Εξωτερική Θερμομόνωση

Kappa 11

Ινοπλισμένο συγκολλητικό υλικό για τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών.

Ινοπλισμένη κόλλα και σοβάς οπλισμού, τσιμεντοειδούς βάσης, για τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών διογκωμένης και εξηλασμένης πολυστερίνης, πετροβάμβακα κλπ. σε προσόψεις κτιρίων και δάπεδα.

H Kapa 11 προσφέρει αξεπέραστη πρόσφυση, μεγάλη αντοχή σε καταπονήσεις διάτμησης και εγγυάται επαρκή επίπεδα αντοχής για πολλές δεκαετίες. Το ίδιο υλικό χρησιμοποιείται και για την κάλυψη των πλακών με την εφαρμογή του ειδικού υαλοπλέγματος ως αντιρρηγματικός σοβάς οπλισμού και υπόστρωμα για το σοβά τελικής στρώσης στα συστήματα θερμοπρόσοψης. Έχει μηδενική ολίσθηση και μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης.

Η ικανότητά της κόλλας να αντιστέκεται σε καταπονήσεις διάτμησης είναι το χαρακτηριστικό που προσφέρει ασφάλεια στην ζωή του συστήματος για πολλές δεκαετίες.

H Kapa 11 προσφέρει αξεπέραστη πρόσφυση, μεγάλη αντοχή σε καταπονήσεις διάτμησης και εγγυάται επαρκή επίπεδα αντοχής
για πολλές δεκαετίες. Το ίδιο υλικό χρησιμοποιείται και για την κάλυψη των πλακών με την εφαρμογή του ειδικού υαλοπλέγματος ως αντιρρηγματικός σοβάς οπλισμού και υπόστρωμα για το σοβά τελικής στρώσης στα συστήματα θερμοπρόσοψης.
Έχει μηδενική ολίσθηση και μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης.

 

Μορφή: τσιμεντοειδής κονία

Νερό ανάμιξης: περίπου 7-8l για 25kg

Πυκνότητα ξηρού κονιάματος: 1,4 kg/l

Πυκνότητα μίγματος με νερό: 2,0 kg/l

Κατανάλωση:

Ως κόλλα ≈ 2,0-4,0 kg/m2
Ως σοβάς οπλισμού ≈ 1,3-1,5 kg/m2/mm

Σάκος 25kgr

Παλέτα 54 σάκων

 

Ίσως σας ενδιαφέρουν...