Εξομάλυνση Δαπέδων

Sikafloor®-100 Level

ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΚΟΝΙΑΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΓΙΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ. ΠΑΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2-10mm.

Το Sikafloor®-100 Level είναι ιδιαίτερα χαμηλών εκπομπών, τσιμεντοειδούς βάσης, τροποποιημένο με πολυμερή, αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων. Διαμορφώνει επίπεδο υπόστρωμα πριν τη διάστρωση κεραμικών πλακιδίων & ελαστικών επικαλύψεων.

 • Στεγανό ενάντια σε συγκολλητικά διασποράς
 • Αυτοεπιπεδούμενο
 • Λείο φινίρισμα

Χρήσεις

Το Sikafloor®-100 Level είναι κατάλληλο για πλήρωση, φινίρισμα και εξομάλυνση διαφόρων υποστρωμάτων, σε εσωτερικούς χώρους βιομηχανικών και μη κτιριακών κατασκευών, πριν τη διάστρωση:

 • κεραμικών πλακιδίων
 • ελαστικών δαπέδων (βινυλικών, linoleum)
 • μοκετών

Πλεονεκτήματα

 • Στεγανό ενάντια σε συγκολλητικά διασποράς
 • Αυτοεπιπεδούμενο
 • Λείο φινίρισμα
 • Πάχος εφαρμογής: 2-10 mm
 • Κατάλληλο για εφαρμογές σε συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης
 • Αντλήσιμο
 • Κατάλληλο για καταπόνηση από φορτία που προκαλούνται από ροδάκια καρεκλών σε πάχη άνω των 2mm σύμφωνα με EN 12 529
 • Τροποποιημένο με πολυμερή
 • Χαμηλή μετάδοση τάσης στο υπόστρωμα

Θλιπτική αντοχή

≥ 25 N/mm2 (28 ημέρες στους 23 °C) (EN 13892-2)

Εφελκυστική αντοχή σε κάμψη

≥ 6 N/mm2 (28 ημέρες στους +23°C) (EN 13892-2)

Συμπεριφορά σε φωτιά

A1fl

Συσκευασία

Χάρτινος σάκος 25 kg

 

Αναλογία ανάμειξης

5,8-6 lt νερό ανά συσκευασία 25 kg Sikafloor®-100 Level

Πάχος στρώσης

2 – 10 mm

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

+10 °C ελάχιστη / +30 °C μέγιστη

Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία

< 75%

Θερμοκρασία υποστρώματος

+10 °C ελάχιστη / +30 °C μέγιστη

Προετοιμασία υποστρώματος

Σημαντικό: Εάν το πάχος στρώσης του Sikafloor®-100 Level υπερβεί τα 10 mm, ασταρώστε τα υποστρώματα γύψου δύο φορές με αστάρι Sikafloor®-155 WN και ακολούθως κάντε πλήρη επίπαση με χαλαζιακή άμμο κοκκομετρίας (0,2–0,8 mm). Εάν στη στρώση του Sikafloor®-155 WN δε γίνει πλήρης επίπαση χαλαζιακής άμμου, εφαρμόστε Sikafloor®-02 Primer πριν την εφαρμογή του Sikafloor®-100 Level. Σημείωση: Οι αναλογίες 1:3 ή 1:1 αφορούν αραίωση του ασταριού με νερό. Αστάρι: Νερό.

Χρόνος αναμονής / επικάλυψη

Σημαντικό: Κατά την επικάλυψη του Sikafloor®-100 Level πάντα να διασφαλίζετε ότι η περιεχόμενη υγρασία του έχει πέσει στο ποσοστό που επιβάλλει το προϊόν επικάλυψης. Οι χρόνοι αναμονής πριν την επικάλυψη επηρεάζονται από πάχος εφαρμογής και τη σχετική ατμοσφαιρική υγρασία. (Ανατρέξτε στις τεχνικές πληροφορίες του συστήματος επικάλυψης). Σημείωση: Οι χρόνοι είναι προσεγγιστικοί και αφορούν συνθήκες θερμοκρασίας +20 °C (περιβάλλοντος) / +15 °C (υποστρώματος) και σχετική υγρασία 65 %. Οι χρόνοι επηρεάζονται από τις αλλαγές στις συνθήκες και τη θερμοκρασία υποστρώματος, το πάχος στρώσης και το περιεχόμενο νερό. Το Sikafloor®-100 Level μπορεί να επικαλυφθεί ως ακολούθως:

Τελική επίστρωση Πάχος στρώσης Χρόνος αναμονής
Ελαστική επίστρωση ≤ 3 mm ~24 ώρες
Ελαστική επίστρωση ≤ 5 mm ~48 ώρες
Ελαστική επίστρωση ≤ 10 mm ~72 ώρες
Κεραμικά πλακίδια 2-10 mm ~4–6 ώρες (1)

(1) Αφορά υποστρώματα σκυροδέματος/κονιαμάτων. Για άλλα υποστρώματα, ο χρόνος αναμονής είναι ~24 ώρες.

Ίσως σας ενδιαφέρουν...