Αφρώδη Θερμομονωτικά Υλικά

FIBRANxps 500

Το προϊόν FIBRANxps 500 είναι σκληρή και αδιάβροχη θερμομονωτική πλάκα εξηλασμένης πολυστερίνης με λεία επιφάνεια στις δύο όψεις.

Το προϊόν FIBRANxps 500 εναρμονίζεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 305/2011 (CPR), ο οποίος αντικατέστησε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ και συμμορφώνεται πλήρως με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 13164 (Θερμομονωτικά προϊόντα κτηρίων – Βιομηχανικά παραγόμενα προϊόντα από εξηλασμένη πολυστερίνη (ΧPS) και EN 13172.

Είναι πιστοποιημένο από διεθνή ανεξάρτητα Ινστιτούτα και φέρει τη σήμανση CE.

Η διαμόρφωση των πλευρικών του ακμών μπορεί να είναι τύπου:

FIBRANxps_I Ι (ίσια)

FIBRANxps_L L (γωνία)

  • Θερμομόνωση δώματος με το σύστημα αντεστραμμένου δώματος
  • Θερμομόνωση συμβατικού δώματος με πάρα πολύ υψηλές μηχανικές φορτίσεις
  • Θερμομόνωση φυτεμένου δώματος εντατικής φύτευσης με υψηλές μηχανικές φορτίσεις
  • Θερμομόνωση δαπέδων στάθμευσης
  • Θερμομόνωση βιομηχανικών δαπέδων με πάρα πολύ υψηλές μηχανικές φορτίσεις
  • Θερμομόνωση υπόγειων τοιχίων και δαπέδων
  • Θερμομόνωση πλακών θεμελίωσης
  • Θερμομόνωση έργων οδοποιίας
  • Θερμομόνωση πισινών
  • Θερμομόνωση ψυκτικών θαλάμων με πάρα πολύ υψηλές μηχανικές φορτίσεις
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σύμβολο
EN 13164
Μονάδα
μέτρησης
Τιμή Πρότυπο EN
Επιφάνεια Επιφάνεια Εξέλασης (Λεία )
Διαμόρφωση ακμών κατά μήκος / κατά πλάτος L(Γωνία) / L (γωνία) ή Ι (ίσια) / Ι (ίσια) /
Διαστάσεις mm 2500 x 600 ΕΝ 822
Ονομαστικό πάχος dN mm 60-100 EN 823
Ανοχή πάχους T class Τ1
2 mm<50mm
2,+3mm≥50m)
EN 13164
Δηλωμένος Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας
στους 10 °
C (μετά από 25 χρόνια)
λD W/(m* K) 0,033 ≤60mm 0,034> 60 mm EN 13164 EN 12667
Αντοχή σε συμπίεση πάχους κατά 10% CS(10) kPa 500 EN 826
Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο σχεδιασμού KN/ m2 <170 EN 13164
Μακροχρόνια απορρόφηση νερού με ολική
εμβάπτιση
WL(T) Vol. % <0,7 EN 12087
Απορρόφηση νερού με διάχυση υδρατμών WD(V) Vol. % < 3 EN 12088
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών , μ MU 50-150 ΕΝ 12086
Θερμοκρασία λειτουργίας °C Από -50 μέχρι + 75
Κατηγορία συμπεριφοράς στη φωτιά Class E EN 13501-1

 

Πάχος
[mm]
Πλάτος
[mm]
Μήκος
[mm]
Πλάκες/
Δέμα
[τεμ.]
Ποσότητα/
Δέμα
[m
2]
75 600 1250 10 7,50
80 600 1250 5 3,75
100 600 1250 4 3,00
100 600 2500 8 6,00

 

Ίσως σας ενδιαφέρουν...

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Όπως δηλώνεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, έχετε πρόσβαση για διόρθωση, διαγραφή των δεδομένων σας ή να διατυπώσετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων σας, με βάση νόμιμους λόγους, στέλνοντας ένα email στο d.argyriou@argynet.gr ή μέσω ταχυδρομείου στην Argynet, Στενών Πόρτας 20, 16121 Αθήνα.