Ινώδη Μονωτικά Υλικά

FIBRANgeo BP-70

FIBRANgeo B-051

Οι σκληρές πλάκες πετροβάμβακα με πλεκτές ίνες FIBRANgeo ΒP-70 είναι ένα σκληρό και ανθεκτικό σε συμπίεση και εφελκυσμό μονωτικό υλικό, που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων. Ο πετροβάμβακας FIBRANgeo ΒP-70 ανήκει στην κατηγορία ορυκτοβαμβάκων για μόνωση κτηριακών κατασκευών, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 13162 (MW – Mineral Wool insulation products). Ο πετροβάμβακας είναι φυσικό ανόργανο ινώδες μονωτικό υλικό, αναγνωρισμένο διεθνώς για τις θερμομονωτικές και ηχομονωτικές του ιδιότητες, καθώς και για την άριστη συμπεριφορά τουσε υψηλές θερμοκρασίες και στη φωτιά.

 

Ο πετροβάμβακας FIBRANgeo ΒP-70 παράγεται από ορυκτά πετρώματα, που αρχικά τήκονται σε ηλεκτρική κάμινο στους 1520°C και στη συνέχεια ινοποιούνται. Οι ίνες του πετροβάμβακα, με την προσθήκη συγκολλητικής ρητίνης, λαδιού και ειδικών πυριτικών ενώσεων για υδροφοβισμό, αποκτούν συνεκτικότητα, ελαστικότητα και υδροαποθητικότητα. Τέλος οι ίνες μορφοποιούνται σε πλάκες και συσκευάζονται με θερμοσυγκολλούμενη μεμβράνη πολυαιθυλενίου σε δέματα και παλέτες. Η χρήση ηλεκτρικής καμίνου και όχι    υψικαμίνου με ορυκτά καύσιμα, που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι παραγωγοί πετροβάμβακα, εξασφαλίζει άριστη ποιότητα προϊόντος και ελαχιστοποιεί την εκπομπή αέριων ρύπων στο περιβάλλον.

Εφαρμογές

Οι σκληρέςπλάκες πετροβάμβακα με πλεκτές ίνες FIBRANgeo BP-70 εφαρμόζονται σε όλους τους τύπους κτηριακών κατασκευών, για περιπτώσεις που θα φέρουν θλιπτικά ήκαι εφελκυστικά φορτία.

 

Εξωτερική τοιχοποιία

  • Μεταλλικά πανέλα πλαγιοκάλυψης

 

Δάπεδα

  • Πλωτό δάπεδο σκυροδέματος με τελική επιφάνειαπ.χ. μάρμαρο, κεραμικάπλακίδια, βιομηχανικό δάπεδο. • Πλωτό δάπεδο ξηράς κατασκευής με τελική επιφάνειαπ.χ. ξύλο, κεραμικάπλακίδια.

 

Δώματα

  • Μεταλλικά πανέλα οροφής
  • Εξωτερική μόνωση δωμάτων (μεταλλικό ή Ο/Σ) με πετροβάμβακα που καλύπτεται με στεγανοποιητική μεμβράνη
  • Εξωτερική μόνωση δωμάτων με πετροβάμβακα που καλύπτεται με σκυρόδεμα και στη συνέχεια στεγανοποιητικήμεμβράνη

 

Κατασκευές όπως:

  • Θερμομονωτικές, Ηχομονωτικές και Πυράντοχες πόρτες
  • Θερμομονωτικά, Ηχομονωτικά και Πυράντοχα πετάσματα.
 

Τεχνικάχαρακτηριστικά

Σύμβολο ΕΝ 13162 Μονάδα μέτρησης  

Τιμή

 

ΠρότυποEN

 

Δηλωμένος Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας στους 10°C

 

λD

 

W/(mK)

 

0,039

EN 13162 EN 12667 EN 12939
Ονομαστικό πάχος dN mm 30 – 200 EN 823
 

Κατηγορίασυμπεριφοράς στη φωτιά

 

 

Class

 

Α1 (Άκαυστο)

 

ΕΝ 13501-1

 

Θερμοκρασίαμάλθωσης των ινών

 

 

°C

 

>1000

 

DIN 4102-17

 

Ειδική θερμότητα

 

c

 

kJ/kgK

 

1,03

 

ISO 10456

 

Ανοχή πάχους

 

Τ

 

Class

Τ7

(0 , +10%)

 

EN 13162

 

Εφελκυστική αντοχή κάθετα στις όψεις

 

TR

 

kPa

 

20

 

EN 1607

Αντοχή σε συμπίεση πάχους κατά 10% CS(10) kPa 70 EN 12430
Σημειακό φορτίο για συμπίεσηπάχους κατά 5 mm PL(5) N 700 EN 12430
 

Συμπιεστότητα πάχους (Cp = dL – dB)*

 

CP

 

mm

 

2

EN 13162 EN 12431
Θλιπτικό φορτίο σχεδιασμού kN/m2 20 EN 13162
Συντελεστής δυναμικής ακαμψίαςσε πάχος πλακών 50mm, s’  

SD

 

MN/m3

 

35

 

EN 13162

 

Απορρόφηση νερού σε 24 ώρες

 

WS

 

kg/m2

 

<1

 

EN 1609

 

Απορρόφηση νερού σε 28 ημέρες

 

WL(P)

 

kg/m2

 

<3

 

EN 12087

 

Συντελεστής διάχυσης υδρατμών, μ

 

MU

 

 

1

 

EN 12086

 

Συντελεστής αντίστασης στη ροή αέρα, r

 

AFr

 

kPa s/m2

 

60

 

EN 29053

 

Σταθμισμένος συντελεστής ηχοαπορρόφησηςσε πάχος πλακών 50mm, αw

 

AW NRC

 

 

0,95 ΚατηγορίαΑ 0,90

 

EN ISO 11654 EN ISO 354

 

Ονομαστική πυκνότητα, ρ

 

 

kg/m3

 

140 – 200

 

EN 1602

 

Ονομαστικό πάχος  

dN

 

mm

 

30

 

40

 

50

 

60

 

70

 

80

 

100

 

120

 

140

 

160

 

180

 

200

 

EN823

Δηλωμένη θερμική αντίσταση  

RD

 

m2K/W

 

0,75

 

1,00

 

1,25

 

1,50

 

1,75

 

2,05

 

2,55

 

3,05

 

3,55

 

4,10

 

4,60

 

5,10

 

EN 13162

 

Πάχος [mm]

 

Πλάτος [mm]

 

Μήκος [mm]

 

Πλάκες/ Δέμα [τεμ.]

 

Ποσότητα/ Δέμα [m2]

 

Δέματα/ Παλέτα [τεμ.]

 

Ποσότητα/ Παλέτα [m2]

30 600 1200 6 4,32 26 112,32
40 600 1200 5 3,60 24 86,40
50 600 1200 4 2,88 24 69,12
60 600 1200 4 2,88 20 57,60
70 600 1200 3 2,16 22 47,52
80 600 1200 3 2,16 20 43,20
100 600 1200 2 1,44 24 34,56
120 600 1200 2 1,44 20 28,80
140 600 1200 2 1,44 18 25,92
150 600 1200 2 1,44 16 23,04
160 600 1200 2 1,44 28 20,16
180 600 1200 2 1,44 28 20,16
200 600 1200 1 0,72 24 17,28

Ίσως σας ενδιαφέρουν...