Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης  εφαρμόζονται τόσο  σε υφιστάμενα όσο και σε νεόδμητα κτίρια.  Είναι η κύρια μεθοδολογία μόνωσης κτιρίων στο εξωτερικό που πλέον έχει αρχίσει να εφαρμόζεται και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Καρδιά του συστήματος, η διογκωμένη πολυστερίνη eps εξασφαλίζει τις θερμομονωτικές ιδιότητες του συστήματος για το κτίριο στο οποίο εγκαθίσταται. Με διαφορετικά πάχη και ιδιότητες η πλήρης σειρά προϊόντων eps μπορεί να καλύψει με ποιότητα και αποτελεσματικότητα κάθε κατασκευαστική απαίτηση καθώς και κάθε απαίτηση της ισχύουσας νομοθεσίας (ΚΕνΑΚ) περί διαχείρισης ενέργειας κτιρίων.

Πλεονεκτήματα eps:

  • Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 50% για θέρμανση και ψύξη του κτιρίου
  • Εξάλειψη των θερμογεφυρών της κατασκευής
  • Θερμική άνεση στο εσωτερικό του κτιρίου
  • Εξάλειψη  μούχλας, υγρασίας και μυκήτων στους εσωτερικούς χώρους
  • Προστασία της κατασκευής και των δομικών στοιχείων από περιβαλλοντικές συνθήκες

Η εφαρμογή της λύσης της εξωτερικής θερμομόνωσης γίνεται πάντα στη βάση των οδηγιών του προμηθευτή, ο οποίος διαθέτει την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και την πιστοποίηση του συνολικού συστήματος. Τα όσα αναφέρονται παρακάτω αποτελούν γενικές αρχές εφαρμογής.

Σε περίπτωση εφαρμογής σε υφιστάμενο κτίριο γίνεται έλεγχος της κατάστασης του επιχρίσματος και επισκευάζονται τυχόν αποσαρθρώσεις και άλλες φθορές.

Σε περίπτωση νέας κατασκευής πρέπει να δίνεται έμφαση στην επιπεδότητα της τοιχοποιίας.

Τα προϊόντα Eps Etics έχουν εφαρμογή σε:

  • Τοιχοποιία (διπλή, εξωτερική ή εσωτερική),
  • Κεραμοσκεπές (επικλινή πλάκα, ξύλινες εξωτερικά ή εσωτερικά),
  • Δώματα, Pilotis (ενδιάμεσο   δάπεδο ή δάπεδο πάνω στο έδαφος).

Το Monopoly Graphite αποτελεί την μετεξέλιξη της κλασικής διογκωμένης πολυστερίνης. Η εντυπωσιακή βελτίωση της θερμομονωτικής του απόδοσης οφείλεται στην προσθήκη γραφίτη ή άλλης μορφής άνθρακα, σε ποσοστό έως 3%.