Εξωτερική Θερμομόνωση

Ceresit CT 325

Υαλόπλεγμα Εξωτερικής Θερμομόνωσης CERESIT CT 325

Υαλόπλεγμα ενίσχυσης, πράσινου χρώματος, για εγκιβωτισμό στο επίχρισμα βασικής στρώσης των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης Ceresit.

Για όψεις ή στοιχεία που δέχονται υψηλές μηχανικές καταπονήσεις προτιμήστε τη χρήση του CT 325 σε δύο στρώσεις. Εναλλακτικά χρησιμοποιείστε υαλόπλεγμα μεγαλύτερου βάρους CT 327.

  • βάρους 160 g/m2
  • ανθεκτικό στα αλκάλια
  • ανθεκτικό στο σκίσμιο
  • δεν ολισθαίνει

Σύσταση: Ίνες υάλου τύπου Ε
Στημόνι: 24×2 ανά 100 mm
Υφάδι: 22 ανά 100 mm
Πλάτος ρολού: 110 cm
Μήκος ρολού: 50 m
Ύφανση: γάζα, η οποία εμποδίζει την κίνηση του πλέγματος
Χρώμα: σκούρο πράσινο, με λογότυπο
Βάρος επεξεργασμένου υφάσματος: ≥160 g/m2
Διαστάσεις τετραγώνου πλέγματος: 4.0 mm × 4.0 mm
Αντοχή σε εφελκυσμό, Στημόνι Υφάδι
Αρχική κατάσταση: 2075 N/5cm 2180 N/5cm
Αντοχή σε εφελκυσμό, Στημόνι Υφάδι
Μετά από 28 ημέρες σε 5% NaOH: 1195 N/5cm 1220 N/5cm
Διαμήκης επιμήκυνση: <3,3%
Πλευρική επιμήκυνση: <2,7%

Ρολό: μήκος 50 m x πλάτος 1,10 m

Αποθήκευση: σε ξηρό μέρος, από -10°C έως +50°C, Όρθιο, χωρίς άσκηση πίεσης

Ίσως σας ενδιαφέρουν...

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Όπως δηλώνεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, έχετε πρόσβαση για διόρθωση, διαγραφή των δεδομένων σας ή να διατυπώσετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων σας, με βάση νόμιμους λόγους, στέλνοντας ένα email στο d.argyriou@argynet.gr ή μέσω ταχυδρομείου στην Argynet, Στενών Πόρτας 20, 16121 Αθήνα.