Αφρώδη Θερμομονωτικά Υλικά

EPS ETICS

Τα θερμομονωτικά υλικά  Monopoly παράγονται με βάση τα αυστηρά πρότυπα ΕΝ 13163 και ΕΝ 13172 και το πρότυπο ποιότητας ISO 9001. Η σειρά προϊόντων Monopoly® παράγεται από άριστες πρώτες ύλες και διατίθεται σε διάφορες  πυκνότητες ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζεται. Παράγεται σε ποικιλία διαστάσεων  για να καλύπτει κάθε κατασκευαστική ανάγκη.

Η δομή των πλακών αποτελείται από ένα  πολυκυτταρικό σύστημα απείρων φυσαλίδων που παγιδεύουν τον αέρα. Σε αυτό οφείλονται  άλλωστε και οι άριστες θερμομονωτικές τους ιδιότητες. Είναι το πιο οικονομικά προσιτό υλικό  που υπερισχύει στον οικοδομικό τομέα. Όλη η σειρά προϊόντων Monopoly® μπορεί να  παραχθεί με πατούρα L περιμετρικά ώστε να εφαρμόζουν τέλεια μεταξύ τους χωρίς να  δημιουργούνται θερμογέφυρες.

Τα προϊόντα Monopoly® έχουν εφαρμογή σε:

  • Τοιχοποιία (διπλή, εξωτερική ή εσωτερική),
  •  Κεραμοσκεπές (επικλινή πλάκα, ξύλινες εξωτερικά ή εσωτερικά),
  • Δώματα,
  • Pilotis (ενδιάμεσο   δάπεδο ή δάπεδο πάνω στο έδαφος).

Το προϊόν είναι αυτοσβενύμενο (flame retardant) και κατατάσσεται στην κατηγορία ακαυστότητας Ε του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 13501-1.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ EPS 60 EPS 80 EPS 100 EPS 150 EPS 200
Θλιπτική Αντοχή 10% παραμόρφωση EN 826 kPa >60 >80 >100 >150 >200
Καμπτική αντοχή EN 12089 kPa >125 >125 >150 >200 >250
Εφελκυστική τάση ΕΝ 1607 kPa >130 >150 >150 >150 >150
Θερμική αγωγιμότητα EN 12667 W/mK <0,038 <0,036 <0,035 <0,034 <0,033
Μήκος & πλάτος EN 822 +2mm +2mm +2mm +2mm +2mm
Πάχος EN 823 mm +1 +1 +1 +1 +1
Ορθογωνικότητα EN 824 +2mm/1000mm +2mm/1000mm +2mm/1000mm +2mm/1000mm +2mm/1000mm
Επιπεδότητα EN 825 mm +5 +5 +5 +5 +5
Βραχυχρόνια υδατοαπορρόφηση (Wp) EN 1609 Kgr/m2 <0,5
Διαπερατότητα υδρατμών (μ) ΕΝ 12086 20-40 20-40 30-70 30-70 40-100
Συμπεριφορά σε διάτμηση ΕΝ 12090 kPa τ>50 τ>20 τ>75 τ>100 τ>125
G>1000
Αντίδραση στη φωτιά ΕΝ ISO 11925-2 E

Ίσως σας ενδιαφέρουν...