Βιομηχανικά Δάπεδα

Hardox 11

Εποξειδικό ενισχυτικό πρόσφυσης δυο συστατικών

To HARDOX 11 είναι ένα διαφανές εποξειδικό αστάρι δυο συστατικών, χωρίς διαλύτες, για αστάρωμα και εξομάλυνση επιφανειών τσιμεντοειδούς βάσης όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες κλπ.

Χαρακτηριστικά-πλεονεκτήματα
Μεγάλη αντοχή σε οξέα, αλκάλια και συνήθη χημικά
Υψηλή ικανότητα ενσωμάτωσης στα υποστρώματα εφαρμογής


Παραδείγματα εφαρμογών
Το HARDOX 11 χρησιμοποιείται ως :
Ενισχυτικό πρόσφυσης απορροφητικών και μη απορροφητικών ανόργανων υποστρωμάτων από σκυροδέματα – τσιμεντοκονιάματα –
γαρμπιλοδέματα, πριν την εφαρμογή των εποξειδικών βαφών
Ρητινοκονίαμα εξομάλυνσης-επισκευαστικό κονίαμα πριν την επικάλυψη των υποστρωμάτων εφαρμογής με δάπεδα.
Γέφυρα πρόσφυσης για τσιμεντοειδούς ή εποξειδικής βάσης επισκευαστικά κονιάματα.
Συγκολλητικό δομητικών υλικών – εξασφάλιση της μονολιθικότητας ανάμεσα σε νωπό και σκληρυμένο σκυρόδεμα

Ιξώδες : 490 ΜPa.s
Aντοχή σε θλίψη :
≈ 95 N/mm
2 κατά ΕΝ (196-1) ( 7 ημέρες 23ΟC 50% Σ.Υ)
Aντοχή σε κάμψη :
≈ 37 N/mm
2 κατά ΕΝ (196-1) ( 7 ημέρες 23ΟC 50% Σ.Υ)
Πρόσφυση : ≥ 3 N/mm
2 (ΕΝ 4624)
Σκληρότητα shore: 86 ( 7 ημέρες 23
ΟC 50% Σ.Υ)
Θερμική αντοχή :

Ξηρή θερμότητα
+50
οC
+80
oC
Χρόνος εργασιμότητας :
Aντοχή
μόνιμη
8 ημέρες
θερμοκρασία χρόνος
+10οC
+20
oC
+30
oC
Βατότητα :
≈65 min
≈40 min
≈18 min
θερμοκρασία βατότητα πλήρης
ωρίμανση
22ώρες 10 ημέρες
10ώρες 6 ημέρες
5ώρες 5 ημέρες
+10οC
+20
οC
+30
οC

 

Συσκευασία: Δοχεία των 9 Κg(Α+Β).

Αποθήκευση: Σε σκιερούς κατά προτίμηση στεγασμένους χώρους χαμηλής υγρασίας για τουλάχιστον 12 μήνες στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία.

Προδιαγραφές Προϊόντος: Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 13813 SR-B2.0-AR 0.5-IR 4 ως ρητινοκονίαμα/επίστρωση για εσωτερικούς χώρους σε κτίρια και με τις απαιτήσεις του προτύπου 13813 SR-B 1.5 ως αστάρι

Ίσως σας ενδιαφέρουν...