Πατητή Τσιμεντοκονία

DECO CIRE

Deco Cire / πατητή τσιμεντοκονία

Πατητή τσιμεντοκονία DECO CIRE οριζοντίων & καθέτων επιφανειών.

Παστώδες μονολιθικό κονίαμα έτοιμο προς χρήση, για εφαρμογή σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Η ειδική του σύνθεση και τα διαβαθμιζόμενα αδρανή προσδίδουν ένα αισθητικά άριστο και λείο αποτέλεσμα παραδοσιακού κυκλαδίτικου επιχρίσματος. Διατίθεται σε 2 βασικές αποχρώσεις, πολύ ανοιχτή γκρι και λευκή. Υπάρχει ακόμα η δυνατότητα να χρωματιστεί σε μία σειρά ανεξίτηλων αποχρώσεων μέσω του συστήματος χρωματισμού της Berling. Πεδία εφαρμογής τόσο δομικές (δάπεδα, τοίχοι, σκάλες, χτιστά στοιχεία, μπάνια) όσο και μη δομικές επιφάνειες (ξύλινα έπιπλα, τραπέζια κτλ). Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης εφόσον εφαρμοστεί το κατάλληλο προτεινόμενο σύστημα.

Προστατεύει κάθε επιφάνεια από την καθημερινή χρήση και τις καιρικές και μηχανικές καταπονήσεις, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνει ένα άριστα αισθητικό αποτέλεσμα υψηλών προδιαγραφών.

  • Έτοιμο προς χρήση παστώδες υλικό.
  • Υδατοαπωθητικό.
  • Υψηλή Ελαστικότητα.
  • Προστασίας του φιλμ από μύκητες.
  • Σταθερή ποιότητα και απόχρωση καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.
  • Μηδενική απώλεια του υλικού γιατί δεν στεγνώνει – πήζει.
  • Χρωματίζεται σε πολλές αποχρώσεις.
  • Σήμανση CE, σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504-2 : 2004

Διατίθεται σε λευκό και σε πολύ ανοιχτό γκρι. Χρωματίζεται σε 165 αποχρώσεις σύμφωνα με το Color Studio της Berling.

Ειδικό Βάρος 1,75 ± 0,03gr/cm3 (ISO 2811).
Ιξώδες Εντόνως θιξοτροπικό.
pH 7,8-8,8
Απόδοση 1,5 – 1,7kg/m2/mm στρώσης, αναλόγως του τρόπου εφαρμογής.
Στέγνωμα Επιφανειακά από 2 έως 4 ώρες αναλόγως των καιρικών συνθηκών. Σε βάθος
μετά από τουλάχιστον 24 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται
ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Επαναβαφή Μετά την πάροδο 24 ωρών αναλόγως των καιρικών συνθηκών. Η πλήρης
σκλήρυνση και οι τελικές αντοχές του προϊόντος επιτυγχάνονται μετά την
πάροδο τουλάχιστον 4 ημερών. (Οι αναφερόμενοι χρόνοι μπορεί να
επιμηκύνονται, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες).
Διαλύτης Νερό.
Αραίωση Έτοιμο προς χρήση μετά την προσθήκη του Β Συστατικού

Αποτελέσματα Δοκιμής Σύγκρουσης Απουσία Ρωγμών σε ύψος 1m, με πτώση βάρους 1Kg (EN ISO 6272)
Διαπερατότητα υδρατμών Κατάταξη στην Κλάση Ι (EN ISO 7783)*
Θερμικές κυκλικές εναλλαγές
δίχως την επίδραση
αντιψυκτικού άλατος
>2 N/mm2 (EN 13687-3)*
Tριχοειδής απορροφητικότητα
και υδατοπερατότητα
< 0,1 Kg/ m2 · h 0,5 (EN 1062-3)*
Πρόσφυση > 2 N/mm2 (EN 1542)*
Διαπερατότητα CO2 > 50 m (EN 1062)*
Συμμόρφωση των εκπομπών Π.Ο.Ε με την 5.3 (ΕΝ 1504-3)*

Αποθήκευση
Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Για μακροχρόνια αποθήκευση το προϊόν είναι
καλύτερα να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεση του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές
θερμοκρασίες καθώς και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.
Oδηγίες προφύλαξης – Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους
τοπικούς κανονισμούς. Φροντίστε για τον αερισμό του χώρου εργασίας, φορέστε προστατευτικά γυαλιά και γάντια.

Ίσως σας ενδιαφέρουν...