Τα ασφαλτικά προϊόντα προσφέρουν διάφορες μορφές και συστήματα στεγάνωσης όπου το βασικό προϊόν είναι συνήθως τα ασφαλτόπανα (ασφαλτικές μεμβράνες).

Τα ασφαλτόπανα είναι στεγανωτικά φύλλα που βγαίνουν σε διάφορα πάχη και μήκη και πωλούνται σε ρολά. Αποτελείται κυρίως από εξευγενισμένη άσφαλτο που μάλιστα έχει ενισχυθεί με πολυμερή όπως το APP και το SBS. Βεβαίως στον κεντρικό πυρήνα υπάρχει οπλισμός (πολυεστερικό ύφασμα, υαλοπίλημα κά) που εξασφαλίζει στο ασφαλτόπανο μηχανικές αντοχές και προσδίδει διάφορες ιδιότητες.

Μαζί με τα αντίστοιχα επαλειπτικά και σφραγιστικά υλικά εγγυώνται μια αξιόπιστη στεγάνωση.

 

Οι ελαστομερείς στεγανωτικές μεμβράνες παράγονται από ειδική άσφαλτο, τροποποιημένη με θερμοπλαστικά ελαστομερή υλικά (SBS).

H τροποποίηση αυτή προσδίδει στο προϊόν εξαιρετική ελαστικότητα, ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες…

Οι πλαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες παράγονται από ειδικούς τύπους ασφάλτου και επιλεγμένα πολυμερή υλικά, με βάση το ατακτικό πολυπροπυλένιο (APP). Η ειδική αυτή σύνθεση επιτρέπει στις APP μεμβράνες να αντέχουν σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες και στην ηλιακή ακτινοβολία…

Ειδικές μεμβράνες ασφαλτικής βάσης για εφαρμογές φυτεμένων δωμάτων με αντιριζικό πρόσθετο, μεμβράνες για δημιουργία εξαεριστικής στρώσης, μεβράνες με επικάλυψη γεωυφάσματος, μεμβράνες για στεγανοποιήσεις γεφυρών, αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες, αυτοκόλλητες ασφαλτικές ταινίες.

Επαλειπτικά ασφαλτικής βάσης

Επαλειπτικά ασφαλτικής βάσης για διάφορες εφαρμογές στεγάνωσης, σαν υποστρώματα ασφαλτικών μεμβρανών αλλά και σαν βασική στεγανωτική εφαρμογή διάφορων επιφανειών.

Στεγανωτικές ασφαλτικές μαστίχες πλήρωσης αρμών

Ελαστικές στεγανωτικές μαστίχες ασφαλτικής βάσης, ενισχυμένες με ίνες για πλήρωση κάθετων ή οριζόντιων αρμών.

Για επιδιορθώσεις επισκευές ασφαλτικών μεμβρανών, πλήρωση αρμών, συγκόλληση ασφαλτικών κεραμιδιών)  και στην οδοποιία.

Βοηθητικά υλικά στεγάνωσης

Εξαεριστικά στεγάνωσης δώματος, υδροροές, “κουκουνάρες” και άλλα βοηθητικά εργαλεία όπως φλόγιστρα και περιμετρικές λάμες στήριξης ασφαλτικών μεμβρανών.

Προϊόντα οδοποιίας

Διάφορα προϊόντα κατασκευής ή επισκευής δρόμων και οδοστρωμάτων όπως ασφαλτικά γαλακτώματα οδοποιίας, αντιιδρόφιλα υλικά, πολυεστερικά γεωυφάσματα, ειδικές ασφαλτικές μαστίχες και συστήματα για αρμούς γεφυρών κ.ά.

Το bitumix® είναι έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα από ειδικής σύνθεσης συνδετικό υλικό. Εφαρμόζεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση συγκολλητικής επάλειψης στην επιφάνεια εφαρμογής καθώς και η ανάμιξη του υλικού.