

Μπορούμε επίσης να συλλέγουμε τα δεδομένα σας με αυτόματα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των cookies και άλλων συσκευών παρακολούθησης. Λάβετε υπόψη ότι η διεύθυνση IP σας δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ για να σας αναγνωρίσει ως φυσικό πρόσωπο, αλλά απλά θα μας επιτρέψει να προσδιορίσουμε την πόλη από την οποία είστε συνδεδεμένοι.
Μπορούμε να αποκτήσουμε τα δεδομένα σας από εξωτερικές πηγές, για παράδειγμα από εταιρείες τρίτων ή από πηγές διαθέσιμες στο κοινό. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για οποιοδήποτε από αυτά τα Δεδομένα και, όποτε είναι δυνατόν, θα σας ενημερώσουμε για την πηγή από την οποία τα αποκτήσαμε.

 

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Χρησιμοποιούμε κυρίως τα δεδομένα σας για λόγους διαχείρισης των σχέσεων μας με πελάτες ή για σχέσεις με προοπτικές, ιδίως όταν:.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

Χρησιμοποιούμε κυρίως τα δεδομένα σας για λόγους διαχείρισης των σχέσεων μας με πελάτες ή για σχέσεις με προοπτικές, ιδίως όταν:.

 • επεξεργαζόμαστε παραγγελίες και παραδίδουμε προϊόντα,
 • απαντάμε σε ερωτήματα σας,
 • διαχειριζόμαστε αιτήματα που σχετίζονται με προϊόντα,
 • σας στέλνουμε νέα και πληροφορίες για τα προϊόντα μας που μπορεί να σας ενδιαφέρουν,
 • διαχειριζόμαστε προγράμματα αφοσίωσης,
 • διεξάγουμε έρευνες για τη βελτίωση των υπηρεσιών και των προϊόντων μας,
 • διοργανώνουμε διαγωνισμούς,
 • παράγουμε στατιστικά στοιχεία για ανάλυση μάρκετινγκ.

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για οποιονδήποτε άλλο συγκεκριμένο σκοπό που υποδεικνύεται τη στιγμή της συλλογής δεδομένων.

 

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

“Λαμβάνοντας υπόψη το σκοπό, τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους νομικούς λόγους:.

 • όπου απαιτείται για την εκτέλεση μιας σύμβασης που έχουμε μαζί σας.,
 • όπου είναι απαραίτητο να επιδιώξουμε τα νόμιμα συμφέροντά μας, μεταξύ των οποίων:
 • ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών για την προστασία των δεδομένων σας από απώλεια,
  ζημιά ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση
 • αξιολόγηση των υπηρεσιών μας μέσω καταγραφής κλήσεων με τα κέντρα επικοινωνίας μας
 • δραστηριότητες άμεσου μάρκετινγκ (εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες βασίζουμε τη συγκατάθεσή σας).,
 • όταν είναι απαραίτητο να συμμορφωθεί με μια νομική υποχρέωση, ιδίως για να βοηθήσει μια δημόσια αρχή ή έναν φορέα διερεύνησης.
 • όπου έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για συγκεκριμένους και καθορισμένους σκοπούς.

 

ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Ενδέχεται να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με:

 • με έμπιστους και αξιόπιστους προμηθευτές τρίτων μερών μας για την εκτέλεση μιας σειράς επιχειρηματικών υπηρεσιών εκ μέρους μας, όπως υπηρεσίες φιλοξενίας και συντήρησης.
 • τρίτα μέρη που μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες σε σχέση με τα δικά τους προϊόντα και υπηρεσίες.
 • δικαστικές αρχές, κρατικές υπηρεσίες ή δημόσιοι φορείς, κατόπιν αιτήματος και στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Σε κάθε περίπτωση, η Argynet θα μοιράζεται τα δεδομένα σας μόνο σε βάση “όπου κρίνεται απαραίτητο” για να εκπληρώσει τους σκοπούς που ορίζονται παραπάνω.

