Εξωτερική Θερμομόνωση

Ceresit CT 327

Ενισχυμένο Υαλόπλεγμα Εξωτερικής Θερμομόνωσης CERESIT CT 327

Το υαλόπλεγμα χρησιμοποιείται για την κατασκευή οπλισμένης στρώσης βασικού επιχρίσματος στα σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, αποτρέποντας τις ρηγματώσεις της επιφάνειας. Συνιστάται ιδιαίτερα για χρήση σε όψεις με αυξημένες απαιτήσεις σε αντοχή σε κρούση όπως δημόσια κτίρια (σχολεία, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, κ.ά.).

  • βάρους 330 g/m2
  • αντοχή στα αλκάλια
  • ανθεκτικό στο σχίσιμο
  • δεν ολισθαίνει
  • αυξάνει σημαντικά την αντοχή του συστήματος σε κρούση

Σύσταση: Ίνες υάλου τύπου Ε
Στημόνι: 21×2 ανά 100 mm
Υφάδι: 12 ανά 100 mm
Πλάτος ρολού: 100 cm
Μήκος ρολού: 25 m
Ύφανση: μισό leno
Βάρος επεξεργασμένου υφάσματος: ≥ 330 g/m2
Άνοιγμα πλέγματος: 6.0 mm × 10.0 mm.
Αντοχή σε εφελκυσμό, στημόνι υφάδι
Αρχική κατάσταση 4122 Ν/5cm 4696 N/50 mm

Αντοχή σε εφελκυσμό, στημόνι υφάδι
Μετά από 28 ημέρες σε 5% NaOH 2345 Ν/5cm 2665 N/0 mm
Απαιτούμενη ποσότητα: περίπου 1.1 m/m2

Ρολό: μήκος 25 m x πλάτος 1,0 m

Αποθήκευση: σε ξηρό μέρος, από -10°C έως +50°C, σε όρθια θέση, χωρίς πίεση

Ίσως σας ενδιαφέρουν...

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Όπως δηλώνεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, έχετε πρόσβαση για διόρθωση, διαγραφή των δεδομένων σας ή να διατυπώσετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων σας, με βάση νόμιμους λόγους, στέλνοντας ένα email στο d.argyriou@argynet.gr ή μέσω ταχυδρομείου στην Argynet, Στενών Πόρτας 20, 16121 Αθήνα.