Στεγανοποίηση ή υγρομόνωση ορίζεται ως η διαδικασία κατά την οποία ένα σώμα γίνεται αδιαπέρατο από το νερό με την εφαρμογή σε αυτό συγκεκριμένων αδιαβροχοποιητικών υλικών. Τα υλικά αυτά έχουν την ιδιότητα να είναι αδιαπέρατα από το νερό και να μην επηρεάζονται από αυτό, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Τέτοιου είδους υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υγρό περιβάλλον, ακόμα και κάτω από το νερό για συγκεκριμένα βάθη. Στην οικοδομή ο όρος στεγανοποίηση συναντάται κυρίως σε χώρους υπογείων, δωμάτων, ταρατσών, σκεπών, πισίνας, ζαρντινιερών κ.α.

Τα ασφαλτικά προϊόντα προσφέρουν διάφορες μορφές και συστήματα στεγανοποίησης όπου το βασικό προϊόν είναι συνήθως τα ασφαλτόπανα (ασφαλτικές μεμβράνες).

Τα πολυουρεθανικά στεγανωτικά – πολυμερή δηλαδή στεγανοποιητικά υλικά πολυουρεθανικής βάσεως 1 ή 2 συστατικών και ακρυλικά, χρησιμοποιούνται με μεγάλη επιτυχία σε διάφορα έργα στεγάνωσης.

Οι πολυμερείς πλαστικές μεμβράνες είναι υλικά με πολύ ισχυρές ελαστικές ιδιότητες που απαιτούν όμως πολύ καλή γνώση της συμπεριφοράς τους από αυτόν που θα τις εφαρμόσει.

Η Argynet προσφέρει μία ευρεία γκάμα από τσιμεντοειδή στεγανωτικά κονιάματα.
Οι λύσεις στεγάνωσης με τσιμεντοειδή στεγανωτικά κονιάματα περιλαμβάνουν:
κατασκευές σε επαφή με το έδαφος (υπόγεια, θεμελιώσεις)
δώματα, εξώστες (μπαλκόνια), στέγες,
Ανακαίνιση υφιστάμενων κτηρίων και διατηρητέων κτισμάτων
δεξαμενές, μονάδες επεξεργασίας νερού και πισίνες
Στεγανοποίηση «υγρών χώρων» (λουτρά, κουζίνες)

Η αποστράγγιση επιτυγχάνεται με τη χρήση αποστραγγιστικών μεμβρανών οι οποίες παράγονται από HDPE – υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο και έχει ενσωματωμένες πλαστικές κυκλικές προεξοχές.
Τα γεωυφάσματα μπορούν να αποστραγγίσουν το νερό παράλληλα προς τη διατομή τους.
Επειδή βέβαια δεν μπορούμε πρακτικά να πάμε σε πολύ μεγάλα πάχη, όταν έχουμε να διευθετήσουμε μεγάλες παροχές αναγκαστικά πάμε σε ένα γεωσύνθετο υλικό που κάποιο από τα μέρη του είναι γεωύφασμα.