Αφρώδη Θερμομονωτικά Υλικά

FIBRANxps INCLINE

Fibran xps INCLINE / εξηλασμένη πολυστερίνη δωμάτων

Το προϊόν FIBRANxps INCLINE είναι σκληρή και αδιάβροχη θερµοµονωτική πλάκα εξηλασµένης πολυστερίνης µε κεκλιµένη τη µια επιφάνεια, µε κλίση από 0,5% έως 3%.

Το προϊόν FIBRANxps INCLINE εναρµονίζεται µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 305/2011 (CPR), ο οποίος αντικατέστησε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ και συµµορφώνεται πλήρως µε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 13164 (Θερµοµονωτικά προϊόντα κτηρίων – Βιοµηχανικά παραγόµενα προϊόντα από εξηλασµένη πολυστερίνη (ΧPS) και EN 13172.

Είναι πιστοποιηµένο από διεθνή ανεξάρτητα Ινστιτούτα και φέρει τη σήµανση CE.

Οι πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης FIBRANxps INCLINE παράγονται µε εξέλαση αφρού πολυστερίνης και έχουν πολύ πυκνή και κλειστή µικροκυψελωτή δοµή.

Οι µικροσκοπικές λεπτές, σκληρές και κλειστές κυψελίδες πολυστυρενίου περιέχουν εγκλωβισµένο αδρανές αέριο και αέρα, ώστε να επιτυγχάνουν πολύ υψηλή µονωτική ικανότητα, αλλά και να παραµένουν στεγνές σε υγρό περιβάλλον (υπόγεια, αντεστραµµένο δώµα, κλειστές πισίνες, κ.λπ.). Είναι το µοναδικό θερµοµονωτικό υλικό που έχει εξαιρετικά υψηλές µηχανικές αντοχές, αδιάβροχο αλλά µε ισορροπηµένη αντίσταση διαπερατότητας στους υδρατµούς.

Οι σκληρές πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης FIBRANxps INCLINE εφαρµόζονται σε όλους τους τύπους  κτηριακών κατασκευών,  ακόµη  και σε  υγρό  περιβάλλον και σε  περιπτώσεις  που θα  φέρουν

µεγάλα  θλιπτικά  ή  εφελκυστικά  φορτία  (όπως  στα  δώµατα),  για  θερµοµόνωστη  και  ταυτόχρονα

δηµιουργία ή τη βελτίωση των κλίσεων.

 

  • Θερµοµόνωση δώµατος µε το σύστηµα αντεστραµµένου δώµατος
  • Θερµοµόνωση συµβατικού δώµατος

Θερµοµόνωση φυτεµένου δώµατος

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 

Σύµβολο

EN-13164

 

Μονάδα

µέτρησης

 

Τιµή

 

Πρότυπο EN

Επιφάνεια Κεκλιµένη επιφάνεια χωρίς επιδερµίδα
∆ιαµόρφωση ακµών κατά µήκος / κατά πλάτος I (ίσια) / I (ίσια)
∆ιαστάσεις mm Ειδικές διαστάσεις EN 822
Ονοµαστικό πάχος dN mm 10 – 100 EN 823
 

Aνοχή πάχους

 

Τ

 

Class

Τ1

(±2 mm, < 50mm

-2, +3 mm ≥ 50mm)

 

EN 13164

 

∆ηλωµένος Συντελεστής Θερµικής Αγωγιµότητας στους 10 οC (µετά από 25 χρόνια)

 

 

λD

 

 

W/(m*K)

 

0,033  ≤ 60mm

0,034  > 60mm

 

EN 13164

EN 12667

 

Αντοχή σε συµπίεση πάχους κατά 10%

 

CS(10)

 

kPa

 

300

 

EN 826

 

Μέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο σχεδιασµού

 

 

kN / m2

 

< 130

 

EN 13164

Μακροχρόνια απορρόφηση νερού µε ολική εµβάπτιση WL(T) vol. % < 1,5 EN 12087
Απορρόφηση νερού µε διάχυση υδρατµών WD(V) vol. % < 3 EN 12088
Συντελεστής διάχυσης υδρατµών, µ MU 50 – 150 EN 12086
 

Θερµοκρασία λειτουργίας

 

°C

 

Από -50 µέχρι +75

 

 

Κατηγορία συµπεριφοράς στη φωτιά

 

 

Class

 

E

 

ΕΝ 13501-1

 

Θερμική αντίσταση RD

 

Ονοµαστικό πάχος

 

dN

 

mm

 

40

 

50

 

60

 

70

 

80

 

90

 

100

 

EN 823

 

∆ηλωµένη θερµική αντίσταση

 

RD

 

m2K/W

 

1,20

 

1,50

 

1,80

 

2,05

 

2,35

 

2,60

 

2,90

 

EN 13164

Ίσως σας ενδιαφέρουν...

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Όπως δηλώνεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, έχετε πρόσβαση για διόρθωση, διαγραφή των δεδομένων σας ή να διατυπώσετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων σας, με βάση νόμιμους λόγους, στέλνοντας ένα email στο d.argyriou@argynet.gr ή μέσω ταχυδρομείου στην Argynet, Στενών Πόρτας 20, 16121 Αθήνα.