Νανο – Σιλικονούχο χρώμα εωτερικής και εξωτερικής χρήσης

Ceresit CT 49

Νανο-σιλικονούχο χρώμα Ceresit CT 49

Νανο-σιλικονούχο χρώμα Ceresit CT 49

Το νανο-σιλικονούχο χρώμα Ceresit CT 49 αποτελείται από τροποποιημένες ρητίνες σιλικόνης και πολυσιλοξανίου, με ειδικά συστατικά πλήρωσης και χρωστικές ουσίες.

Με εξαιρετικά χαμηλή υδατοαπορρόφηση και άριστη αντοχή σε ρύπους, το Ceresit CT 49 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Κατάλληλο για εφαρμογή σε συμβατικά ανόργανα υποστρώματα, καθώς και σε τελικά επιχρίσματα ακρυλικής, σιλικονούχας ή πυριτικής βάσης.

 • Χαμηλή απορρόφηση
 • Υψηλή υδρατμοπερατότητα και άριστη αδιαβροχότητα
 • Αυτοκαθαριζόμενο χρώμα (ιδιαίτερα ανθεκτικό στους ρύπους)
 • Άριστη αντοχή χάρη στη φόρμουλα Silix XD®
 • Ιδιαίτερα ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία UV και τις καιρικές συνθήκες
 • Θιξοτροπικό
 • Για χρήση σε επιφάνειες εκτεθειμένες σε βιολογικούς παράγοντς (μύκητες, άλγη, κ.λπ.)
 • Διατίθεται στην πλήρη παλέτα Ceresit Colors of Nature®
 • Σύσταση: Επιλεγμένες και τροποποιημένες σιλικονούχες και ακρυλικές ρητίνες με υλικά πλήρωσης και χρωστικές
 • Πυκνότητα: περίπου 1,5 kg/dm3
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5 °C έως +25 °C
 • Αντοχή στη βροχή: Μετά από περίπου 3 ώρες
 • Προβλεπόμενη κατανάλωση: Ανάλογα με την ομαλότητα και την απορροφητικότητα της επιφάνειας, κατά μέσο όρο περίπου 0.3 l/m2 για δύο στρώσεις
 • Ανοχή στην τριβή σύμφωνα με DIN 53778-2: >20000 κύκλοι στη στρώση
 • Απορρόφηση νερού σύμφωνα με EN 1062-1: cat. W3 w≤0,1 [kg/m2h0,5]
 • Υδρατμοδιαπερατότητα σύμφωνα με EN 1062-1: cat.V1, Sd<0,14 m
 • Στιλπνότητα σύμφωνα με EN 1062-1: cat. G3-ματ
 • Πάχος στεγνού στρώματος σύμφωνα με EN 1062-1: cat. E3 – 100÷200 μm
 • Μέγεθος κόκκου σύμφωνα με EN 1062-1: < 100 μm cat. S1
 • Εκτίμηση βαθμού δημιουργίας εξογκωμάτων σύμφωνα με EN 1062-1: Δεν υπάρχει
 • Εκτίμηση ρωγμών σύμφωνα με EN 1062-1: cat. A2: Δεν υπάρχει
 • Εκτίμηση του βαθμού αποφολίδωσης σύμφωνα με EN 1062-1: cat. 0, l Δεν υπάρχει
 • Αντίδραση στη φωτιά: EN 13501-1: A2-s1, d0 σε: Ceresit Ceretherm Wool Classic, Ceresit Ceretherm Wool Premium, Ceresit Ceretherm Universal MW B – s1, d0 σε: Ceresit Ceretherm Popular, Ceresit Ceretherm Classic, Ceresit Ceretherm Premium, Ceresit Ceretherm Universal EPS, Ceresit Ceretherm Universal XPS
 • pH: περίπου 8,5

Συσκευασία – Πλαστικά δοχεία 15 l

Διάρκεια ζωής/ Αποθήκευση: έως 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής όταν αποθηκεύεται σε δροσερές συνθήκες και στις αρχικές άθικτες συσκευασίες.

Συστάσεις
Αυτό το χρώμα δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε επιφάνειες όσο αυτές είναι εκτεθειμένες σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Η όψη θα πρέπει να προστατεύεται από τη βροχή μέχρι το χρώμα να στεγνώσει εντελώς. Συνιστάται η χρήση προστασίας με σκαλωσιές. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα χρώματα, χρωστικές ουσίες ή συνδετικά. Μην εφαρμόζετε χρώμα σε υπόστρωμα με αυξημένη αλκαλικότητα (π.χ. φρέσκο ορυκτό επίχρισμα, ορυκτά υποστρώματα), καθώς μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς αλκαλικές επιδράσεις στη στρώση του χρώματος και τις χρωστικές ουσίες. Όταν η συσκευασία ανοιχθεί, το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιηθεί το συντομότερο δυνατό.

Ίσως σας ενδιαφέρουν...