Ινώδη Θερμομονωτικά Υλικά

FIBRANgeo B-051

FIBRANgeo B-051

Η σκληρή πλάκα πετροβάμβακα FIBRANgeo B-051 είναι ένα μονωτικό υλικό, που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων.

Ανήκει στην κατηγορία ορυκτοβαμβάκων για μόνωση κτηριακών κατασκευών, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 13162 (MW – Mineral Wool insulation products).

Είναι φυσικό ανόργανο ινώδες μονωτικό υλικό, αναγνωρισμένο διεθνώς για τις θερμομονωτικές και ηχομονωτικές του ιδιότητες, καθώς και για την άριστη συμπεριφορά του σε υψηλές θερμοκρασίες και στη φωτιά.

Τα ινώδη μονωτικά πετροβάμβακα παράγονται από ορυκτά πετρώματα, που αρχικά τήκονται σε ηλεκτρική κάμινο στους 1520°C και στη συνέχεια ινοποιούνται. Οι ίνες τους, με την προσθήκη συγκολλητικής ρητίνης, λαδιού και ειδικών πυριτικών ενώσεων για υδροφοβισμό, αποκτούν συνεκτικότητα, ελαστικότητα και υδροαπωθητικότητα. Τέλος μορφοποιούνται σε πλάκες και συσκευάζονται με θερμοσυγκολούμενη μεμβράνη πολυαιθυλενίου σε δέματα και παλέτες. Η χρήση ηλεκτρικής καμίνου, εξασφαλίζει άριστη ποιότητα προϊόντος και ελαχιστοποιεί την εκπομπή αέριων ρύπων στο περιβάλλον.

Τα FIBRANgeo Β-051 μπορούν να παραχθούν με επικάλυψη στη μία όψη όπως:

• AL (Αλουμινόφυλλο ενισχυμένο με υαλόπλεγμα)
• AX (Αλουμινόχαρτο ενισχυμένο με υαλόπλεγμα)
• YM (Μη υφαντό μαύρο υαλοΰφασμα)
• YA (Μη υφαντό άσπρο υαλοΰφασμα)
• XA (Χαρτί Kraft)

Πλεονεκτήματα
• Εξαιρετική θερμομόνωση
• Άκαυστο υλικό με μεγάλη πυραντίσταση
• Υψηλή ηχοαπορρόφηση και ηχομόνωση
• Άριστη διαπνοή, επιτρέπει την αφύγρανση των δομικών στοιχείων και τον παθητικό αερισμό του κτιρίου
• Εξαιρετική διαστατική σταθερότητα και ανθεκτικότητα
• Υδροαπωθητικό και μη-υγροσκοπικό
• Εύχρηστο και εύκολο στην κοπή
• Φυσικό, ανόργανο, άοσμο και χημικά αδρανές προϊόν
• Ανακυκλώσιμο, οικολογικό και φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον

Κωδικός σήμανσης:
MW (Mineral Wool) – EN 13162 – T6 – WS – WL(P) – MU1 – SD10 – CP3 – AW0,95 – AFr60

Τεχνικά χαρακτηριστικά ΕΝ 13162 Σύμβολο Μονάδα μέτρησης Τιμή Πρότυπο EN
Δηλωμένος Συντελεστής
Θερμικής Αγωγιμότητας στους 10°C
λD W/(mK) 0,035 EN 13162
EN 12667
EN 12939
Ονομαστικό πάχος dN mm 20 – 200 EN 823
Κατηγορία συμπεριφοράς στη φωτιά Class Α1
(Άκαυστο)
ΕΝ 13501-1
Θερμοκρασία μάλθωσης των ινών °C >1000 DIN 4102-17
Ειδική θερμότητα c kJ/kgK 1,03 ISO 10456
Ανοχή πάχους Τ Class T6
(-5% , +15%)
EN 13162
Συμπιεστότητα πάχους (Cp = dL – dB)* CP mm 3 EN 13162 EN 12431
Συντελεστής δυναμικής ακαμψίας σε πάχος
πλακών 50mm, s’
SD MN/m3 10 EN 13162
Προτινόμενο μέγιστο φορτίο σχεδιασμού
για πάχος πλακών 20-30mm
kPa (Δάπεδα Α, B, C1, C2, C3, C4) 7 ΕΝ 1991-1
Απορρόφηση νερού σε 24 ώρες WS kg/m2 <1 EN 1609
Απορρόφηση νερού σε 28 ημέρες WL(P) kg/m2 <3 EN 12087
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών, μ MU 1 EN 12086
Συντελεστής αντίστασης στη ροή αέρα, r AFr kPa s/m2 ≥ 60 EN 29053
Σταθμισμένος συντελεστής ηχοαπορρόφησης
σε πάχος πλακών 50mm, α
w
AW
NRC
0,95 Κατηγορία Α
0,90
EN ISO 11654
EN ISO 354

 

Θερμική αντίσταση

Ονομαστικό πάχος dN mm 20 30 40 50 60 80 100 120 140 160 180 200 EN 823
Δηλωμένη θερμική
αντίσταση
RD m2K/W 0,55 0,85 1,10 1,40 1,70 2,25 2,85 3,40 4,00 4,55 5,10 5,70 EN 13162

 

Πάχος
[mm]
Πλάτος
[mm]
1Μήκος
[mm]
Πλάκες
ανά Δέμα
[τεμ.]
Ποσότητα
ανά Δέμα
[m
2]
Δέματα
ανά Παλέτα
[τεμ.]
Ποσότητα
ανά Παλέτα
[m
2]
20 600 1200 12 8,64 20 172,80
30 600 1200 8 5,76 20 115,20
40 600 1200 6 4,32 20 86,40
50 600 1200 5 3,60 20 72,00
60 600 1200 4 2,88 20 57,60
80 600 1200 3 2,16 20 43,20
100 600 1200 3 2,16 16 34,56
120 600 1200 2 1,44 20 28,80
140 600 1200 2 1,44 18 25,92
160 600 1200 2 1,44 14 20,16
180 600 1200 1 0,72 28 20,16
200 600 1200 1 0,72 24 17,28

 

Ίσως σας ενδιαφέρουν...

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Όπως δηλώνεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, έχετε πρόσβαση για διόρθωση, διαγραφή των δεδομένων σας ή να διατυπώσετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων σας, με βάση νόμιμους λόγους, στέλνοντας ένα email στο d.argyriou@argynet.gr ή μέσω ταχυδρομείου στην Argynet, Στενών Πόρτας 20, 16121 Αθήνα.