Σιλικονούχο Τελικό Επίχρισμα

Ceresit CT 74

Σιλικονούχο Επίχρισμα CERESIT CT 74

Το σιλικονούχο επίχρισμα Ceresit CT 74 εφαρμόζεται σε λεπτή στρώση πάνω σε υποστρώματα σκυροδέματος, παραδοσιακούς σοβάδες, επιφάνειες γύψου και γυψοσανίδας, μοριοσανίδας και άλλες ξύλινες επιφάνειες κ.λπ.

Ο CT 74 χρησιμοποιείται ως τελικό επίχρισμα στα σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Ceresit Ceretherm ETICS. Είναι ιδανικός με θερμομονωτικό πετροβάμβακα λόγω της αυξημένης υδρατμοπερατότητας και υδατοαπωθητικότητάς του. Είναι προϊόν που ενδείκνυται για επιφάνειες που απαιτείται υψηλή υδρατμοπερατότητα και υδατοαπωθητικότητα (π.χ. κτήρια κοντά στη θάλασσα).

Ο σοβάς CT 74 προστατεύει την επιφάνεια από βιολογικούς παράγοντες όπως μύκητες, μούχλα, άλγη.

 • με υψηλή δράση αυτοκαθαρισμού
 • με μεγάλη αντίσταση στους ρύπους
 • υδροφοβικός
 • πολύ χαμηλή απορρόφηση νερού και υψηλή υδρατμοδιαπερατότητα
 • μεγάλη ανθεκτικότητα
 • μεγάλη ελαστικότητα και αντοχή στις κρούσεις
 • πολύ ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες
 • μεγάλη σταθερότητα χρώματος
 • Φόρμουλα BioProtect – ανθεκτικός σε μύκητες, άλγη και μούχλα
 • Δυνατότητα εφαρμογής με μηχανή
 • διαθέσιμος σε όλη τη γκάμα χρωμάτων Ceresit Colours of Nature®
 • Σύσταση: υδατική διασπορά σιλικονούχων και ακρυλικών ρητινών με ορυκτά υλικά πλήρωσης και χρωστικές ουσίες
 • Πυκνότητα: 1.7 kg/dm3
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5 °C έως +25 °C
 • Ανοικτός χρόνος: περίπου 15 λεπτά
 • Ανθεκτικότητα στη βροχή: από 24 έως 48 ώρες ανάλογα με τη θερμοκρασία
 • Υδρατμοδιαπερατότητα: cat. V1, Sd<0,14 m – σύμφωνα με EN 15824
 • Απορρόφηση νερού: cat. W3, w≤0,1 [kg/m2 h0,5] –σύμφωνα με EN 15824
 • Πρόσφυση: 0.6 MPa σύμφωνα με. EN 15824
 • Θερμική αγωγιμότητα: λ=0.61W/(m*K) σύμφωνα με EN 15824
 • Αντοχή σε κρούση: cat. I η II σύμφωνα με ETAG 004 (εξαρτάται από το σύστημα)
 • Απορρόφηση νερού μετά από 24 ώρες: < 0.5 kg/m2 σύμφωνα με ETAG 004
 • Υδρατμοδιαπερατότητα: Sd ≤ 1.0 m σύμφωνα με ETAG 004
 • Πρόσφυση μεταξύ στρωμάτων μετά την ωρίμανση: ≥ 0.08 MPa σύμφωνα με ETAG 004
 • Αντίδραση στη φωτιά κατά EN 13501-1:
 • A2-s1, d0 σε : Ceresit Ceretherm Universal MW
 • B – s1, d0 σε : Ceresit Ceretherm Universal EPS , Ceresit Ceretherm Popular, Ceresit Ceretherm Classic, Ceresit Ceretherm Premium, Ceresit Ceretherm Wool Classic, Ceresit Ceretherm Wool Premium
 • B-s2, d0 σε : Ceresit Ceretherm Impactum, Universal XPS
 • Εκτίμηση της φυσικής ακτινοβολίας: ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της Οδηγίας ΙΤΒ 234/2003, σ.6.2.1, σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου Υπουργών της 2ας Ιανουαρίου 2007. & 3, σ.1

Ενδεικτική κατανάλωση:

 • κοκκομετρία 1,5 mm: περίπου 2,1 – 2,5 kg/m2
 • κοκκομετρία 2,5 mm: περίπου 3,8 – 4 kg/m2

Πλαστικά δοχεία: 25 kg

Διάρκεια ζωής/ Αποθήκευση: Έως 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής όταν αποθηκεύονται σε παλέτες σε ξηρό και δροσερό μέρος και στις αρχικές άθικτες συσκευασίες.
Προστατεύστε από τον παγετό και το άμεσο φως του ήλιου!

Ίσως σας ενδιαφέρουν...