Ομοιογενή Βινυλικά Δάπεδα

iQ TORO

Ομοιογενές Βινυλικό δάπεδο iQ TORO SC

Το iQ Toro SC είναι ένα μόνιμα στατικό-αγώγιμο δάπεδο για χρήση σε θέατρα, αίθουσες ακτινογραφιών, καθαρά δωμάτια και εργαστήρια. Οι προηγμένες αγώγιμες ιδιότητες επιτυγχάνονται από σωματίδια μαύρου άνθρακα που διατρέχουν το βινύλιο μαζί με καθαρό άνθρακα. Μέρος της σειράς iQ, αυτή η συλλογή προσφέρει εξαιρετική αντοχή στη φθορά, το λεκέ και την τριβή για περιοχές με μεγάλη κυκλοφορία.

Χρώματα συντονισμένα με τα άλλα προϊόντα και αξεσουάρ των σειρών iQ.

  • Μόνιμα στατικό-αγώγιμο
  • Καλύτερο κόστος κύκλου ζωής στην αγορά
  • Μοναδική αποκατάσταση επιφάνειας στεγνού
  • Μέρος μιας προσφοράς πολλαπλών λύσεων
Πρότυπο Προδιαγραφή Tarkett
Surface treatment iQ PUR
Total thickness ISO 24346 2 mm
Light Reflectance Value (LRV) % Παρακαλω, ανατρέξτε στη σελίδα του προϊόντος.
Total weight ISO 23997 2751 g/m²
Binder content ISO 10581 Type I
Installation method Glue-Down
NCS color code Παρακαλω, ανατρέξτε στη σελίδα του προϊόντος.
Format Type Roll, Tile
Items per box 14
Surface per box 5,200 m²

 

TECHNICAL PERFORMANCE

Πρότυπο Προδιαγραφή Tarkett Προαπαιτούμενο
Furniture leg effect EN 424 No damage No damage
Castor chair effect ISO 4918 No damage Suitable
Residual indentation ISO 24343-1 0,10 mm ≤ 0,10 mm
Clean room ISO 14644-1 ISO class 4
Chemical resistance ISO ISO 26987 Excellent Resistance
Underfloor heating Suitable (maximum 27°C)
Colour fastness to light ISO 105-B02 ≥ 7 ≥ 6
Formaldehyde emission EN 717-1 E1
Static Eletrical Propensity EN 1815 Antistatic (≤ 2 kV) ≤ 2 kV
Content of Pentachlorophenol < 5 ppm
Declaration of Performance # EN 14041 0019-0038-DoP-2013-07
Reaction to fire EN 13501-1 Bfl-s1
Slip resistance DIN DIN 51130 R9
Slip resistance EN 13893 Class DS (µ ≥ 0,30) µ ≥ 0,30
Electrical resistance (vertical) EN 1081 Conductive (≤ 1 x 10⁶ Ω)
Thermal resistance (m²•K/W) EN 12667 0,010 m²•K/W

Ίσως σας ενδιαφέρουν...