Ειδικές ασφαλτικές μεμβράνες για εφαρμογές φυτεμένων δωμάτων με αντιριζικό πρόσθετο, μεμβράνες για δημιουργία εξαεριστικής στρώσης, ειδικές ασφαλτικές μεβράνες με επικάλυψη γεωυφάσματος, μεμβράνες για στεγανοποιήσεις γεφυρών, αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες, αυτοκόλλητες ασφαλτικές ταινίες.

Η μεμβράνη ESHAGUM Antiroot B2 είναι πλαστομερής (APP) ασφαλτική στεγανωτική μεμβράνη ( ασφαλτόπανο ) για αντιριζική προστασία.

Η ESHAPERFO είναι διάτρητη ασφαλτική μεμβράνη, κατάλληλη για στεγανωτικά συστήματα όπου απαιτείται η δημιουργία εξαεριστικής στρώσης.

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Η στεγανωτική ασφαλτική μεμβράνη ESHA GEO έχει ως επικάλυψη γεωύφασμα και εφαρμόζεται σε:

  • Στεγανοποίηση υπογείων τοιχείων
  • Στεγανοποίηση επιπέδων επιφανειών (στεγανολεκάνες, κανάλια)
Αυτοκόλλητες Μεμβράνες ESHASTICK

Το ESHASTICK PP είναι αυτοκόλλητη ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη προηγμένης τεχνολογίας. Παράγεται από SBS (-20° C), αλλά και από ειδικά πρόσθετα, τα οποία δίνουν στην μεμβράνη αυτοκόλλητες ιδιότητες, και ως εκ τούτου την ικανότητα συγκόλλησης σε ένα κατάλληλα προετοιμασμένο υπόστρωμα χωρίς τη χρήση φλογίστρου.

Οι αυτοκόλλητες στεγανωτικές ταινίες ESHATAPE παράγονται από τροποποιημένη SBS άσφαλτο και ειδικά πρόσθετα που προσδίδουν στην ταινία την ικανότητα να συγκολλάται στο κατάλληλα διαμορφωμένο υπόστρωμα χωρίς τη χρήση φλογίστρου.