Αστάρια Δαπέδων

Sikafloor®-01 Primer

ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ Ή ΚΟΛΛΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ο Sikafloor®-01 Primer είναι 1-συστατικού, υδατικής βάσης, συνθετική ρητίνη που αραιώνεται με νερό και χρησιμοποιείται για αστάρωμα τσιμεντοειδών, ξύλινων και ασφαλτικής μαστίχας υποστρωμάτων. Εφαρμόζεται πριν την εφαρμογή τσιμεντοειδών κονιαμάτων δαπέδων και συγκολλητικών πλακιδίων με στόχο τη μείωση της απορροφητικότητας και τη βελτίωση της πρόσφυσης. Είναι κατάλληλο για εσωτερική χρήση.

 • Βελτιώνει την πρόσφυση σε λεία και σταθερά υποστρώματα
 • Προστατεύει το υπόστρωμα από την υγρασία των κονιαμάτων εξομάλυνσης
 • Χαμηλή κατανάλωση / υψηλή καλυπτικότητα

Χρήσεις

Σαν αστάρι για:

 • Μείωση της απορροφητικότητας του υποστρώματος
 • Βελτίωση της πρόσφυσης σε λεία και σταθερά υποστρώματα
 • Προστασία του υποστρώματος έναντι περιεχόμενης υγρασίας τσιμεντοειδών αυτοεπιπεδούμενων κονιαμάτων και συγκολλητικών πλακιδίων

Πλεονεκτήματα

 • Βελτιώνει την πρόσφυση σε λεία και σταθερά υποστρώματα
 • Προστατεύει το υπόστρωμα από την υγρασία των κονιαμάτων εξομάλυνσης
 • Χαμηλή κατανάλωση / υψηλή καλυπτικότητα
 • Κατάλληλο για εφαρμογές με συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης
 • Σύντομος χρόνος αναμονής
 • Περιορίζει την παραγωγή σκόνης του υποστρώματος
 • Συμβατό με τα προαναφερθέντα υποστρώματα
 • Ιδιαίτερα χαμηλών εκπομπών
 • Εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή ψεκασμό
 • Μπορεί να αραιωθεί με νερό
 • Έτοιμο για χρήση
 • Χωρίς διαλύτες σύμφωνα με TRGS 610

Αναλογία ανάμειξης

Υπόστρωμα Αραίωση Sikafloor®-01 Primer : νερό
Τσιμεντοειδή κονιάματα ή σκυρόδεμα 1 kg Sikafloor®-01 Primer : 3 L νερό
Κονιάματα γύψου ανυδρίτη 1 kg Sikafloor®-01 Primer: 1 L νερό
Κεραμικά πλακίδια, παλαιά & ανθεκτικά σε νερό υπολείμματα συγκολλητικών, μοριοσανίδες και επεξεργασμένη ξυλεία, κονιάματα ασφαλτικής μαστίχας Εφαρμόστε Sikafloor®-01 Primer αναραίωτο

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

+5 °C ελάχιστη / +30 °C μέγιστη

Θερμοκρασία υποστρώματος

+5 °C ελάχιστη / +30 °C μέγιστη

Χρόνος αναμονής / επικάλυψη

Πριν την εφαρμογή τσιμεντοειδών αυτοεπιπεδούμενων κονιαμάτων και κολλών πλακιδίων αναμείνατε:

Υπόστρωμα Χρόνος αναμονής
Τσιμεντοειδή κονιάματα ή σκυρόδεμα ~10 λεπτά
Κονιάματα γύψου (ανυδρίτη)* ~10 λεπτά
Κονιάματα γύψου (ανυδρίτη)** ~24 ώρες
Κόντρα πλακέ και μοριοσανίδες ~2 ώρες
Κεραμικά πλακίδια, παλαιά συγκολλητικά ανθεκτικά σε νερό, κονιάματα ασφαλτικής μαστίχας ~12 ώρες

*Επίστρωση κονιαμάτων εξομάλυνσης βάσεως γύψου ανυδρίτη

**Επίστρωση κονιαμάτων τσιμεντοειδούς βάσης

Οι χρόνοι είναι κατά προσέγγιση και επηρεάζονται από τις μεταβολές στις περιβαλλοντικές συνθήκες και ιδιαιτέρως από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία. Παρακαλούμε ανατρέξτε επίσης και στα φύλλα ιδιοτήτων των αυτοεπιπεδούμενων τσιμεντοειδών κονιαμάτων δαπέδου ή των κολλών πλακιδίων.

Συσκευασία

Πλαστικά δοχεία 5 & 10 kg

 

Υποστρώματα

Συμβατά υποστρώματα:

 • Σκυρόδεμα
 • Τσιμεντοειδή κονιάματα
 • Κονιάματα γύψου (ανυδρίτη)
 • Παλαιά υποστρώματα με υπολείμματα συγκολλητικών ανθεκτικών σε νερό
 • Κόντρα πλακέ και μοριοσανίδες
 • Κεραμικά πλακίδια
 • Κονιάματα ασφαλτικής μαστίχας κατηγορίας IC 10 και IC 15 σύμφωνα με EN 13 813
 • Για άλλα υποστρώματα επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα της Εταιρείας

Ίσως σας ενδιαφέρουν...