Λευκό τσιμεντοειδές Κονίαμα Συγκόλλησης

Ceresit CT 87 White Flexible

Ceresit CT 87 White Flexible / κονιάματα συγκόλλησης

Κονίαμα συγκόλλησης Ceresit CT 87 White Flexible οπλισμένης βασικής στρώσης για πλάκες EPS / XPS /πετροβάμβακα

Το κονίαμα Ceresit CT 87 έχει σχεδιαστεί για χρήση σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων. Εφαρμόζεται με EPS, XPS και πετροβάμβακα, στα συστήματα Ceresit Ceretherm Premium , Ceresit Ceretherm Wool Premium και Ceresit Ceretherm Express. Χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση των πλακών αλλά και για τη δημιουργία της οπλισμένης βασικής στρώσης, με σκοπό την ενεργειακή τους αναβάθμιση.

Είναι ινοπλισμένο, με εξαιρετική αντοχή σε κρούσεις και ρηγματώσεις. Οι ιδιότητες του CT87 (χρώμα και οργανικά πρόσμικτα), απαλλάσσουν από τη χρήση ασταριού πριν την εφαρμογή οποιουδήποτε τελικού επιχρίσματος Ceresit.

Η χρήση συγκεκριμένων αδρανών στο μείγμα του έτοιμου κονιάματος, προσδίδει συνεκτικότητα και ευκαμψία. Έτσι διευκολύνει στην ανάδευση και τη διάστρωση του υλικού, αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο την αποδοτικότητα του.

 

 •  2 σε 1 – δεν απαιτείται αστάρωμα πριν την εφαρμογή του τελικού επιχρίσματος
 • ενισχυμένο με μοναδικό συνδυασμό ινών
 • σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση ανά m2
 • ανθεκτικό στις τριχοειδείς ρωγμές και ρηγματώσεις
 • υψηλή πρόσφυση σε ορυκτά υποστρώματα, EPS και πετροβάμβακα
 • εύκαμπτο και ιδιαίτερα ανθεκτικό στις μηχανικές κρούσεις
 • ιδιαίτερα υδρατμοδιαπερατό
 • χαμηλή απορρόφηση νερού
 • ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες
 • δυνατότητα εφαρμογής με μηχανή

Σύσταση: Μίγμα τσιμέντου με ορυκτά υλικά πλήρωσης, υδρόφοβους παράγοντες και τροποποιητές
Πυκνότητα: Περίπου 1,3 kg/dm3
Αναλογία ανάμιξης 7.25÷7.75 l νερού ανά 25 kg
Θερμοκρασία εφαρμογής Από +5 °C έως +25 °C
Χρόνος ζωής στο δοχείο Περίπου 2 ώρες
Πρόσφυση:
Σε σκυρόδεμα > 0.25 MPa κατά ETAG 004
Σε πλάκες EPS > 0.08 MPa κατά ETAG 004
Σε πετροβάμβακα > 0.08 MPa κατά ETAG 004
Υδατοαπορροφητικότητα μετά από 24 ώρες > 0.5 kg κατά ETAG 004
Πρόσφυση μεταξύ των στρωμάτων μετά από ωρίμανση ≥ 0.08 MPa κατά ETAG 004
Αντοχή στη θλίψη ≥ 9.5 N/mm2 (CS IV) κατά EN 1015-11:2001+A1:2007
Αντοχή στην κάμψη ≥ 3.0 N/mm2 κατά EN 1015-11:2001+A1:2007
Αντίδραση στη φωτιά κατά ΕΝ 13501-1,
B – s1, d0 σε: Ceresit Ceretherm Premium
B-s2, d0 σε: Ceresit Ceretherm Wool Premium
Αξιολόγηση φυσικής ακτινοβολίας: πληροί τις προδιαγραφές της οδηγίας ITB υπ΄αριθ. 234/2003, π. 6.2.1, σύμφωνα με τον Κανονισμό
του Υπουργικού Συμβουλίου της 2 Ιανουαρίου 2007 και 3 π. 1

 • συγκόλληση πλακών πολυστερίνης: περίπου 4,0 kg / m2
 • στρώση οπλισμού (πάνω σε πολυστερίνη): περίπου 3,0 kg / m2
 • στερέωση πλακών πετροβάμβακα: περίπου 4,5 kg / m2
 • στρώση οπλισμού (πάνω σε πετροβάμβακα): περίπου 4,0 kg / m2
 • Χάρτινοι σάκοι: 25 kg

Διάρκεια ζωής στο ράφι / αποθήκευση: Εως 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής όταν αποθηκεύεται σε παλέτες σε ξηρές συνθήκες και στις αρχικές άθικτες συσκευασίες

Ίσως σας ενδιαφέρουν...

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Όπως δηλώνεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, έχετε πρόσβαση για διόρθωση, διαγραφή των δεδομένων σας ή να διατυπώσετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων σας, με βάση νόμιμους λόγους, στέλνοντας ένα email στο d.argyriou@argynet.gr ή μέσω ταχυδρομείου στην Argynet, Στενών Πόρτας 20, 16121 Αθήνα.