Εξομάλυνση Δαπέδων

Sikafloor®-200 Level

ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΚΟΝΙΑΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΓΙΑ ΠΑΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3-40MM

To Sikafloor®-200 Level είναι μεγάλου πάχους στρώσεων, ιδιαίτερα χαμηλών εκπομπών, τσιμεντοειδούς βάσης, τροποποιημένο με πολυμερή, αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων. Διαμορφώνει λείο και περιορισμένης συρρίκνωσης υπόστρωμα και είναι κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές πριν τη διάστρωση συστημάτων δαπέδων.

 • Αυτοεπιπεδούμενο
 • Πάχος εφαρμογής: 3–40 mm. ‘Εως 60 mm με αδρανή.
 • Στεγανό ενάντια σε συγκολλητικά διασποράς

Χρήσεις

Το Sikafloor®-200 Level είναι κατάλληλο για πλήρωση, φινίρισμα και εξομάλυνση διαφόρων υποστρωμάτων, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς (με επικάλυψη) χώρους κατοικιών και μη βιομηχανικών εφαρμογών δαπέδων, πριν τη διάστρωση:

 • ξύλινων δαπέδων
 • ξύλινου παρκέ
 • κεραμικών πλακιδίων
 • φυσικών πετρωμάτων
 • ρητινούχων δαπέδων
 • μοκέτας
 • ελαστικών δαπέδων (βινυλικών, linoleum)

 

Πλεονεκτήματα

 • Αυτοεπιπεδούμενο
 • Πάχος εφαρμογής: 3–40 mm. ‘Εως 60 mm με αδρανή.
 • Στεγανό ενάντια σε συγκολλητικά διασποράς
 • Κατάλληλο για εφαρμογές σε συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης
 • Χαμηλή μετάδοση τάσης στο υπόστρωμα
 • Αντλήσιμο
 • Κατάλληλο για καταπόνηση από φορτία που προκαλούνται από ροδάκια καρεκλών σύμφωνα με EN12529
 • Κατάλληλο για χρήση ως υπόστρωμα επικόλλησης κεραμικών πλακιδίων, εφαρμοσμένο επί τσιμεντοειδών υποστρωμάτων

Θλιπτική αντοχή

 

≥ 25 N/mm2 (28 ημέρες στους 23 °C) (EN 13892-2)

Εφελκυστική αντοχή σε κάμψη

 

≥ 6 N/mm2 (28 ημέρες στους 23 °C) (EN 13892-2)

Συμπεριφορά σε φωτιά

A1fl

Συσκευασία

Χάρτινος σάκος 25 kg

 

Αναλογία ανάμειξης

Sikafloor®-200 Level ~4,2-4,5 lt νερό ανά συσκευασία 25 kg Sikafloor®-200 Level
Sikafloor®-200 Level με αδρανή 16 kg ή 10 lt χαλαζιακής άμμου κοκκομετρίας 0,1–3,0mm ανά συσκευασία 25 kg Sikafloor®-200 Level (~65 % κατά βάρος)

≤ 4,5 lt νερό ανά συσκευασία 25 kg Sikafloor®-200 Level

 

Πάχος στρώσης

Γενικά

Προϊόν Πάχος στρώσης
Sikafloor®-200 Level 3–40 mm
Sikafloor®-200 Level με αδρανή 10–60 mm
Κονίαμα ασφαλτικής μαστίχας (IC 10 και IC 15) (EN 13813) 3,0 – 5,0 mm

Ειδικές συνθήκες

Συνθήκες Ελάχιστο πάχος
Φορτίο από ροδάκια καρεκλών Πάνω από 1 mm σύμφωνα με EN 12529
Επικάλυψη με ξύλινο δάπεδο/παρκέ 2,0 mm
Επικάλυψη με ρητινούχο δάπεδο 4,0 mm

