Τα ινώδη μονωτικά πετροβάμβακα FIBRANgeo είναι θερμοηχομονωτικά υλικά, με υψηλή αντοχή σε μεγάλες θερμοκρασίες, εξασφαλίζοντας έτσι την πυραντίσταση της κατασκευής.

Τα ινώδη μονωτικά πετροβάμβακα αντέχουν σε υψηλότερες από 1000 °C θερμοκρασίες, καθώς δεν επηρεάζονται οι μονωτικές ιδιότητες του υλικού ούτε η διαστασιακή του σταθερότητα, ακόμη και αν η συνδετική ρητίνη εξατμιστεί σε χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Fibran geo δωμάτων & δαπέδων

Οι σκληρές πλάκες πετροβάμβακα FIBRANgeo B-571 είναι ένα σκληρό και ανθεκτικό σε συμπίεση και εφελκυσμό θερμομονωτικό υλικό με πλεκτές ίνες, που χρησιμοποιούνται σε κατασκευές:

Δαπέδων, δώματα, Θερμομονωτικές, Ηχομονωτικές και Πυράντοχες πόρτες
Θερμομονωτικά, Ηχομονωτικά και Πυράντοχα πετάσματα.

Fibran geo κεκλιμένης στέγης

Οι εύκαμπτες πλάκες πετροβάμβακα FIBRANgeo Β-050 είναι ένα μονωτικό υλικό, που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων.

Χρήση στο ενδιάμεσο κενό κατακόρυφων δομικών στοιχείων

Στο ενδιάμεσο κενό οριζόντιων δομικών στοιχείων, σε Θερμομονωτικές, ηχομονωτικές και πυράντοχες πόρτες, θερμομονωτικά, ηχομονωτικά και πυράντοχα πετάσματα.

Fibran geo τοιχοποιίας & εξωτερικής θερμομόνωσης

Οι σκληρές πλάκες πετροβάμβακα FIBRANgeo ΒP-ETICS είναι φυσικό ανόργανο ινώδες θερμομονωτικό υλικό που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων.

Είναι ειδικά σχεδιασμένες πλάκες για τη θερμομόνωση, πυροπροστασία και ηχομόνωση, για εφαρμογή στα Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

Fibran geo ξηράς δόμησης

Οι εύκαμπτες πλάκες πετροβάμβακα FIBRANgeo Β-040 είναι ένα μονωτικό υλικό, που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων. 

Χρήση στην ξηρά δόμηση

Fibran geo βιομηχανικών εφαρμογών ρολά με κοτετσόσυρμα

Το ρολό πετροβάμβακα ραμμένο με γαλβανισμένο σύρμα πάνω σε γαλβανισμένο πλέγμα (κοτετσόσυρμα) FIBRANgeo (R-560-KO, R-080-KO, R-001-KO, R-021-KO) είναι ένα μονωτικό υλικό που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων.

Εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους κτηριακών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Fibran geo Marine ναυτιλιακών εφαρμογών

Οι εύκαμπτες πλάκες από ινώδη μονωτικά πετροβάμβακα FIBRANgeo

(S-040, S-050, S-001, S-040-AL, S-001-AL, S-051-AL)

 είναι ένα μονωτικό υλικό, που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων.

Κατάλληλος για την κατασκευή πυράντοχων χωρισμάτων σε πλοία.

Fibran geo CORE βιομηχανικών πανέλων

Ο FIBRANgeo CORE BL-40 παράγεται από ορυκτά πετρώματα, που αρχικά τήκονται σε ηλεκτρική κάμινο στους 1520°C και στη συνέχεια ινοποιούνται. Η χρήση ηλεκτρικής καμίνου και όχι υψικαμίνου με ορυκτά καύσιμα.

Κατάλληλος για κατασκευή πανέλων.