Ινώδη Μονωτικά Υλικά

FIBRANgeo BP-ETICSplus

FIBRANgeo B-051

Οι πλάκες πετροβάμβακα με πλεκτές ίνες FIBRANgeo BP-ETICSplus είναι ένα σκληρό, ανθεκτικό σε συμπίεση και εφελκυσμό μονωτικό υλικό, που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων. Ο FIBRANgeo ΒP-ETICSplus ανήκει στην κατηγορία ορυκτοβαμβάκων για μόνωση κτηριακών κατασκευών, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 13162. Ο πετροβάμβακας είναι φυσικό ανόργανο ινώδες μονωτικό υλικό, με θερμο-ηχομονωτικές ιδιότητες και άριστη συμπεριφορά σε υψηλές θερμοκρασίες και στη φωτιά.

Παράγεται από ορυκτά πετρώματα, που αρχικά τήκονται σε ηλεκτρική κάμινο στους 1520°C και στη συνέχεια ινοποιούνται. Με την προσθήκη συγκολλητικής ρητίνης, λαδιού και ειδικών πυριτικών ενώσεων για υδροφοβισμό, αποκτούν συνεκτικότητα, ελαστικότητα και υδροαποθητικότητα. Τέλος οι ίνες μορφοποιούνται σε πλάκες και συσκευάζονται με θερμοσυγκολλούμενη μεμβράνη πολυαιθυλενίου σε δέματα και παλέτες. Η χρήση ηλεκτρικής καμίνου, εξασφαλίζει άριστη ποιότητα προϊόντος και ελαχιστοποιεί την εκπομπή αέριων ρύπων στο περιβάλλον.

Οι σκληρές πλάκες πετροβάμβακα FIBRANgeo ΒP-ETICSplus εφαρμόζονται σε όλους τους τύπους κτηριακών κατασκευών, για περιπτώσεις που θα φέρουν θλιπτικά ή και εφελκυστικά φορτία, όπως στα σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

Θερμομόνωση – Ηχομόνωση – Πυροπροστασία σε:

  • Τοίχο σύνθετων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης (Θερμοπρόσοψη)
  • Pilotis σύνθετων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης (Θερμοπρόσοψη)
Τεχνικά χαρακτηριστικά Σύμβολο ΕΝ 13162 Μονάδα μέτρησης Τιμή Πρότυπο EN
Δηλωμένος Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας στους 10°C λ D W/(mK) 0,034 EN 13162

EN 12667

EN 12939

Ονομαστικό πάχος d N mm 50 – 300 EN 823
Κατηγορία συμπεριφοράς στη φωτιά Class Α1 (Άκαυστο) ΕΝ 13501-1
Θερμοκρασία μάλθωσης των ινών °C >1000 DIN 4102-17
Ειδική θερμότητα c kJ/kgK 1,03 ISO 10456
Ανοχή πάχους Τ Class Τ5 (-1 , +3 mm) EN 13162
Εφελκυστική αντοχή κάθετα στις όψεις TR kPa 7,5 EN 1607
Αντοχή σε συμπίεση πάχους κατά 10% CS(10) kPa 20 EN 12430
Απορρόφηση νερού σε 24 ώρες WS kg/m2 <1 EN 1609
Απορρόφηση νερού σε 28 ημέρες WL(P) kg/m2 <3 EN 12087
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών, μ MU 1 EN 12086
Συντελεστής αντίστασης στη ροή αέρα, r AFr kPa s/m2 60 EN 29053
Σταθμισμένος συντελεστής ηχοαπορρόφησης σε πάχος πλακών 50mm, α w AW

NRC

0,95 Κατηγορία Α 0,90 EN ISO 11654 EN ISO 354
Ονομαστική πυκνότητα, ρ kg/m3 90 – 100 EN 1602

 

Ονομαστικό πάχος d N mm 50 60 70 80 90 100 120 140 EN 823
Δηλωμένη θερμική αντίσταση R D m2 K/W 1,45 1,75 2,05 2,35 2,60 2,90 3,50 4,10 EN 13162
Ονομαστικό πάχος d N mm 160 180 200 220 240 260 280 300 EN 823
Δηλωμένη θερμική αντίσταση RD m2K/W 4,70 5,25 5,85 6,45 7,05 7,60 8,20 8,80 EN 13162
Πάχος [mm] Πλάτος [mm] Μήκος [mm] Πλάκες/ Δέμα [τεμ.] Ποσότητα/

Δέμα

[m2 ]

Δέματα/

Παλέτα

[τεμ.]

Ποσότητα/

Παλέτα

[m2 ]

50 600 1000 6 3,60 16 57,60
60 600 1000 5 3,00 16 48,00
70 600 1000 4 2,40 18 43,20
80 600 1000 3 1,80 20 36,00
100 600 1000 3 1,80 16 28,80
120 600 1000 2 1,20 20 24,00
140 600 1000 2 1,20 18 21,60
160 600 1000 2 1,20 14 16,80
180 600 1000 2 1,20 14 16,80
200 600 1000 2 1,20 12 14,40
220 600 1000 1 0,60 22 13,20
240 600 1000 1 0,60 20 12,00
260 600 1000 1 0,60 18 10,80
280 600 1000 1 0,60 18 10,80
300 600 1000 1 0,60 16 9,60

Ίσως σας ενδιαφέρουν...