Εξωτερική Θερμομόνωση

Ceresit CT 325

Υαλόπλεγμα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

Υαλόπλεγμα ενίσχυσης, πράσινου χρώματος, για εγκιβωτισμό στο επίχρισμα βασικής στρώσης των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης Ceresit. Για όψεις ή στοιχεία που δέχονται υψηλές μηχανικές καταπονήσεις προτιμήστε τη χρήση του CT 325 σε δύο στρώσεις ή εναλλακτικά χρησιμοποιείστε υαλόπλεγμα μεγαλύτερου βάρους CT 327.

  • βάρους 160 g/m2
  • ανθεκτικό στα αλκάλια
  • ανθεκτικό στο σκίσμιο
  • δεν ολισθαίνει

Ρολό: μήκος 50 m x πλάτος 1,10 m

Ίσως σας ενδιαφέρουν...

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Όπως δηλώνεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, έχετε πρόσβαση για διόρθωση, διαγραφή των δεδομένων σας ή να διατυπώσετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων σας, με βάση νόμιμους λόγους, στέλνοντας ένα email στο d.argyriou@argynet.gr ή μέσω ταχυδρομείου στην Argynet, Στενών Πόρτας 20, 16121 Αθήνα.