Λευκό τσιμεντοειδές Κονίαμα Συγκόλλησης

Ceresit CT 87 White Flexible

Ceresit CT 87 White Flexible / κονιάματα συγκόλλησης

Το κονίαμα Ceresit CT 87 είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων και για χρήση με πλάκες EPS και πετροβάμβακα. Χρησιμοποιείται στα συστήματα Ceresit Ceretherm Premium , Ceresit Ceretherm Wool Premium και Ceresit Ceretherm Express. Το CT 87 χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση των πλακών αλλά και για τη δημιουργία της οπλισμένης βασικής επάνω σε αυτές, τόσο σε νεόδμητες όσο και σε υφιστάμενες κατασκευές, με σκοπό την ενεργειακή τους αναβάθμιση.

Ινοπλισμένο, με εξαιρετική αντοχή σε κρούσεις και ρηγματώσεις. Οι ιδιότητες του CT87 (χρώμα και οργανικά πρόσμικτα) απαλλάσσει από τη χρήση ασταριού πριν την εφαρμογή οποιουδήποτε τελικού επιχρίσματος Ceresit.

Η χρήση συγκεκριμένων αδρανών στο μείγμα του έτοιμου κονιάματος, προσδίδει συνεκτικότητα και ευκαμψία, καθώς ευκολία στην ανάδευση και τη διάστρωση, αυξάνοντας έτσι την αποδοτικότητα του υλικού.

 • Προϊόν 2 σε 1: δεν απαιτείται αστάρι πριν την εφαρμογή του τελικού διακοσμητικού σοβά
 • σημαντικά χαμηλότερο κόστος
 • ινοπλισμένο
 • εύκαμπτο
 • υδρατμοπερατό
 • εξαιρετική εργασιμότητα
 • ανθεκτικό στις ρηγματώσεις και την κρούση
 • ανθεκτικό στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες
 • συγκόλληση πλακών πολυστερίνης: περίπου 4,0 kg / m2
 • στρώση οπλισμού (πάνω σε πολυστερίνη): περίπου 3,0 kg / m2
 • στερέωση πλακών πετροβάμβακα: περίπου 4,5 kg / m2
 • στρώση οπλισμού (πάνω σε πετροβάμβακα): περίπου 4,0 kg / m2
 • Χάρτινοι σάκοι: 25 kg

Ίσως σας ενδιαφέρουν...

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Όπως δηλώνεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, έχετε πρόσβαση για διόρθωση, διαγραφή των δεδομένων σας ή να διατυπώσετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων σας, με βάση νόμιμους λόγους, στέλνοντας ένα email στο d.argyriou@argynet.gr ή μέσω ταχυδρομείου στην Argynet, Στενών Πόρτας 20, 16121 Αθήνα.