 

ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Τα δεδομένα αποθηκεύονται είτε στη βάση δεδομένων μας είτε στη βάση δεδομένων των παρόχων υπηρεσιών μας.
Λόγω της διεθνούς δραστηριότητας της Argynet και προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ποιότητα των υπηρεσιών μας, τα δεδομένα σας μπορούν να μεταφερθούν σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα χρησιμοποιήσουμε τις κατάλληλες νομικές διασφαλίσεις για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας θα χειριστούν σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.
Για να λάβετε αντίγραφο αυτών των διασφαλίσεων ή λεπτομέρειες σχετικά με το πού μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα, μπορείτε να μας στείλετε γραπτό αίτημα, όπως ορίζεται στην ενότητα 10 της Πολιτικής Απορρήτου.

 

ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ;

Η Argynet δεσμεύεται να διασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων σας. Για το σκοπό αυτό, διατηρούμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να αποφύγουμε, στο μέτρο του δυνατού, οποιαδήποτε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν, εντός των ορίων που προβλέπονται από τον ισχύοντα νόμο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προκειμένου να ικανοποιήσουμε νομικές απαιτήσεις , λογιστικές απaιτήσεις ή απαιτήσεις που σχετίζονται με αναφορές.

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ;

Σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα σας.

 • Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα Δεδομένα σας..
 • Για να διορθώσετε και να ενημερώσετε τα Δεδομένα σας.
 • Να διαγράψετε τα δεδομένα σας.
 • Να περιορίσετε την επεξεργασία των Δεδομένων σας.
 • Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας, κυρίως όταν η επεξεργασία βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά μας.
 • Να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.
 • Να ζητήσετε την επιστροφή των δεδομένων σας σε ένα δομημένο αρχείο δεδομένων, είτε σε εσάς είτε σε τρίτο μέρος, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό (φορητότητα δεδομένων).
 • Υποβολή καταγγελίας στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε ένα από τα δικαιώματά σας, στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη info@argynet.gr ή αλληλογραφία στη δ/νση:
Argynet – Innovative Building Materials
Στενών Πόρτας 20
16121, Άλσος Ιλισίων
Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να απαιτήσουμε την απόδειξη της ταυτότητάς σας και τα πλήρη στοιχεία της αίτησής σας πριν την επεξεργασία της. Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας και δεν θα αποθηκευτούν για περισσότερο από αυτό που απαιτείται για το σκοπό αυτό.
Θα απαντήσουμε με εύλογη καθυστέρηση, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.


 

Argynet Privacy Policy

 

Protecting your personal data (your “Data”) is a serious matter for Argynet. This Privacy Policy (“Privacy Policy”) explains how your Data is collected and used in accordance with applicable law.

 

WHO IS THE MANAGER OF YOUR DATA?

The data processing is done by Argynet – Innovative Building Materials, a Greek company, which is registered in the professional chamber of Athens with Number GEMI 139677503000, whose registered office is: Stenon Portas 20 in Alsos Ilision – Athens with PC. 16121 (hereinafter referred to as “Argynet”). Where this Privacy Policy refers to “us”, “us” or “us” below, it will mean Argynet.

 

WHAT HAPPENS TO THIS POLITICAL DISCLOSURE?

This Privacy Policy applies to all your data collected by Argynet, either through its website or by any other means. Argynet’s website or applications may contain links to the websites of our affiliate networks and / or subsidiaries. Keep in mind that these sites have their own privacy policies and that we do not assume any responsibility or liability for these policies. This Privacy Policy may be occasionally updated. See the latest version online.

 

WHAT DATA DO WE CALL FROM YOU?

We may collect the data you provide to us through various channels, including websites, social networks, events, telephone contacts, e-mails or otherwise. identity details (eg name, surname, date of birth). Contact details (eg mailing address, email address, phone number) .. title / job in your company, if you operate in a professional context. mail files with Argynet and your answers to surveys., We may also collect your data by automatic means, including cookies and other monitoring devices.

Keep in mind that your IP address will never be used to identify you as a natural person, but will simply allow us to identify the city you are connected to. We can get your data from external sources, for example from third party companies or from sources available to the public. This Privacy Policy applies to any of these Data and, whenever possible, we will inform you of the source from which we obtained them.

 

WHICH PURPOSES DO WE USE YOUR DATA?

We mainly use your data for the purpose of managing our relationships with customers or for relationships with prospects, especially when :.

