Εξωτερική Θερμομόνωση

Ceresit Thermo Universal

Τσιμεντοειδές Κονίαμα συγκόλλησης – Βασικό επίχρισμα XPS, EPS, MW

Για τη συγκόλληση και την οπλισμένη βασική στρώση επιχρίσματος πλακών διογκωμένης και εξηλασμένης πολυστερίνης και πετροβάμβακα σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιίας. Υλικό πιστοποιημένων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης Ceresit Ceretherm.

 

  • ινοπλισμένο
  • πολύ καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα
  • ανθεκτικό σε κρούσεις
  • υδρατμοπερατό
  • ανθεκτικό στον παγετό και στις θερμοκρασιακές μεταβολές

Ως συγκολλητικό θερμομονωτικών πλακών: 4 – 5 kg/m2
Ως επίχρισμα βασικής στρώσης: 4 – 5 kg/m2
Χάρτινοι σάκοι: 25 kg

Ίσως σας ενδιαφέρουν...

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Όπως δηλώνεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, έχετε πρόσβαση για διόρθωση, διαγραφή των δεδομένων σας ή να διατυπώσετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων σας, με βάση νόμιμους λόγους, στέλνοντας ένα email στο d.argyriou@argynet.gr ή μέσω ταχυδρομείου στην Argynet, Στενών Πόρτας 20, 16121 Αθήνα.