Αφρώδη Θερμομονωτικά Υλικά

GRAPHITE EPS ETICS

Θερμομονωτική πλάκα γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης NEOPOR/δομικά υλικά καινοτομίας

Το Monopoly Graphite αποτελεί την μετεξέλιξη της κλασικής διογκωμένης πολυστερίνης. Η εντυπωσιακή βελτίωση της θερμομονωτικής του απόδοσης οφείλεται στην προσθήκη γραφίτη ή άλλης μορφής άνθρακα, σε ποσοστό έως 3%.

Όπως είναι γνωστό, η μετάδοση θερμότητας γίνεται με τρεις τρόπους: την αγωγή, τη συναγωγή και την ακτινοβολία. Σε ένα θερμομονωτικό υλικό στόχος είναι η μείωση της μεταδιδόμενης θερμότητας στο ελάχιστο. Ο ακίνητος αέρας, που περιέχεται στις κυψελίδες της διογκωμένης πολυστερίνης, ελαχιστοποιεί την αγωγή και τη συναγωγή. Ο γραφίτης ή η άλλη μορφή άνθρακα που προστίθεται, μειώνει δραματικά τη μετάδοση θερμότητας με ακτινοβολία, καθιστώντας το Monopoly Graphite, το απόλυτο θερμομονωτικό υλικό.

Τα προϊόντα Monopoly® έχουν εφαρμογή σε:

  • Τοιχοποιία (διπλή, εξωτερική ή εσωτερική),
  •  Κεραμοσκεπές (επικλινή πλάκα, ξύλινες εξωτερικά ή εσωτερικά),
  • Δώματα,
  • Pilotis (ενδιάμεσο   δάπεδο ή δάπεδο πάνω στο έδαφος).

Το προϊόν είναι αυτοσβενύμενο (flame retardant) και κατατάσσεται στην κατηγορία ακαυστότητας Ε του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 13501-1.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Graphite EPS60 Graphite EPS80 Graphite EPS 100 Graphite EPS 150
Θλιπτική Αντοχή 10% παραμόρφωση EN 826 kPa >60 >80 >100 >150
Καμπτική αντοχή EN 12089 kPa >100 >125 >150 >200
Εφελκυστική τάση ΕΝ 1607 kPa >150 >150 >150 >200
Θερμική αγωγιμότητα EN 12667 W/mK <0,032 <0,031 <0,031 <0,030
Μήκος & πλάτος EN 822 +2mm +2mm +2mm +2mm
Πάχος EN 823 mm +1 +1 +1 +1
Ορθογωνικότητα EN 824 +2mm/1000mm +2mm/1000mm +2mm/1000mm +2mm/1000mm
Επιπεδότητα EN 825 mm +5 +5 +5 +5
Επιπεδότητα EN 825 mm +5 +5 +5 +5
Βραχυχρόνια υδατοαπορρόφηση (Wp) EN 1609 Kgr/m2 <0,5
Διαπερατότητα υδρατμών (μ) ΕΝ 12086 30-70 <50 30-70 40-100
Συμπεριφορά σε διάτμηση ΕΝ 12090 kPa τ>50 τ>20 τ>75 τ>75
G>1000
Αντίδραση στη φωτιά ΕΝ ISO 11925-2 E

Ίσως σας ενδιαφέρουν...