Εξωτερική Θερμομόνωση

Ceresit CT 100 Impactum

Οργανικό Επίχρισμα Βασικής Στρώσης

Το CT 100 Impactum είναι υλικό έτοιμο προς χρήση για τη κατασκευή της οπλισμένης βασικής στρώσης επάνω σε πλάκες εξηλασμένης και διογκωμένης πολυστερίνης στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτηρίων. Είναι υλικό του πιστοποιημένου συστήματος Ceresit Ceretherm Impactum.

Μπορεί να εφαρμοστεί επίσης για την επισκευή υπάρχοντος συστήματος θερμομόνωσης που παρουσιάζει ζημιές και ρηγματώσεις. Το CT 100 χρησιμοποιείται για τη κατασκευή ιδιαίτερα εύκαμπτης αλλά και ανθεκτικής σε κρούσεις οπλισμένης βασικής στρώσης τόσο σε νεόδμητες όσο και σε υφιστάμενες κατασκευές που αναβαθμίζονται ενεργειακά. Ινοπλισμένο υλικό με εξαιρετικές μηχανικές αντοχές. Δεν απαιτείται προαστάρωμα πριν την εφαρμογή του τελικού διακοσμητικού επιχρίσματος επί της οπλισμένης βασικής στρώσης με CT 100 Impactum. Υπάρχει δυνατότητα χρωματισμού της μάζας του υλικού με ειδικές χρωστικές της Ceresit.

Η σύνθεση του CT 100 Impactum προσδίδει στο υλικό εξαιρετικής ομοιογένειας και συνεκτικότητα, ευκολία στην ανάδευση και τη διάστρωση, διευκολύνοντας τις εργασίες τοποθέτησης του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης. Σημαντική είναι η μείωση στην κατανάλωση του υλικού σε σύγκριση με τα τσιμεντοειδή κονιάματα. Κατάλληλο για τη συγκόλληση και το βασικό επίχρισμα σε πλάκες εξηλασμένης (XPS) και διογκωμένης (EPS) πολυστερίνης, καθώς και τη συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών σε ειδικά υποστρώματα, όπως χάλυβα, γυαλί ή κεραμικό.

Σε περιπτώσεις υποστρωμάτων OSB ή νοβοπάν, MDF κ.τ.λ. επιβάλλεται η χρήση ασταριού Ceresit CT 16 ή Ceresit CN 94 καθώς και η χρήση επιπλέον μηχανικής στερέωσης με αγκύρια.

 

  • εξαιρετικά εύκαμπτο
  • ινοπλισμένο
  • εξαιρετική αντοχή σε μηχανικές και θερμικές καταπονήσεις
  • πληρώνει ρωγμές έως 2 mm
  • εξαιρετική αντοχή στην υγρασία, υδρόφοβο
  • δεν απαιτείται προαστάρωμα πριν την εφαρμογή του τελικού διακοσμητικού σοβά
  • κατάλληλο για ειδικά υποστρώματα (μέταλλο, γυαλί, κεραμικό)
  • μπορεί να χρωματιστεί στη μάζα του
  • εφαρμόζεται και με μηχανή σοβά
  • εξαιρετική εργασιμότητα

Approximate consumption:

reinforced layer on polystyrene foam with single mesh
about 2.5÷3.0 kg/m2

reinforced layer on polystyrene foam with double mesh
about 3.0÷3.5 kg/m2

reinforced layer on polystyrene foam with reinforced and regular mesh
about 3.0÷3.5 kg/m2

blinding layer about 1.0 kg/m2

 

Plastic containers of 25 kg.

Ίσως σας ενδιαφέρουν...

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Όπως δηλώνεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, έχετε πρόσβαση για διόρθωση, διαγραφή των δεδομένων σας ή να διατυπώσετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων σας, με βάση νόμιμους λόγους, στέλνοντας ένα email στο d.argyriou@argynet.gr ή μέσω ταχυδρομείου στην Argynet, Στενών Πόρτας 20, 16121 Αθήνα.