Αφρώδη Θερμομονωτικά Υλικά

FIBRANxps 400

Το προϊόν FIBRANxps 400 είναι σκληρή και αδιάβροχη θερμομονωτική πλάκα εξηλασμένης πολυστερίνης με λεία επιφάνεια στις δύο όψεις.

Το προϊόν FIBRANxps 400 εναρμονίζεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 305/2011 (CPR), ο οποίος αντικατέστησε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ και συμμορφώνεται πλήρως με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 13164 (Θερμομονωτικά προϊόντα κτηρίων – Βιομηχανικά παραγόμενα προϊόντα από εξηλασμένη πολυστερίνη (ΧPS) και EN 13172.

Είναι πιστοποιημένο από διεθνή ανεξάρτητα Ινστιτούτα και φέρει τη σήμανση CE.

Η διαμόρφωση των πλευρικών του ακμών μπορεί να είναι τύπου:

FIBRANxps_I Ι (ίσια)

FIBRANxps_L L (γωνία)

 • Θερμομόνωση δώματος με το σύστημα αντεστραμμένου δώματος
 • Θερμομόνωση συμβατικού δώματος με υψηλές μηχανικές φορτίσεις
 • Θερμομόνωση φυτεμένου δώματος εντατικής φύτευσης με υψηλές μηχανικές φορτίσεις
 • Θερμομόνωση δαπέδου μεταξύ ορόφων
 • Θερμομόνωση δαπέδου με ενδοδαπέδια θέρμανση
 • Θερμομόνωση δαπέδων στάθμευσης
 • Θερμομόνωση βιομηχανικών δαπέδων με πολύ υψηλές μηχανικές φορτίσεις
 • Θερμομόνωση υπόγειων τοιχίων και δαπέδων
 • Θερμομόνωση πλακών θεμελίωσης
 • Θερμομόνωση έργων οδοποιίας
 • Θερμομόνωση πισινών
 • Θερμομόνωση ψυκτικών θαλάμων με πολύ υψηλές μηχανικές φορτίσεις
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σύμβολο
EN 13164
Μονάδα μέτρησης Τιμή Πρότυπο EN
Επιφάνεια Επιφάνεια Εξέλασης (Λεία )
Διαμόρφωση ακμών κατά μήκος /
κατά πλάτος
L(Γωνία) / L (γωνία) ή Ι (ίσια) / Ι (ίσια) /
Διαστάσεις mm 1250 x 600 ΕΝ 822
Ονομαστικό πάχος dN mm 30-100 EN 823
Ανοχή πάχους T class Τ1
(±2 mm<50mm
-2,+3mm≥50m)
EN 13164
Δηλωμένος Συντελεστής Θερμικής
Αγωγιμότητας στους 10 °C (μετά από
25 χρόνια)
λD W/(m* K) 0,033 ≤60mm
0,034> 60 mm
EN 13164
EN 12667
Αντοχή σε συμπίεση πάχους κατά 10% CS(10) kPa 300 EN 826
Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο
σχεδιασμού
KN/ m2 <150 EN 13164
Μακροχρόνια απορρόφηση νερού με
ολική εμβάπτιση
WL(T) Vol. % <0,7 EN 12087
Απορρόφηση νερού με διάχυση
υδρατμών
WD(V) Vol. % < 3 EN 12088
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών , μ MU 50-150 ΕΝ 12086
Θερμοκρασία λειτουργίας °C Από -50 μέχρι + 75
Κατηγορία συμπεριφοράς στη φωτιά Class E EN 13501-1

 

Πάχος
[mm]
Πλάτος
[mm]
Μήκος
[mm]
Πλάκες/
Δέμα
[τεμ.]
Ποσότητα/
Δέμα
[m2]
30 600 1250 14 10,50
40 600 1250 10 7,50
50 600 1250 8 6,00
60 600 1250 7 5,25
70 600 1250 6 4,50
75 600 1250 5 3,75
80 600 1250 5 3,75
90 600 1250 4 3,00
100 600 1250 4 3,00

 

Ίσως σας ενδιαφέρουν...

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Όπως δηλώνεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, έχετε πρόσβαση για διόρθωση, διαγραφή των δεδομένων σας ή να διατυπώσετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων σας, με βάση νόμιμους λόγους, στέλνοντας ένα email στο d.argyriou@argynet.gr ή μέσω ταχυδρομείου στην Argynet, Στενών Πόρτας 20, 16121 Αθήνα.