Πυριτικό χρώμα υδρύαλου εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

Ceresit CT 54

Πυριτικό χρώμα – υδρόφοβο, υδρατμοδιαπερατό χρώμα για όψεις και εσωτερικούς χώρους κτιρίων

Αποτελεσματικό για ανθεκτική βαφή και επιφανειακή προστασία όψεων και εσωτερικών χώρων. Κατάλληλο για επικάλυψη ανόργανων υποστρωμάτων (σκυρόδεμα τσιμέντο, ασβεστοκονιάματα), ανόργανων, πυριτικών και σιλικονούχων – πυριτικών σοβάδων. Στοιχείο του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Ceresit Ceretherm.

Το Ceresit CT 54 χρησιμοποιείται για τη βαφή όψεων και εσωτερικών χώρων (τοίχοι και οροφές). Μπορεί να εφαρμοστεί σε ορυκτά υποστρώματα: σκυρόδεμα,
τσιμεντοκονίαμα, ασβεστοκονίαμα. Ως αποτέλεσμα χημικών αντιδράσεων το χρώμα συνδέεται μόνιμα με το υπόστρωμα. Συνιστάται ιδιαίτερα να χρωματίσετε
νέα επιχρίσματα, επειδή επιτρέπει την άμεση έναρξη των εργασιών βαφής, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της στρώσης του χρώματος από την
αλκαλική αντίδραση του νωπού υποστρώματος. Το CT 54 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βαφή ορυκτών επιχρισμάτων Ceresit CT 34, CT 35 και CT 137, καθώς και
πυριτικών επιχρισμάτων Ceresit CT 72, CT 73, πυριτικοσιλικονούχων επιχρισμάτων Ceresit CT 174 και CT 175 που εφαρμόζονται σε παραδοσιακά υποστρώματα
και στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ceresit Ceretherm.

Λόγω της μη ευφλεκτότητας και της εξαιρετικής υδρατμοδιαπερατότητας, το CT 54 συνιστάται στην περίπτωση της εξωτερικής θερμομόνωσης με πλάκες πετροβάμβακα. Η έκθεση της όψης στον ήλιο προκαλεί επικίνδυνες τάσεις, επομένως τα σκούρα χρώματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε μικρές περιοχές, π.χ. σε αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες.

 • με εξαιρετική διαπερατότητα υδρατμών (διαπνέει)
 • εξαιρετικά ανθεκτικό σε μηχανικές καταπονήσεις και τη ρύπανση
 • ανθεκτικό στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες
 • BioProtect φόρμουλα – προστασία κατά της μούχλας και των μυκήτων
 • διατίθεται σε όλα τα χρώματα των Ceresit Colours of Nature®
 • Σύσταση: Πυριτικό διάλυμα με υδρόφοβα πρόσθετα, χρωστικές και τροποποιητές
 • Πυκνότητα: περίπου 1,44 kg/dm3
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5 °C έως +25 °C
 • Αντοχή στη βροχή: Λευκό χρώμα Μετά από περίπου 12 ώρες – Άλλα χρώματα Μετά από περίπου 24 ώρες
 • Προβλεπόμενη κατανάλωση: Ανάλογα με την ομαλότητα και την απορροφητικότητα της επιφάνειας, κατά μέσο όρο περίπου 0.3 l/m2 με δύο στρώσεις
 • Αντοχή στην τριβή σύμφωνα με DIN 53778-2: >20000 κύκλοι στη στρώση
 • Απορρόφηση νερού σύμφωνα με EN 1062-1: cat. W3 w≤0,1 [kg/m2 h0,5]
 • Υδρατμοδιαπερατότητα σύμφωνα με EN 1062-1: cat.V1, Sd<0,14 m
 • Στιλπνότητα σύμφωνα με EN 1062-1: cat. G3-ματ

Ενδεικτική κατανάλωση: 0,25 – 0,3 l/m2 σε εφαρμογή δύο στρώσεων
Πλαστικοί κάδοι: 15 l

Συστάσεις
Αυτό το χρώμα δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε επιφάνειες εκτεθειμένες σε δυνατή ηλιακή ακτινοβολία. Η όψη θα πρέπει να προστατεύεται από τη βροχή μέχρι το χρώμα να στεγνώσει εντελώς.
Συνιστάται η χρήση προστασίας με σκαλωσιές. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα χρώματα, χρωστικές ουσίες ή συνδετικά. Όταν η συσκευασία ανοιχθεί, το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιηθεί το συντομότερο δυνατό.

Ίσως σας ενδιαφέρουν...