Terms & Conditions – Όροι Χρήσης

Η τοποθεσία web https://argynet.gr  διέπεται από τα παρακάτω Terms & Conditions – Όροι Χρήσης και δημοσιεύεται από την:

Argynet – Innovative Building Materials
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών Αριθμό ΓΕΜΗ 139677503000

Ενδοκοινοτικός ΦΠΑ GR053253570
Argynet – Innovative Building Materials
Στενών Πόρτας 20
16121, Άλσος Ιλισίων
(εφεξής “Argynet”).

Υπεύθυνος έκδοσης είναι ο/η Δημήτρης Αργυρίου.

Η σχεδίαση της τοποθεσίας web https://argynet.gr/ έχει γίνει από την:
https://create-website.gr/ στην προαναφερόμενη διεύθυνση έδρας.

Η ανάπτυξη της τοποθεσίας web https://argynet.gr/ έγινε από την: https://create-website.gr/

με καταχωρημένη στα μητρώα έδρα στη διεύθυνση Ευτυχίδου 7, 11635 Αθήνα

Η τοποθεσία web https://argynet.gr/ λειτουργεί από πλατφόρμα διακομιστή που παρέχει η:
Apache.

Η από μέρους πρόσβαση και χρήση της τοποθεσίας web της Argynet (η “Τοποθεσία web”) διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης (οι “Όροι χρήσης”). Με την από μέρους σας πρόσβαση, περιήγηση και χρήση της Τοποθεσίας web, αποδέχεστε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί, χωρίς επιφύλαξη, τους παρόντες Όρους χρήσης, όπως τροποποιούνται ανά διαστήματα από την Argynet.

Αν η Argynet αποφασίσει να τροποποιήσει τους Όρους χρήσης, θα δημοσιεύσει τη νέα, ενημερωμένη έκδοσή τους στην Τοποθεσία web. Κατά συνέπεια, καλείστε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα τους παρόντες Όρους χρήσης.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το περιεχόμενο της Τοποθεσίας web και, ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, τα κείμενα, οι σημάνσεις, τα λογότυπα, οι φωτογραφίες, τα βίντεο, τα ηχητικά αρχεία, η μουσική, η διάταξη, τα σχέδια, οι οδηγίες, οι τεχνολογίες, τα προϊόντα και οι διαδικασίες ανήκουν στην Argynet ή στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, ή χρησιμοποιούνται με την εξουσιοδότηση των κατόχων τους. Επομένως, προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, ευρεσιτεχνίες και άλλα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τα οποία υφίστανται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Δεν επιτρέπεται η ερμηνεία ή αναδιατύπωση κανενός μέρους του περιεχομένου της Τοποθεσίας web, ως παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος για τη χρήση οποιουδήποτε μέρους του εν λόγω περιεχομένου της Τοποθεσίας web.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ WEB

Επιτρέπεται η λήψη, η προβολή ή η εκτύπωση του περιεχομένου της Τοποθεσίας web αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Συμφωνείτε να διατηρείτε όλες τις ειδοποιήσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων κυριότητας σχετικά με τυχόν πληροφορίες ή υλικό, σε οποιοδήποτε αντίγραφο ή σε οποιαδήποτε λήψη του εν λόγω υλικού πραγματοποιείτε. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής, τροποποίησης, διανομής, μετάδοσης ή αναμετάδοσης του περιεχομένου της τοποθεσίας web, εν όλω ή εν μέρει, με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός αν υφίσταται πρότερη έγγραφη συγκατάθεση της Argynet.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οποιαδήποτε προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα που ενδέχεται να στέλνετε μέσω του Internet στην τοποθεσία web, προστατεύονται και διέπονται από την Πολιτική απορρήτου. Η Argynet σάς καλεί να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική απορρήτου, προτού της παραχωρήσετε τυχόν προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα τέτοιου τύπου.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ Η ΥΛΙΚΑ ΤΡΙΤΩΝ

