Η Argynet προσφέρει μία ευρεία γκάμα από τσιμεντοειδή στεγανωτικά κονιάματα.

Είναι προϊόντα για αξιόπιστες λύσεις στεγανοποίησης με μεγάλη διάρκεια ζωής. Εφαρμόζονται σε κατοικία ή βιομηχανικό κτήριο, οικοδομικά έργα ή έργα υποδομών.

Οι λύσεις στεγάνωσης με τσιμεντοειδή στεγανωτικά κονιάματα περιλαμβάνουν:

– κατασκευές σε επαφή με το έδαφος (υπόγεια, θεμελιώσεις)

– δώματα, εξώστες (μπαλκόνια), στέγες,

– Ανακαίνιση υφιστάμενων κτηρίων και διατηρητέων κτισμάτων

– δεξαμενές, μονάδες επεξεργασίας νερού και πισίνες

– Στεγανοποίηση «υγρών χώρων» (λουτρά, κουζίνες)

Τσιμεντοειδή στεγανωτικά προϊόντα SIKA

Το Sika® MonoSeal-101 H είναι ένα μείγμα ειδικών τσιμέντων και αδρανών, που περιέχει στεγανοποιητικά πρόσμικτα και αναμειγνύεται με νερό για να δημιουργήσει μία πάστα εφαρμόσιμη με βούρτσα.

 • Αποδοτική και οικονομικά συμφέρουσα στεγανοποίηση
 • Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή 
 • Υψηλή αντίσταση σε θετικές πιέσεις
 • Καλή πρόσφυση σε πολλά υποστρώματα
 • Εγκεκριμένο – πιστοποιημένο προϊόν για επαφή με πόσιμο νερό
Τσιμεντοειδή στεγανωτικά προϊόντα Vandex

Τα τσιμεντοειδή Vandex χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Διεισδυτικά Προϊόντα Στεγανοποίησης
 • Στεγανωτικά Επιχρίσματα
  Επισκευαστικές Κονίες
 • Συστήματα Rapid
 • Ειδικά Προϊόντα Ανιούσας Υγρασίας
 • Προϊόντα Επισκευής Σκυροδέματος.
Τσιμεντοειδή στεγανωτικά προϊόντα Ceresit

Οι συστημικές λύσεις Ceresit για την στεγανοποίηση περιλαμβάνουν:

 • Στεγανοποίηση σε υπόγεια, θεμελιώσεις
 • Στεγανοποίηση δωμάτων, εξωστών, στεγών
 • Ανακαίνιση υφιστάμενων κτηρίων
 • Στεγανοποίηση δεξαμενών, μονάδων επεξεργασίας νερού και πισινών
 • Στεγανοποίηση «υγρών χώρων» (λουτρά, κουζίνες).