Ακρυλικό Τελικό Επίχρισμα

Ceresit CT 60

Ceresit CT 60 / τελικά επιχρίσματα Ceresit

Το ακρυλικό επίχρισμα Ceresit CT 60 εφαρμόζεται σε λεπτή στρώση σε υποστρώματα σκυροδέματος, συμβατικούς σοβάδες, επιφάνειες γύψου και γυψοσανίδας, μοριοσανίδας και άλλες ξύλινες επιφάνειες κ.λπ.

Ο CT 60 χρησιμοποιείται ως τελικό επίχρισμα στα σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Ceresit Ceretherm. Σε περίπτωση επιλογής ιδιαίτερα σκούρας απόχρωσης, η εφαρμογή του υλικού να περιορίζεται σε μικρές επιφάνειες όπως αρχιτεκτονικά στοιχεία. Ο σοβάς CT 60 προστατεύει από βιολογικούς παράγοντες όπως μύκητες, μούχλα, άλγη.

 •  Ελαστικό
 • Χαμηλή απορρόφηση νερού
 • Ανθεκτικό σε ζημιές και καιρικές συνθήκες
 • Φόρμουλα BioProtect – ανθεκτικός σε μύκητες, άλγη και μούχλα
 • Υδρατμοδιαπερατό
 • Σταθερότητα χρώματος
 • Δυνατότητα εφαρμογής με μηχανή
 • Διαθέσιμος σε όλη την γκάμα των χρωμάτων Ceresit Colours of Nature®
 • Σύσταση: υδατική διασπορά συνθετικών ρητινών με ορυκτά υλικά πλήρωσης και χρωστικές
 • Πυκνότητα: 1.6 kg/dm3
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5 °C έως +25 °C
 • Ανοικτός χρόνος: περίπου 15 λεπτά
 • Ανθεκτικότητα στη βροχή: μετά από περίπου 24 ώρες
 • Πρόσφυση: 0.6 MPa σύμφωνα με EN 15824
 • Απορρόφηση νερού: cat. W3, w≤0,1 [kg/m2h0,5] – σύμφωνα με EN 15824
 • Υδρατμοδιαπερατότητα: cat. V2, 0,14≤Sd<0,14 m – σύμφωνα με EN 15824
 • Θερμική αγωγιμότητα: λ=0.61W/(m*K) σύμφωνα με EN 15824
 • Αντοχή σε κρούσεις: cat. I ή II σύμφωνα με ETAG 004 (εξαρτάται από το σύστημα)
 • Απορρόφηση νερού μετά από 24 ώρες: < 0.5 kg/m2 σύμφωνα με ETAG 004
 • Υδρατμοδιαπερατότητα:: Sd ≤ 1.0 m σύμφωνα με ETAG 004
 • Πρόσφυση μεταξύ στρωμάτων μετά τη γήρανση: ≥ 0.08 MPa σύμφωνα με ETAG 004
 • Αντίδραση στη φωτιά κατά EN 13501-1:
 • A2-s1, d0 σε : Ceresit Ceretherm Universal MW
 • B – s1, d0 σε : Ceresit Ceretherm Popular, Ceresit Ceretherm Classic, Ceresit Ceretherm Wool Classic, Ceresit Ceretherm Universal EPS, Ceresit Ceretherm Premium, Ceresit Ceretherm Wool Premium
 • B-s2, d0 σε : Ceresit Ceretherm Impactum
 • Εκτίμηση της φυσικής ακτινοβολίας: ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της Οδηγίας ΙΤΒ 234/2003, σ.6.2.1, σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου Υπουργών της 2ας Ιανουαρίου 2007. & 3, σ.1
 • Αντίσταση σε μεγάλη ανάπτυξη μούχλας: η μέγιστη αντίσταση

Προβλεπόμενη κατανάλωση:

 • CT 60 κοκκομετρίας 1,5 mm σχεδόν 2.5 kg/m2
 • CT 60 κοκκομετρίας 2,0 mm από 3.1 έως 3.3 kg/m2
 • CT 60 κοκκομετρίας 2,5 mm από 3.8 έως 4.0 kg/m2

Δοχεία 25kgr

Διάρκεια ζωής/ Αποθήκευση: Έως 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής όταν αποθηκεύονται σε παλέτες σε ξηρό και δροσερό μέρος και στις αρχικές άθικτες συσκευασίες.
Προστατεύστε από τον παγετό και το άμεσο φως του ήλιου!

Ίσως σας ενδιαφέρουν...