Προκειμένου να σας προτείνει βελτιωμένο περιεχόμενο, η τοποθεσία web ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις υπερκειμένου προς άλλες τοποθεσίες web ή υλικά που παρέχονται από τρίτους και ο χειρισμός και ο έλεγχός τους δεν πραγματοποιείται από την Argynet. Η Argynet δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των εν λόγω τοποθεσιών web ή για υλικά ή τυχόν συλλογή και μετάδοση προσωπικών δεδομένων, εγκατάσταση cookie ή τυχόν άλλων διαδικασιών που εκτελούνται από αυτές τις τοποθεσίες web. Η Argynet δεν αποδέχεται καμία ευθύνη ή υπευθυνότητα σχετικά με το περιεχόμενο, τη νομιμότητα, την ακρίβεια ή τις λειτουργίες τους.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Για ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται από την Τοποθεσία web ενδέχεται να απαιτείται κωδικός πρόσβασης, ο οποίος παραχωρείται από το διαχειριστή της Τοποθεσίας web. Οι εν λόγω κωδικοί και κωδικοί πρόσβασης είναι αυστηρά εμπιστευτικοί, προσωπικοί και μη μεταβιβάσιμοι. Φέρετε προσωπικά την ευθύνη για τη χορήγηση, τη διατήρηση και τις συνέπειες από τη χρήση τους. Πρέπει να λάβετε όλα τα αναγκαία μέτρα για να προστατεύσετε και για να διατηρήσετε μυστικούς αυτούς τους κωδικούς ή τους κωδικούς πρόσβασης. Η Argynet δεν φέρει ευθύνη για τυχόν παράνομη χρήση των κωδικών πρόσβασης.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Αν και η Argynet καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να είναι ακριβή όλα τα στοιχεία της τοποθεσίας web, η τελευταία μπορεί να περιλαμβάνει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Η Argynet δεν παρέχει δηλώσεις σχετικά με την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την πληρότητα ή την επικαιρότητα της τοποθεσίας web ή σχετικά με τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση της τοποθεσίας web. Χρησιμοποιείτε την τοποθεσία web και το υλικό της με δική σας ευθύνη.

Η ARGYNET ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ WEB ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΓΙΑ ΤΟ ΟΤΙ Η ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ WEB ΚΑΙ Ο ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΙΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ή ΑΛΛΟ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΥΛΙΚΟ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ WEB ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Η ARGYNET ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΟΣΤΗ.

Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ WEB ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΕΙ, ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ. Η ARGYNET ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η ARGYNET ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ.

ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

Τυχόν συμβουλές ή πληροφορίες, είτε προφορικές ή γραπτές, οι οποίες παρέχονται από την Argynet ή κατά τη διάρκεια χρήσης της τοποθεσίας web, δεν εγείρουν δικαιώματα για τυχόν εγγυήσεις που δεν παραχωρούνται ρητά από τους παρόντες Όρους χρήσης.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η πρόσβαση, η χρήση, η περιήγηση και η πλοήγηση στην Τοποθεσία web πραγματοποιούνται με δική σας ευθύνη..

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ, ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ, ΟΥΤΕ Η ARGYNET, ΟΥΤΕ ΤΥΧΟΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΟΥΤΕ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ WEB, ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ Ή ΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΑ ΣΤΗ ΦΗΜΗ, ΚΟΣΤΗ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ, ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ Ή ΚΕΡΔΗ, Ή ΕΥΘΥΝΕΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ (ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η ARGYNET ΗΤΑΝ ΕΝΗΜΕΡΗ Ή ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΑ), ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ WEB, Ή ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, Ή ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ WEB Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ ΒΑΣΙΖΟΤΑΝ ΣΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ.

ΦΕΡΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ, Η ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΤΡΟΠΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ WEB. Η Argynet δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για τυχόν ζημιά ή για ιούς που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας ή άλλη ιδιοκτησία, λόγω της πρόσβασής σας σε τυχόν υλικό της Τοποθεσίας web ή λόγω της χρήσης ή της λήψης τυχόν υλικού από την Τοποθεσία web ή για οποιαδήποτε άλλη νομική διείσδυση ή παρεμβολή στα συστήματα τεχνολογίας πληροφορικής. Η Argynet διατηρεί το δικαίωμα διακοπής ή ανάκλησης τυχόν ή και όλων των λειτουργιών της Τοποθεσίας web. Η Argynet δεν αποδέχεται ουδεμία ευθύνη ή υπευθυνότητα για τυχόν διακοπή ή ανάκληση τυχόν ή και όλων των λειτουργιών της Τοποθεσίας web, λόγω ενεργειών ή παραλείψεων της Argynet ή τυχόν τρίτων μερών.

ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ

Η Argynet αντιμετωπίζει θετικά τα σχόλιά σας στην Τοποθεσία web και τα προϊόντα της. Ωστόσο, αποδέχεστε ότι, σε περίπτωση που μας αποστείλετε δημιουργικές προτάσεις, ιδέες, σημειώσεις, σχέδια, πρωτότυπες ιδέες, εφευρέσεις ή άλλες πληροφορίες (συλλογικά “Πληροφορίες”), οι Πληροφορίες θα εκλαμβάνονται ως περιουσία της Argynet και θα διατηρούνται με τον τρόπο αυτό. Γενικά, οποιαδήποτε επικοινωνία δημοσιεύετε στην Τοποθεσία web ή μεταδίδετε στην Argynet μέσω του Internet θα θεωρείται και θα αντιμετωπίζεται ως μη εμπιστευτική. Αν συγκεκριμένες σελίδες Web επιτρέπουν την υποβολή επικοινωνιών, οι οποίες θα αντιμετωπίζονται από την Argynet ως εμπιστευτικές, το γεγονός αυτό θα δηλώνεται σαφώς στις εν λόγω σελίδες. Χωρίς περιορισμό από τα ανωτέρω, με την υποβολή οποιασδήποτε Πληροφορίας στην Argynet, παραχωρείτε στην Argynet αποκλειστικά όλα τα δικαιώματα για τις εν λόγω Πληροφορίες, οποιουδήποτε είδους και οποιασδήποτε φύσης παγκοσμίως, και θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει, χωρίς περιορισμό τις Πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό, εμπορικό ή άλλο, χωρίς να σας αποζημιώσει.

Ως χρήστης της εν λόγω Τοποθεσίας Web, φέρετε την ευθύνη για τις επικοινωνίες σας και για τις συνέπειες της δημοσίευσής τους. Με την υποβολή Πληροφοριών, εγγυάστε ότι το υλικό/περιεχόμενο που έχετε υποβάλει σάς ανήκει, ότι δεν είναι εμπιστευτικό, εμπορικό μυστικό, δυσφημιστικό και ότι η χρήση της Argynet δεν θα παραβιάζει τυχόν δικαιώματα τρίτων.

Η Argynet διατηρεί το δικαίωμα αποβολής χρηστών και αποτροπής της περαιτέρω πρόσβασής τους στην εν λόγω Τοποθεσία web, λόγω παραβίασης των παρόντων όρων ή της νομοθεσίας και διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει τυχόν επικοινωνίες από την Τοποθεσία web.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι Όροι χρήσης περιλαμβάνουν ολόκληρη τη σύμβαση μεταξύ της Argynet και της πλευράς σας, αναφορικά με την πρόσβαση και τη χρήση της Τοποθεσίας Web και του περιεχομένου της. Τυχόν άλλοι όροι και προϋποθέσεις που εκδίδονται από την Argynet και διέπουν τις σχέσεις της μαζί σας, ειδικά σχετικά με τυχόν αγορά προϊόντων, θα υπερισχύουν των Όρων χρήσης.

Αν αποδειχτεί άκυρη κάποια ρήτρα βάσει οποιουδήποτε νόμου ή δικαστηρίου με αρμόδια δικαιοδοσία, η ακυρότητα της εν λόγω ρήτρας δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα που έχουν οι υπόλοιπες ρήτρες των παρόντων Όρων χρήσης, οι οποίες παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

Η νομοθεσία που ισχύει για την Τοποθεσία Web είναι η Ελληνική νομοθεσία.

για τυχόν ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τους παρόντες Όρους, επικοινωνήστε μαζί μας:
info@argynet.gr.

 

Πνευματικά δικαιώματα για το οπτικοακουστικό υλικό:

© Pixabay

© Unsplash