Αφρώδη Θερμομονωτικά Υλικά

FIBRANxps MAESTRO M

Fibran xps Maestro / εξηλασμένη πολυστερίνη xps

Το προϊόν FIBRANxps MAESTRO M είναι θερµοµονωτική πλάκα εξηλασµένης πολυστερίνης µε λεία επιφάνεια. Φέρουν κατά µήκος εγκοπή στη µέση της µιας όψης για εύκολο κόψιµο.

Είναι πιστοποιηµένο από διεθνή ανεξάρτητα Ινστιτούτα και φέρει τη σήµανση CE.

Οι πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης FIBRANxps MAESTRO M παράγονται µε εξέλαση αφρού πολυστερίνης με πολύ πυκνή και κλειστή µικροκυψελωτή δοµή.

Οι µικροσκοπικές λεπτές, σκληρές και κλειστές κυψελίδες πολυστυρενίου περιέχουν εγκλωβισµένο αδρανές αέριο και αέρα, ώστε να επιτυγχάνουν πολύ υψηλή µονωτική ικανότητα. Επίσης παραµένουν στεγνές σε υγρό περιβάλλον (υπόγεια, αντεστραµµένο δώµα, κλειστές πισίνες, κ.λπ.).

Είναι το µοναδικό θερµοµονωτικό υλικό που έχει εξαιρετικά υψηλές µηχανικές αντοχές, αδιάβροχο αλλά µε ισορροπηµένη αντίσταση διαπερατότητας στους υδρατµούς.

Οι σκληρές πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης FIBRANxps MAESTRO M εφαρµόζονται σε όλους τους τύπους κτηριακών κατασκευών, ακόµη και σε υγρό περιβάλλον και σε περιπτώσεις που θα φέρουν µεγάλα θλιπτικά ή εφελκυστικά φορτία.

  • Θερµοµόνωση κεραµοσκεπών
 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 

Σύµβολο

EN-13164

 

Μονάδα µέτρησης

 

Τιµή

 

Πρότυπο EN

Επιφάνεια Επιφάνεια Εξέλασης (Λεία)
∆ιαµόρφωση ακµών κατά µήκος / κατά πλάτος I (ίσια) / I (ίσια)
∆ιαστάσεις mm 2500 x 600 EN 822
Ονοµαστικό πάχος dN mm 30 – 100 EN 823
 

Aνοχή πάχους

 

Τ

 

Class

Τ1

(±2 mm, < 50mm

-2, +3 mm ≥ 50mm)

 

EN 13164

 

∆ηλωµένος Συντελεστής Θερµικής Αγωγιµότητας στους 10 οC (µετά από 25 χρόνια)

 

 

λD

 

 

W/(m*K)

 

0,033  ≤ 60mm

0,034  > 60mm

 

EN 13164

EN 12667

 

Αντοχή σε συµπίεση πάχους κατά 10%

 

CS(10)

 

kPa

150    d< 40mm

200    d= 40mm

250    d> 40mm

 

EN 826

 

Μέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο σχεδιασµού

 

 

kN / m2

 

< 100

 

EN 13164

Μακροχρόνια απορρόφηση νερού µε ολική εµβάπτιση WL(T) vol. % < 0,7 EN 12087
Απορρόφηση νερού µε διάχυση υδρατµών WD(V) vol. % < 3,0 EN 12088
Συντελεστής διάχυσης υδρατµών, µ MU 50 – 100 EN 12086
 

Θερµοκρασία λειτουργίας

 

°C

 

Από -50 µέχρι +75

 

 

Κατηγορία συµπεριφοράς στη φωτιά

 

 

Class

 

E

 

ΕΝ 13501-1

 

Θερμική αντίσταση RD

 

Ονοµαστικό πάχος

 

dN

 

mm

 

30

 

40

 

50

 

60

 

70

 

80

 

100

 

EN 823

 

∆ηλωµένη θερµική αντίσταση

 

RD

 

m2K / W

 

0,90

 

1,20

 

1,50

 

1,80

 

2,05

 

2,35

 

2,90

 

EN 13164

 

Πάχος

[mm]

 

Πλάτος

[mm]

 

Μήκος

[mm]

 

Πλάκες/

∆έµα

[τεµ.]

 

Ποσότητα/

∆έµα

[m2]

30 600 2500 14 21,00
40 600 2500 10 15,00
50 600 2500 8 12,00
60 600 2500 7 10,50
70 600 2500 6 9,00
80 600 2500 5 7,50
100 600 2500 4 6,00

Ίσως σας ενδιαφέρουν...

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Όπως δηλώνεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, έχετε πρόσβαση για διόρθωση, διαγραφή των δεδομένων σας ή να διατυπώσετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων σας, με βάση νόμιμους λόγους, στέλνοντας ένα email στο d.argyriou@argynet.gr ή μέσω ταχυδρομείου στην Argynet, Στενών Πόρτας 20, 16121 Αθήνα.