Γεωσυνθετικά

Γεωύφασμα

geotextiles / γεωυφάσματα

Το μη υφαντό γεωύφασμα κατασκευάζεται από ίνες πολυπροπυλενίου σταθεροποιημένες μηχανικώς από 150 gr/m2 έως 2.000 gr/m2.  Εφαρμόζεται στις θεμελιώσεις δημοσίων έργων (σιδηροδρομικές γραμμές, οδοποιία, λιμνοδεξαμενές, σήραγγες) και σε κτιριακά.

Χρησιμοποιείται στο πλαίσιο μονίμων συστημάτων αποστραγγίσεων, διαχωρισμού, σταθεροποιήσεως και ενισχύσεων.

 • Χρησιμοποιείται σαν φίλτρο σε επιχώματα έργων οδοποιίας, λιμενικών και υδραυλικών (π.χ φραγμάτων), πρανή ποταμών   και  σε κατακόρυφα στραγγιστήρια.
 • σαν οπλισμός σε τοίχους αντιστήριξης, επιχώματα και επισκευή οδοστρωμάτων, όπου εμποδίζει τη δημιουργία ή επέκταση ρωγμών. Σε συνδυασμό με εμβαπτισμό σε ρητίνη ή ελαστομερή άσφαλτο,  αδιαβροχοποιεί  κατασκευές  όπως ταμιευτήρες, φράγματα και κανάλια.
 • σαν αποστράγγιση σε επιχώματα φραγμάτων, τοίχους αντιστήριξης, σήραγγες, αδιάβροχες μεμβράνες,
  πλευρικά ή κατακόρυφα στραγγιστήρια κτλ., όπου το γεωύφασμα, λόγω της υψηλά πορώδες σύστασής του, διευκολύνει την ταχεία απομάκρυνση του ύδατος.
 • διαχωριστικά σε επιχώματα οδοποιίας, σιδηροδρομικών γραμμών, και κυματοθράυστες λιμενικών έργων για τον διαχωρισμό εδαφικών στρώσεων προκειμένου να αποφευχθεί η ανάμιξη των υλικών. Διαχωρίζει 2 εδαφικές στρώσεις διαφορετικής υφής και κοκομετρίας, προσφέροντας οικονομία στον τελικό όγκο της διατομής.
 • σαν προστασία και σταθεροποίηση εδαφών με χαμηλή φέρουσα ικανότητα, σηράγγων,
  τεχνητών ακτών, μεμβρανών κτλ, όπου το γεωύφασμα ανακατανέμει τις τοπικά αναπτυσσόμενες τάσεις και περιορίζει τις εδαφικές καθιζήσεις.
 • Ρολά 150 gr, 2 m x 100 m
 • Ρολά 200 gr, 2 m x 100 m
 • Ρολά 250 gr, 2 m x 100 m
 • Ρολά 300 gr, 2 m x 100 m
 • Ρολά 400 gr, 2 m x 50 m
 • Ρολά 500 gr, 2 m x 60 m

Ίσως σας ενδιαφέρουν...