Ινώδη Μονωτικά Υλικά

FIBRANgeo B-050

FIBRANgeo B-040, FIBRANgeo BP-50

Ο FIBRANgeo B-050 είναι ένα μονωτικό υλικό, που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων. Ανήκει στην κατηγορία ορυκτοβαμβάκων για μόνωση κτηριακών κατασκευών, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 13162. Ο πετροβάμβακας είναι φυσικό ανόργανο ινώδες μονωτικό υλικό, με θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες, καθώς και για την άριστη συμπεριφορά σε υψηλές θερμοκρασίες και στη φωτιά.

Ο FIBRANgeo Β-050 παράγεται από ορυκτά πετρώματα, που τήκονται σε ηλεκτρική κάμινο στους 1520°C και στη συνέχεια ινοποιούνται. Με την προσθήκη συγκολλητικής ρητίνης, λαδιού και ειδικών πυριτικών ενώσεων για υδροφοβισμό, αποκτούν συνεκτικότητα, ελαστικότητα και υδροαποθητικότητα. Τέλος οι ίνες μορφοποιούνται σε πλάκες και συσκευάζονται με θερμοσυγκολλούμενη μεμβράνη πολυαιθυλενίου σε δέματα και παλέτες. Η χρήση ηλεκτρικής καμίνου, εξασφαλίζει άριστη ποιότητα προϊόντος και ελαχιστοποιεί την εκπομπή αέριων ρύπων.

FIBRANgeo B-050

Οι εύκαμπτες πλάκες πετροβάμβακα FIBRANgeo Β-050 εφαρμόζονται σε όλους τους τύπους κτηριακών κατασκευών.

Στο ενδιάμεσο κενό κατακόρυφων δομικών στοιχείων όπως :

 • Μεταξύ δύο μεταλλικών φύλλων πλαγιοκάλυψης (κατασκευή στο έργο)
 • Στον πυρήνα δικέλυφης τοιχοποιίας
 • Τοίχοι ξηράς δόμησης (π.χ. γυψοσανίδας, τσιμεντοσανίδας, ξύλινοι)
 • Επένδυση τοίχου με αδιάτρητες πλάκες ξηράς δόμησης (π.χ. γυψοσανίδας, τσιμεντοσανίδας, ξύλινη)
 • Επένδυση τοίχου με διάτρητες πλάκες ξηράς δόμησης (π.χ. γυψοσανίδας, μεταλλική, ξύλινη) Στο ενδιάμεσο κενό οριζόντιων δομικών στοιχείων όπως :
 • Ανάμεσα στις τεγίδες ή δοκούς, ξύλινης ή μεταλλικής στέγης
 • Επάνω στην οριζόντια οροφή κεκλιμένης στέγης
 • Ανάμεσα στα καδρόνια ξύλινου δαπέδου
 • Επένδυση pilotis με πλάκες ξηράς δόμησης (π.χ. ανθυγρής γυψοσανίδας, τσιμεντοσανίδας)
 • Επένδυση οροφής με πλάκες ξηράς δόμησης (π.χ. γυψοσανίδας, ξύλινη)
 • Αναρτημένη διάτρητη ή αδιάτρητη ψευδοροφή (π.χ. μεταλλική, ορυκτών ινών, γυψοσανίδας, ξύλινη) Κατασκευές όπως:
 • Θερμομονωτικές, Ηχομονωτικές και Πυράντοχες πόρτες
 • Θερμομονωτικά, Ηχομονωτικά και Πυράντοχα πετάσματα.
Πάχος mmΠλάτος mmΜήκος mmΠλάκες ανά δέμαΜ2 ανά δέμαΔέματα ανά παλέταΜ2 ανά παλέτα
3060012001611,5210115,2
406001200128,641086,40
506001200107,201072
60600120085,761057,60
70600120075,041050,40
80600120064,321043,20
100600120053,601036
120600120042,881028,80
140600120032,161225,92
160600120032,161021,60
180600120021,441420,16
200600120021,441217,28

Τα προϊόντα FIBRANgeo πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγασμένο χώρο. Μπορούν να αποθηκεύονται και σε εξωτερικό
χώρο επάνω σε παλέτες και προστατευμένα από τυχόν διαβροχή. Το φόρτωμα, το ξεφόρτωμα και η μετακίνηση των δεμάτων
πρέπει να γίνεται με προσοχή, ώστε να μην καταστρέφονται η συσκευασία και οι ακμές των πλακών.

Ίσως σας ενδιαφέρουν...