Βιομηχανικά Δάπεδα

Hardox 360

Αυτοεπιπεδούμενη εποξειδική επίστρωση βιομηχανικών δαπέδων 2 συστατικών

Έγχρωμο εποξειδικό σύστημα δαπέδων χωρίς διαλύτες. Για χρήση ως χυτό αυτοεπιπεδούμενο σύστημα 2-3 mm με την προσθήκη 1/1 χαλαζιακής άμμου κοκκομετρίας 0,1-0,4 mm. Ιδανικό για εγκαταστάσεις μεγάλων απαιτήσεων σε μηχανικές αντοχές και τριβή και σε
χώρους επεξεργασίας υγρών. Είναι ανθεκτικό στα οξέα, στα αλκάλια, σε πετρελαιοειδή, στα απόβλητα, στο νερό, και σε μεγάλο αριθμό διαλυτών. Αντέχει σε θερμοκρασίες από -35
οC έως +50 οC.

Ως αυτοεπιπεδούμενη επίστρωση – ρητινοκονίαμα σε υποστρώματα από σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονίαμα. Στην περίπτωση αυτή ενδείκνυται η χρήση του σε ιατρικούς χώρους, σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε βιομηχανίες, σε χημικά εργαστήρια, σε χώρους επεξεργασίας υγρών, σε χώρους με κυκλοφορία-στάθμευση αυτοκινήτων, σε εφαρμογές με απαιτήσεις σύμφωνα με τα Cleanroom Standards κ.α.

Χημική βάση: Εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών
Αποχρώσεις : RAL 7032,RAL 7035,RAL 7040,RAL
1013,RAL 1015
Πυκνότητα: 1,65 kg/l
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 40 λεπτά στους +20οC
Βατότητα
Σε 29 ώρες σε θερμοκρασία +10οC
Σε 20 ώρες σε θερμοκρασία +20
οC
Επικάλυψη
Σε 28 ώρες σε θερμοκρασία +10οC
Σε 20 ώρες σε θερμοκρασία +20
οC
Τελικές αντοχές
Σε 7 ημέρες σε θερμοκρασία +23
οC
Θερμοκρασιακή αντοχή
+50οC Μόνιμη
+80
οC 8 ημέρες
+100
οC 14 ώρες
Πρόσφυση: >3 N/mm2 (αστοχία σκυροδέματος)
Αντοχή σε τριβή: 85 mg
(CS 10/1000/1000) , ASTM D 4060
Θλιπτική αντοχή: 104 N/mm2
Καμπτική αντοχή: 50 N/mm2 (ΕΝ 196-1)
Σκληρότητα Shore D: 80
Απορρόφηση νερού: <0,2% κ.β μετά από 24 ώρες

Κατανάλωση: Ως αυτοεπιπεδούμενη επίστρωση 0,8 kg/m2 /mm πάχος στρώσης
Συσκευασία: Δοχεία των 20 kg(Α+Β)
Αποθήκευση: Σε σκιερούς κατά προτίμηση στεγασμένους χώρους χαμηλής υγρασίας για τουλάχιστον 12 μήνες στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία.

Ίσως σας ενδιαφέρουν...