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

+5 °C ελάχιστη / +30 °C μέγιστη

Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία

< 75 %

Θερμοκρασία υποστρώματος

+5 °C ελάχιστη / +30 °C μέγιστη

Προετοιμασία υποστρώματος

Σημαντικό (1): Εάν το πάχος στρώσης του Sikafloor®-200 Level υπερβεί τα 10mm, ασταρώστε τα υποστρώματα γύψου δύο φορές με αστάρι Sikafloor®-155 WN και ακολούθως κάντε πλήρη επίπαση με χαλαζιακή άμμο κοκκομετρίας (0,2–0,8 mm). Εάν στη στρώση του Sikafloor®-155 WN δε γίνει πλήρης επίπαση χαλαζιακής άμμου, εφαρμόστε Sikafloor®-02 Primer πριν την εφαρμογή του Sikafloor®-200 Level. Σημείωση: Οι αναλογίες 1:3 ή 1:1 αφορούν αραίωση του ασταριού με νερό. Αστάρι:Νερό.

Υπόστρωμα Αστάρι
Κανονικής απορροφητικότητας υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοειδή κονιάματα, ταχείας πήξης τσιμεντοειδή κονιάματα Sikafloor®-01 Primer (1:3) ή Sikafloor®-03 Primer
Υποστρώματα γύψου(1) Sikafloor®-03 Primer ή Sikafloor®-01 Primer (1:1)
Μη  απορροφητικά υποστρώματα όπως κεραμικά πλακάκια, υπολείμματα παλαιών συγκολλητικών ανθεκτικών στο νερό, εποξειδικές στρώσεις και ασφαλτική μαστίχα χωρίς πλήρη επίπαση Sikafloor®-02 Primer  ή Sikafloor®-01 Primer
Μαγνησιακά δάπεδα (όχι ξυλολίτη) Sikafloor®-02 Primer

Χρόνος εργασιμότητας

~40 λεπτά στους +20 °C

Χρόνος αναμονής / επικάλυψη

Σημαντικό: Κατά την επικάλυψη του Sikafloor®-200 Level πάντα να διασφαλίζετε ότι η περιεχόμενη υγρασία του έχει πέσει στο ποσοστό που επιβάλλει το προϊόν επικάλυψης. Οι χρόνοι αναμονής πριν την επικάλυψη επηρεάζονται από το πάχος εφαρμογής και τη σχετική ατμοσφαιρική υγρασία. (Ανατρέξτε στις τεχνικές πληροφορίες του συστήματος επικάλυψης). Σημείωση: Οι χρόνοι είναι προσεγγιστικοί και αφορούν συνθήκες θερμοκρασίας +20 °C (περιβάλλοντος) / +15 °C (υποστρώματος) και σχετική υγρασία 65 %. Οι χρόνοι επηρεάζονται από τις αλλαγές στις συνθήκες και τη θερμοκρασία υποστρώματος, το πάχος στρώσης και το περιεχόμενο νερό.

Το Sikafloor®-200 Level μπορεί να επικαλυφθεί ως ακολούθως:

Επικάλυψη Πάχος στρώσης Χρόνος αναμονής
Όλοι οι τύποι επικάλυψης ≤ 5 mm ~24 ώρες
Όλοι οι τύποι επικάλυψης ≤ 10 mm ~72 ώρες
Κεραμικά πλακίδια

(με το Sikafloor®-200 Level εφαρμοσμένο σε σκυρόδεμα ή τσιμεντοειδές υπόστρωμα σε εσωτερικούς χώρους)

≤ 60 mm ~4 ώρες

 

Εφαρμοσμένο προϊόν έτοιμο για χρήση

Σημείωση: Οι χρόνοι επηρεάζονται από τις αλλαγές στις περιβαλλοντικές συνθήκες και υποστρώματος, το πάχος στρώσης και το περιεχόμενο νερό.

Βατότητα μετά από ~4 ώρες.

Ίσως σας ενδιαφέρουν...