 

INSURANCE OF PERSONAL DATA CLOSED

We mainly use your data for the purpose of managing our relationships with customers or for relationships with prospects, especially when :. We process orders and deliver products, we answer your questions, we manage product-related requests, we send you news and information about our products that may interest you, we manage dedication programs, we conduct research to improve our services and products, we organize competitions, we produce statistics for marketing analysis. We may process your data for any other specific purpose indicated at the time of data collection.

 

FOR WHAT LEGAL REASONS DO WE COLLECT YOUR DATA?

“Taking into account the purpose, your data is processed for the following legal reasons: where required to perform a contract we have with you, where it is necessary to pursue our legitimate interests, including: network security and information to protect your data from loss, damage or unauthorized access evaluation of our services by recording calls to our contact centers direct marketing activities (except in cases where you rely on with your consent).

When it is necessary to comply with a legal obligation, in particular to assist a public authority or an investigative body. where you have given your explicit consent for specific and specified purposes. to share your data with: with trusted and trusted suppliers of our third parties to perform a number of business services on our part, such as hosting and maintenance services. third parties who may offer services in relation to their own products and services. judicial authorities, government agencies or public bodies, upon request and to the extent permitted by law. In any case, Argynet will only share your data on a “where necessary” basis to meet the above objectives.

 

WHERE DO WE PROVE YOUR DATA?

The data is stored either in our database or in the database of our service providers. Due to Argynet’s international activity and in order to optimize the quality of our services, your data can be transferred to countries outside the European Economic Area (EEA). In such cases, we will use the appropriate legal guarantees to ensure that your data is handled in accordance with the terms of this Privacy Policy. To obtain a copy of these guarantees or details on where you can access these documents, you can send us a written request, as set out in section 10 of the Privacy Policy.

 

HOW DO WE CHANGE THE SAFETY & THE TRUST OF YOUR DATA?

Argynet is committed to ensuring the security of your data. To this end, we take appropriate technical and organizational measures to avoid, as far as possible, any accidental or illegal destruction, loss, alteration or unauthorized access.

 

HOW LONG DO WE HAVE YOUR DATA?

We will retain your data for as long as is necessary to achieve the purpose for which they were collected, within the limits provided by applicable law. In some cases, we may retain your data for a longer period of time in order to satisfy legal claims, accounting claims or claims related to reports.

 

WHAT ARE YOUR DATA AND HOW CAN YOU EXERCISE THEM?

Under applicable law, you may be entitled. To access your Data .. To correct and update your Data. Delete your data. Limit the processing of your Data. Resist the processing of your data, especially when the processing is based on our legitimate interests. Withdraw your consent at any time. Request the return of your data to a structured data file, either to you or to a third party, where this is technically possible (data portability).

Complaint to the competent data protection authority. If you wish to exercise one of your rights, send an e-mail to info@argynet.gr or mail to the address: Argynet – Innovative Building Materials, 20 Stenon Portas, Alsos Ilision – 16121, Athens Keep in mind that you may require proof of identification you and the full details of your application before processing it. The data will only be used to verify your identity and will not be stored for longer than is required for this purpose. We will respond with reasonable delay, in accordance with applicable regulations.

 

You Tube

Our website uses plugins from YouTube, which is operated by Google. The operator of the pages is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

If you visit one of our pages featuring a YouTube plugin, a connection to the YouTube servers is established. Here the YouTube server is informed about which of our pages you have visited.

If you’re logged in to your YouTube account, YouTube allows you to associate your browsing behavior directly with your personal profile. You can prevent this by logging out of your YouTube account.

YouTube is used to help make our website appealing. This constitutes a justified interest pursuant to Art. 6 (1) (f) DSGVO.

Further information about handling user data, can be found in the data protection declaration of YouTube under https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Vimeo

Our website uses features provided by the Vimeo video portal. This service is provided by Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

If you visit one of our pages featuring a Vimeo plugin, a connection to the Vimeo servers is established. Here the Vimeo server is informed about which of our pages you have visited. In addition, Vimeo will receive your IP address. This also applies if you are not logged in to Vimeo when you visit our plugin or do not have a Vimeo account. The information is transmitted to a Vimeo server in the US, where it is stored.

If you are logged in to your Vimeo account, Vimeo allows you to associate your browsing behavior directly with your personal profile. You can prevent this by logging out of your Vimeo account.

For more information on how to handle user data, please refer to the Vimeo Privacy Policy at https://vimeo.com/privacy.