Η εξηλασμένη πολυστερίνη xps είναι ένα εξαιρετικό θερμομονωτικό υλικό που χαρακτηρίζεται από τον χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ, τις υψηλές μηχανικές του ιδιότητες καθώς και την αντίσταση του στο νερό.

Η εξηλασμένη πολυστερίνη xps θεωρείται το καταλληλότερο υλικό για εφαρμογές όπως το αντεστραμμένο δώμα, τα περιμετρικά τοιχία των υπογείων καθώς και βιομηχανικές εφαρμογές όπως ψυκτικούς θαλάμους.

Το προϊόν FIBRANxps MAESTRO είναι σκληρή και αδιάβροχη θερμομονωτική πλάκα εξηλασμένης πολυστερίνης με λεία επιφάνεια στις δύο όψεις. Χρησιμοποιείται σε:

 • Θερμομόνωση στον πυρήνα διπλής τοιχοποιίας
 • Θερμομόνωση κεκλιμένων στεγών
 • Θερμομόνωση αεριζόμενης όψης
 • Θερμομόνωση ξύλινων δαπέδων
 • Θερμομόνωση δαπέδων
 • Θερμομόνωση δωμάτων
 • Θερμομόνωση γενικής χρήσης

Το FIBRANxps 300 είναι σκληρή και αδιάβροχη θερμομονωτική πλάκα xps με λεία επιφάνεια στις δύο όψεις που χρησιμοποιείται για τη θερμομόνωση:

 • αντεστραμμένου δώματος
 • φυτεμένου δώματος
 • συμβατικού δώματος
 • θερμομόνωση δαπέδου μεταξύ ορόφων
 • δάπεδο με ενδοδαπέδια θέρμανση

Η εξηλασμένη πολυστερίνη FIBRANxps INCLINE είναι σκληρή και αδιάβροχη θερμομονωτική πλάκα xps με κεκλιμένη τη μια επιφάνεια, με κλίση από 0,5% έως 3%.

Κατάλληλο για θερμομόνωση δώματος και δημιουργία κλίσεων απορροής υδάτων. 

Το προϊόν FIBRANxps ETICS GF είναι σκληρή και αδιάβροχη θερμομονωτική πλάκα εξηλασμένης πολυστερίνης με διαμήκεις αυλακώσεις στις δύο όψεις για την καλύτερη πρόσφυση κονιαμάτων, επιχρισμάτων και συγκολλητικών ουσιών.

Κατάλληλος για την κατασκευή κατακόρυφων δομικών στοιχείων και πιλοτής και για θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας (ETICS).

Το προϊόν FIBRANxps MAESTRO-M είναι σκληρή και αδιάβροχη θερμομονωτική πλάκα εξηλασμένης πολυστερίνης με διαμήκεις αυλακώσεις στις δύο όψεις.

Κατάλληλος για την θερμομόνωση στην κατασκευή κεραμοσκεπών.

Το προϊόν FIBRANxps GP είναι ένα σύνθετο προϊόν που αποτελείται από πλάκα εξηλασμένης πολυστερίνης FIBRANxps ETICS BTμε αυλακώσεις ανά 40 mm και standard γυψοσανίδα 12,5mm.

Αναδρομική θερμομόνωση τοιχοποιίας εσωτερικά με επένδυση γυψοσανίδας.

Το προϊόν FIBRANxps ETICS BT είναι σκληρή και αδιάβροχη θερμομονωτική πλάκα εξηλασμένης πολυστερίνης με διαμήκεις αυλακώσεις στις δύο όψεις για την καλύτερη πρόσφυση κονιαμάτων, επιχρισμάτων και συγκολλητικών ουσιών.

Κατάλληλο για την κατασκευή κατακόρυφων δομικών στοιχείων και πιλοτής.