Γεωσυνθετικά

QDRAIN

Αποστραγγιστική μεμβράνη QDRAIN

Αποστραγγιστική μεμβράνη QDRAIN 3 πυρήνων

Γεωσύνθετο αποστράγγισης κατασκευασμένο από έναν πυρήνα PP πολυπροπυλενίου που συνδέεται με δύο μη υφαντά γεωυφάσματα.

  • Παρέχει θετική αποστράγγιση σε λεπτό τμήμα
  • Τοποθετείται εύκολα στους εξωτερικούς τοίχους θεμελίωσης
  • Μπορεί να ελεγχθεί πριν από τις εργασίες πλήρωσης
  • Η απόφραξη αποτρέπεται λόγω του φίλτρου γεωυφάσματος
  • Προσφέρει υψηλή αντοχή σε θλίψη

 

FILTER GEOTEXTILES tol
Raw material PP
Weight EN ISO 9864 g/m2 100 -10%
Thickness EN ISO 9863-1 mm 0,65 ±20%
Tensile strength MD/CMD EN ISO 10319 kN/m 6/6 -10%
Elongation at max load MD/CMD EN ISO 10319 % 50/60 ±25%
CBR puncture resistance EN ISO 12236 N 1000 -100
Cone drop test EN ISO 13433 mm 36 +4
Water permeability normal to the plane EN ISO 11058 mm/s 90 -30
Opening size EN ISO 12956 micron 95 ±30

DRAINAGE CORE tol
Raw material PP
Weight EN ISO 9864 g/m2 500 ±10%
Width m 2-4 ±3%

GEOCOMPOSITE toll
Weight EN ISO 9864 g/m2 700 ±10%
Thickness EN ISO 9863-1 mm 8 ±1
Tensile strength MD/CMD EN ISO 10319 kN/m 12/12 -2
Elongation at max load MD/CMD EN ISO 10319 % 80/80 +/-35

HYDRAULIC PERFORMANCES
Plane flow capacity MD EN ISO 12958 l/(m∙s) +/-25%
Hydraulic gradient Contact i = 0,04 i = 0,10 i = 1
Load: 20 kPa S/R 0,40 0,60 2,50
” 50 kPa S/R 0,35 0,55 2,20
” 100 kPa S/R 0,25 0,40 1,50
” 200 kPa S/R 0,04 0,09 0,20

Width m 2-4 ±3%
Length m 40 ±2%
Rolls/pallet n° 4

Ίσως σας ενδιαφέρουν...