Αποστραγγιστικές Μεμβράνες

ESHADRAIN 400

Τα αποστραγγιστικά φύλλα ESHADRAIN 400 αποτελούνται από πυρήνα υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου (H.D.P.E.) με  κωνικές διαμορφώσεις ύψους 7.5 mm.

Τα ESHADRAIN 400 έχουν βάρος 400 gr/m2, παρουσιάζουν υψηλή τάση θραύσης και θλίψης. Ακόμα έχουν ιδιαίτερα αυξημένη αντοχή στους διάφορους χημικούς παράγοντες.

Παράγονται επίσης και σε βάρος 500 gr/m2 με ή χωρίς επικολλημένο γεωϋφασμαESHADRAIN 500 και  ESHADRAIN 500 GEO).

ESHADRAIN 400

  • Προστασία στεγάνωσης – αποστράγγιση σε κατακόρυφες επιφάνειες που πρόκειται να επιχωθούν.
  • Αντικατάσταση του μπετόν καθαριότητας στις οικοδομικές εργασίες.
  • Προστασία των στεγανωτικών μεμβρανών σε δώματα (φυτευμένα ή όχι)/διαχωριστική στρώση – υλικό υποστήριξης τελικών επιφανειών.
  • Τούνελ

Ίσως σας ενδιαφέρουν...