Εξωτερική Θερμομόνωση

Ceresit CT 100 Impactum

Οργανικό Επίχρισμα Βασικής Στρώσης CERESIT CT 100 Impactum

Το CT 100 Impactum είναι υλικό για τη κατασκευή της οπλισμένης βασικής στρώσης επάνω σε πλάκες xps και eps στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτηρίων. Είναι υλικό του πιστοποιημένου συστήματος Ceresit Ceretherm Impactum.

Μπορεί να εφαρμοστεί επίσης για την επισκευή υπάρχοντος συστήματος θερμομόνωσης που παρουσιάζει ζημιές και ρηγματώσεις. Χρησιμοποιείται για τη κατασκευή ιδιαίτερα εύκαμπτης αλλά και ανθεκτικής σε κρούσεις οπλισμένης βασικής στρώσης σε νέες η υφιστάμενες τοιχοποιίες. Ινοπλισμένο, με εξαιρετικές μηχανικές αντοχές. Δεν απαιτείται αστάρωμα πριν την εφαρμογή του τελικού διακοσμητικού επιχρίσματος. Υπάρχει δυνατότητα χρωματισμού της μάζας του υλικού με ειδικές χρωστικές της Ceresit.

Η σύνθεση του CT 100 Impactum προσδίδει στο υλικό εξαιρετικής ομοιογένειας και συνεκτικότητα, ευκολία στην ανάδευση και τη διάστρωση. Έτσι διευκολύνονται οι εργασίες τοποθέτησης του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης. Σημαντική είναι η μείωση στην κατανάλωση του υλικού σε σύγκριση με τα τσιμεντοειδή κονιάματα. Κατάλληλο σαν συγκολλητικό και σαν βασικό επίχρισμα σε πλάκες XPS και  EPS. Επίσης ενδείκνυται για τη συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών σε ειδικά υποστρώματα, όπως χάλυβα, γυαλί ή κεραμικό.

Σε περιπτώσεις υποστρωμάτων OSB ή νοβοπάν, MDF κ.τ.λ. επιβάλλεται η χρήση ασταριού Ceresit CT 16 ή Ceresit CN 94 καθώς και η χρήση επιπλέον μηχανικής στερέωσης με αγκύρια.

 

 • εξαιρετικά εύκαμπτο
 • ινοπλισμένο
 • εξαιρετική αντοχή σε μηχανικές και θερμικές καταπονήσεις
 • πληρώνει ρωγμές έως 2 mm
 • εξαιρετική αντοχή στην υγρασία, υδρόφοβο
 • δεν απαιτείται προαστάρωμα πριν την εφαρμογή του τελικού διακοσμητικού σοβά
 • κατάλληλο για ειδικά υποστρώματα (μέταλλο, γυαλί, κεραμικό)
 • μπορεί να χρωματιστεί στη μάζα του
 • εφαρμόζεται και με μηχανή σοβά
 • εξαιρετική εργασιμότητα
 • Σύσταση: Ελαστομερής διασπορά, επιλεγμένη βάση από πολυμερείς κόλλες, υλικά πλήρωσης και οργανικά και ανόργανα πρόσθετα, ινοενισχυμένα
 • Πυκνότητα: περίπου 1.4 kg/dm3
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +10 °C έως +25 °C – Ανοικτός χρόνος: περίπου 20 λεπτά
 • Απορρόφηση νερού μετά από 24 ώρες: < 0.5 kg/m2 σύμφωνα με ETAG 004
 • Πρόσφυση σύμφωνα με ETAG 004 σε πλάκες EPS: 0.08 MPa
 • Πλευρική παραμόρφωση: ≥ 42 mm σύμφωνα με EN 12002:2010 *χωρίς δείγμα παραμόρφωσης
 • Αντίδραση στη φωτιά κατά EN 13501-1: B-s2, d0 σε: Ceresit Ceretherm Impactum
 • Κατανάλωση κατά προσέγγιση: Ενισχυμένη στρώση σε πλάκες πολυστερίνης με απλό πλέγμα Περίπου 2.5÷3.0 kg/m2
 • Ενισχυμένη στρώση σε πλάκες πολυστερίνης με διπλό πλέγμα Περίπου 3.0÷3.5 kg/m2
 • Ενισχυμένη στρώση σε πλάκες πολυστερίνης με ενισχυμένο και απλό πλέγμα Περίπου 3.0÷3.5 kg/m2
 • Εξομαλυντική στρώση περίπου 1.0 kg/m2
 • Χρώμα : Υπόλευκο

Plastic containers of 25 kg.

Διάρκεια ζωής στο ράφι/ Αποθήκευση: Εως 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, εάν αποθηκευτεί σε παλέτες, σε ξηρές συνθήκες, στις αρχικές άθικτες συσκευασίες.

Να προστατεύεται από τον παγετό! Να προστατεύεται από άμεση ηλιακή ακτινοβολία!

Ίσως σας ενδιαφέρουν...