Ινώδη Μονωτικά Υλικά

FIBRANgeo R-050-AL

FIBRANgeo R-050-AL

Το FIBRANgeo R-050-AL είναι ρολό πετροβάµβακα, µε επικάλυψη µεµβράνης αλουµινίου οπλισµένη µε υαλόπλεγµα και παράγεται βιοµηχανικά µε την τήξη και ινοποίηση πετρωµάτων.

Ο FIBRANgeo R-050-AL ανήκει στην κατηγορία ορυκτοβαµβάκων, σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 13162 και ΕΝ 14303. Ο πετροβάµβακας είναι φυσικό ανόργανο ινώδες µονωτικό υλικό, με θερµοµονωτικές και ηχοµονωτικές ιδιότητες, καθώς και άριστη συµπεριφορά σε υψηλές θερµοκρασίες και στη φωτιά.

Οι πετροβάµβακες παράγονται από ορυκτά πετρώµατα. Αυτά αρχικά τήκονται σε ηλεκτρική κάµινο στους 1520°C και στη συνέχεια ινοποιούνται. Με την προσθήκη συγκολλητικής ρητίνης, λαδιού και ειδικών πυριτικών ενώσεων για υδροφοβισµό, αποκτούν συνεκτικότητα, ελαστικότητα και υδροαπωθητικότητα. Τέλος οι ίνες µορφοποιούνται σε ρολά και συσκευάζονται µε θερµοσυγκολούµενη µεµβράνη πολυαιθυλενίου σε ρολά και παλέτες. Η χρήση ηλεκτρικής καµίνου και όχι υψικαµίνου µε ορυκτά καύσιµα, εξασφαλίζει άριστη ποιότητα προϊόντος και ελαχιστοποιεί την εκποµπή αέριων ρύπων.

FIBRANgeo R-050-AL

Το ρολό πετροβάµβακα µε επικάλυψη µεµβράνη αλουµινίου οπλισµένη µε υαλόπλεγµα FIBRANgeo R-050-AL εφαρµόζεται σε όλους τους τύπους κτηριακών κατασκευών, σε Η/Μ εγκαταστάσεις, στη βιοµηχανία, σε πλοία και άλλα µεταφορικά µέσα.

Στο ενδιάµεσο κενό δοµικών στοιχείων όπως:

 • Ανάµεσα στις τεγίδες ή δοκούς, ξύλινης ή µεταλλικής στέγης
 • Επάνω σην οριζόντια οροφή κεκλιµένης στέγης
 • Ανάµεσα στα καδρόνια ξύλινου δαπέδου
 • Τοίχοι ξηράς δόµησης (π.χ γυψοσανίδας, τσιµεντοσανίδας, ξύλινοι)
 • Επένδυση τοίχου ή οροφής µε διάτρητες πλάκες ξηράς δόµησης (π.χ γυψοσανίδας, µεταλλική, ξύλινη)

Σε βιοµηχανικές και µηχανολογικές εγκαταστάσεις, όπως:

 • Αεραγωγοί
 • Σωληνώσεις
 • Καπναγωγοί
 • ∆εξαµενές, θερµοδοχεία
 • Εναλλάκτες θερµότητας
 • Φούρνοι
 • Ηλιακοί συλλέκτες
Πάχος mmΠλάτος mmΜήκος mmΜ2 ανά ρολό
30100090009
40100080008
50100060006
60100060006
70100050005
80100050005

Ίσως σας ενδιαφέρουν...