Πλάκα εξωτερικής επένδυσης

Πλάκα με πυρήνα γύψου με επικάλυψη υαλοπιλήματος και στις δύο πλευρές, με ειδικά πρόσμικτα που παρέχουν εξαιρετική αντοχή σε ατμοσφαιρικούς ρύπους, δονήσεις, τριβή και κάμψη. Τύπος GM-H1-A1 σύμφωνα με το…

Continue Reading Πλάκα εξωτερικής επένδυσης