Εξομάλυνση Δαπέδων

Sikafloor®-300 Rapid Level

ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ, ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΚΟΝΙΑΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΓΙΑ ΠΑΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 – 10 mm, ΤΑΞΕΩΣ C50-F10.

Ιδιαίτερα χαμηλών εκπομπών, τσιμεντοειδούς βάσης αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα κατάλληλο για εσωτερικές εφαρμογές. Το Sikafloor®-300 Rapid Level αποτελεί κονίαμα διάστρωσης δαπέδων ιδιαίτερα χαμηλής συρρίκνωσης, πολύ υψηλών αντοχών, ιδιαίτερα ταχείας ωρίμανσης και με λείο τελικό φινίρισμα.

 • Αυτοεπιπεδούμενο
 • Κατάλληλο για εφαρμογές σε συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης
 • Κατάλληλο για καταπόνηση από φορτία που προκαλούνται από ροδάκια καρεκλών όταν εφαρμόζεται σε πάχος >1mm σύμφωνα με EN 12529

Χρήσεις

Το Sikafloor®-300 Rapid Level είναι κατάλληλο για πλήρωση, φινίρισμα και εξομάλυνση διαφόρων υποστρωμάτων πριν την επικόλληση ξύλινων παρκέτων, κεραμικών πλακιδίων, ρητινούχων δαπέδων, μοκέτας και ελαστικών δαπέδων (βινυλικών, linoleum). Είναι κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, οικιακούς και μη-βιομηχανικής χρήσης, καθώς επίσης και για χώρους με καταπόνηση λόγω κυκλοφορίας περονοφόρων.

Πλεονεκτήματα

 • Αυτοεπιπεδούμενο
 • Κατάλληλο για εφαρμογές σε συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης
 • Κατάλληλο για καταπόνηση από φορτία που προκαλούνται από ροδάκια καρεκλών όταν εφαρμόζεται σε πάχος >1mm σύμφωνα με EN 12529
 • Πάχος εφαρμογής έως και 25mm με προσθήκη αδρανών
 • Αντλήσιμο
 • Υψηλές αντοχές και σκληρότητα
 • Χαμηλό επιφανειακό πορώδες
 • Το πάχος στρώσης μπορεί να αυξηθεί χωρίς απώλεια αντοχής για μεγάλα πάχη
 • Στην περίπτωση καταπόνησης λόγω κυκλοφορίας περονοφόρων, το πάχος στρώσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 mm

Θλιπτική αντοχή

≥ 50 N/mm² (28 ημέρες στους 23 °C) (EN 13892-2)

 

 

 

Εφελκυστική αντοχή σε κάμψη

≥ 10 N/mm² (28 ημέρες στους 23 °C) (EN 13892-2)

Συσκευασία

Χάρτινος σάκος 25 kg

Αναλογία ανάμειξης

Sikafloor®-300 Rapid Level ~6,0 lt νερό ανά συσκευασία 25 kg Sikafloor®-300 Rapid Level
Sikafloor®-300 Rapid Level με αδρανή Προσθέστε 16 kg ή 10 lt χαλαζιακών αδρανών κοκκομετρίας 0,1–3,0 mm ανά συσκευασία 25 kg Sikafloor®-300 Rapid Level (~65 % κατά βάρος)

~ 6,0 lt νερό ανά συσκευασία 25 kg Sikafloor®-300 Rapid Level

Πάχος στρώσης

Sikafloor®-300 Rapid Level 1–10 mm
Sikafloor®-300 Rapid Level με αδρανή 10–25mm

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

+5 °C ελάχιστη / +30 °C μέγιστη

Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία

< 75%

Θερμοκρασία υποστρώματος

+5 °C ελάχιστη / +30 °C μέγιστη

Προετοιμασία υποστρώματος

Υπόστρωμα Αστάρι
Κανονικής απορροφητικότητας υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοειδή κονιάματα, ταχείας πήξης τσιμεντοειδή κονιάματα Sikafloor®-01 Primer (1:3) ή Sikafloor®-03 Primer
Υποστρώματα γύψου 1 Sikafloor®-03 Primer ή Sikafloor®-01 Primer (1:1)
Μη απορροφητικά υποστρώματα όπως ασταρωμένα υποστρώματα με υπολείμματα στεγανών συγκολλητικών Sikafloor®-02 Primer  ή Sikafloor®-01 Primer
Επεξεργασμένα ξύλινα δάπεδα και μοριοσανίδες Sikafloor®-03 Primer  ή Sikafloor®-01 Primer
Μαγνησιακά δάπεδα (όχι ξυλολίτη) Sikafloor®-02 Primer
 1. Εάν το πάχος στρώσης του Sikafloor®-300 Rapid Level υπερβεί τα 10mm, ασταρώστε το υπόστρωμα γύψου δύο φορές με Sikafloor®-155 WN. Σε περίπτωση που στο Sikafloor®-155 WN δεν γίνει πλήρης επίπαση χαλαζιακής άμμου (0,2 – 0,8 mm), χρησιμοποιήστε Sikafloor®-02 Primer πριν την εφαρμογή Sikafloor®-300 Rapid Level.

Χρόνος εργασιμότητας

~ 25 λεπτά στους +20 °C

Χρόνος αναμονής / επικάλυψη

Το Sikafloor®-300 Rapid Level μπορεί να επικαλυφθεί ως ακολούθως:

Επικάλυψη Πάχος στρώσης Χρόνος αναμονής
Μοκέτα, βινυλικά και δάπεδα linoleum ≤ 10 mm ~1,5–2,0 ώρες
Επικαλύψεις ευαίσθητες σε υγρασία, π.χ. ξύλινο παρκέ, φελλός ≤ 10 mm ~12 ώρες
Ρητινούχα δάπεδα ≤ 5 mm ~3 ώρες

Οι χρόνοι είναι προσεγγιστικοί και επηρεάζονται από τις κλιματικές αλλαγές. Οι τιμές αφορούν συνθήκες περιβάλλοντος 20 °C και 65 % Σ.Υ. Θερμοκρασία υποστρώματος +15 °C. Κατά την επικάλυψη του Sikafloor®-300 Rapid Level πάντα να διασφαλίζετε ότι η περιεχόμενη υγρασία του έχει πέσει στο ποσοστό που επιβάλλει το προϊόν επικάλυψης. Οι χρόνοι αναμονής πριν την επικάλυψη επηρεάζονται από πάχος εφαρμογής και τη σχετική ατμοσφαιρική υγρασία. (Ανατρέξτε στις τεχνικές πληροφορίες του συστήματος επικάλυψης).

Εφαρμοσμένο προϊόν έτοιμο για χρήση

Έτοιμο για κυκλοφορία πεζών μετά από ~90 λεπτά

Ίσως σας ενδιαφέρουν...