Ομοιογενή Βινυλικά Δάπεδα

SPECJAL PLUS

Specjal_Plus / ομοιογενή βινυλικά δάπεδα

Εύκαμπτη, ομοιογενής κάλυψη πατωμάτων που χρησιμοποιείται στις περιοχές με την υψηλή ένταση της χρήσης.

Διατίθεται σε φύλλα και πλακάκια και προστατεύεται με επιφανειακή επεξεργασία PUR.

  • Soft colours in harmony
  • Easy to Mix & Match
  • PUR Surface treatment
  • Sheets & tiles in different thickness
  • Product type: Homogeneous poly(vinyl chloride) floor covering (ISO 10581)
  • Commercial classification: 34 Very Heavy, 32 General
  • Industrial classification: 43 Heavy, 41 Moderate
  • Total thickness: 2 mm, 1,5000 mm
  • Total weight: 3300 g/m², 2400 g/m²
Technical Characteristics
Πρότυπο Προδιαγραφή Tarkett
Total thickness ISO 24346 2 mm, 1,5000 mm
Total weight ISO 23997 3300 g/m², 2400 g/m²
Binder content ISO 10581 Type II
Format Type Roll
Technical Performance
Πρότυπο Προδιαγραφή Tarkett Προαπαιτούμενο
Castor chair effect ISO 4918 Suitable Suitable
Residual indentation ISO 24343-1 0,04 mm ≤ 0,10 mm
Fungi and bacteria resistance ISO 846 – Part C Does not promote growth
Chemical resistance ISO ISO 26987 Good resistance
Underfloor heating Suitable (maximum 27°C)
Colour fastness to light ISO 105-B02 ≥ 6 ≥ 6
Performance CE Marking
Πρότυπο Προδιαγραφή Tarkett Προαπαιτούμενο
Static Eletrical Propensity EN 1815 Antistatic (≤ 2 kV) ≤ 2 kV
Reaction to fire EN 13501-1 Bfl-s1
Slip resistance EN 13893 Class DS (µ ≥ 0,30) µ ≥ 0,30
Thermal resistance (m²•K/W) EN 12667 0.01

Ίσως σας ενδιαφέρουν...