Ινώδη Μονωτικά Υλικά

FIBRANgeo B-050

Fibran Geo BP-40 / πετροβάμβακας ναυτιλιακών εφαρμογών

Οι εύκαμπτες πλάκες πετροβάμβακα FIBRANgeo Β-050 είναι ένα μονωτικό υλικό, που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων. Ο πετροβάμβακας FIBRANgeo Β-050 ανήκει στην κατηγορία ορυκτοβαμβάκων για μόνωση κτηριακών κατασκευών, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 13162 (MW – Mineral Wool insulation products). Ο πετροβάμβακας είναι φυσικό ανόργανο ινώδες μονωτικό υλικό, αναγνωρισμένο διεθνώς για τις θερμομονωτικές και ηχομονωτικές του ιδιότητες, καθώς και για την άριστη συμπεριφορά του σε υψηλές θερμοκρασίες και στη φωτιά.

Ο πετροβάμβακας FIBRANgeo Β-050 παράγεται από ορυκτά πετρώματα, που αρχικά τήκονται σε ηλεκτρική κάμινο στους 1520°C και στη συνέχεια ινοποιούνται. Οι ίνες του πετροβάμβακα, με την προσθήκη συγκολλητικής ρητίνης, λαδιού και ειδικών πυριτικών ενώσεων για υδροφοβισμό, αποκτούν συνεκτικότητα, ελαστικότητα και υδροαποθητικότητα. Τέλος οι ίνες μορφοποιούνται σε πλάκες και συσκευάζονται με θερμοσυγκολλούμενη μεμβράνη πολυαιθυλενίου σε δέματα και παλέτες. Η χρήση ηλεκτρικής καμίνου και όχι υψικαμίνου με ορυκτά καύσιμα, που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι παραγωγοί πετροβάμβακα, εξασφαλίζει άριστη ποιότητα προϊόντος και ελαχιστοποιεί την εκπομπή αέριων ρύπων στο περιβάλλον.

Οι εύκαμπτες πλάκες πετροβάμβακα FIBRANgeo Β-050 εφαρμόζονται σε όλους τους τύπους κτηριακών κατασκευών.

Στο ενδιάμεσο κενό κατακόρυφων δομικών στοιχείων όπως :

 • Μεταξύ δύο μεταλλικών φύλλων πλαγιοκάλυψης (κατασκευή στο έργο)
 • Στον πυρήνα δικέλυφης τοιχοποιίας
 • Τοίχοι ξηράς δόμησης (π.χ. γυψοσανίδας, τσιμεντοσανίδας, ξύλινοι)
 • Επένδυση τοίχου με αδιάτρητες πλάκες ξηράς δόμησης (π.χ. γυψοσανίδας, τσιμεντοσανίδας, ξύλινη)
 • Επένδυση τοίχου με διάτρητες πλάκες ξηράς δόμησης (π.χ. γυψοσανίδας, μεταλλική, ξύλινη) Στο ενδιάμεσο κενό οριζόντιων δομικών στοιχείων όπως :
 • Ανάμεσα στις τεγίδες ή δοκούς, ξύλινης ή μεταλλικής στέγης
 • Επάνω στην οριζόντια οροφή κεκλιμένης στέγης
 • Ανάμεσα στα καδρόνια ξύλινου δαπέδου
 • Επένδυση pilotis με πλάκες ξηράς δόμησης (π.χ. ανθυγρής γυψοσανίδας, τσιμεντοσανίδας)
 • Επένδυση οροφής με πλάκες ξηράς δόμησης (π.χ. γυψοσανίδας, ξύλινη)
 • Αναρτημένη διάτρητη ή αδιάτρητη ψευδοροφή (π.χ. μεταλλική, ορυκτών ινών, γυψοσανίδας, ξύλινη) Κατασκευές όπως:
 • Θερμομονωτικές, Ηχομονωτικές και Πυράντοχες πόρτες
 • Θερμομονωτικά, Ηχομονωτικά και Πυράντοχα πετάσματα.
Τεχνικά χαρακτηριστικά Σύμβολο ΕΝ 13162 Μονάδα μέτρησης Τιμή Πρότυπο EN
Δηλωμένος Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας στους 10°C λ D W/(mK) 0,034 EN 13162

EN 12667

EN 12939

Ονομαστικό πάχος d N mm 30 – 200 EN 823
Κατηγορία συμπεριφοράς στη φωτιά Class Α1 (Άκαυστο) ΕΝ 13501-1
Θερμοκρασία μάλθωσης των ινών °C >1000 DIN 4102-17
Ειδική θερμότητα c kJ/kgK 1,03 ISO 10456
Ανοχή πάχους Τ Class T4 (-3 , +5 mm) EN 13162
Απορρόφηση νερού σε 24 ώρες WS kg/m2 <1 EN 1609
Απορρόφηση νερού σε 28 ημέρες WL(P) kg/m2 <3 EN 12087
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών, μ MU 1 EN 12086
Συντελεστής αντίστασης στη ροή αέρα, r AFr kPa s/m2 30 EN 29083
Σταθμισμένος συντελεστής ηχοαπορρόφησης σε πάχος πλακών 50mm, α w AW

NRC

1 κατηγορία Α 0,95 EN ISO 11654 EN ISO 354
Ονομαστική πυκνότητα, ρ kg/m3 50 EN 1602

 

Ονομαστικό πάχος d N mm 30 40 50 60 70 80 100 120 140 160 180 200 EN 823
Δηλωμένη θερμική αντίσταση R D m2 K/W 0,85 1,15 1,45 1,75 2,05 2,35 2,90 3,50 4,10 4,70 5,25 5,85 EN 13162
Πάχος [mm] Πλάτος [mm] Μήκος [mm] Πλάκες/ Δέμα [τεμ.] Ποσότητα/

Δέμα

[m2 ]

Δέματα/

Παλέτα

[τεμ.]

Ποσότητα/

Παλέτα

[m2 ]

30 600 1200 16 11,52 10 115,20
40 600 1200 12 8,64 10 86,40
50 600 1200 10 7,20 10 72,00
60 600 1200 8 5,76 10 57,60
70 600 1200 7 5,04 10 50,40
80 600 1200 6 4,32 10 43,20
100 600 1200 5 3,60 10 36,00
120 600 1200 4 2,88 10 28,80
140 600 1200 3 2,16 12 25,92
160 600 1200 3 2,16 10 21,60
180 600 1200 3 2,16 8 17,28
200 600 1200 2 1,44 12 17,28

Ίσως σας ενδιαφέρουν...

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Όπως δηλώνεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, έχετε πρόσβαση για διόρθωση, διαγραφή των δεδομένων σας ή να διατυπώσετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων σας, με βάση νόμιμους λόγους, στέλνοντας ένα email στο d.argyriou@argynet.gr ή μέσω ταχυδρομείου στην Argynet, Στενών Πόρτας 20, 16121 Αθήνα.