Γεωσυνθετικά

QDRAIN

Αποστραγγιστική μεμβράνη QDRAIN

Αποστραγγιστική μεμβράνη QDRAIN 3 πυρήνων

Γεωσύνθετο αποστράγγισης κατασκευασμένο από έναν πυρήνα PP πολυπροπυλενίου που συνδέεται με δύο μη υφαντά γεωυφάσματα.

Παρέχει θετική αποστράγγιση σε λεπτό τμήμα
Τοποθετείται εύκολα στους εξωτερικούς τοίχους θεμελίωσης
Μπορεί να ελεγχθεί πριν από τις εργασίες πλήρωσης
Η απόφραξη αποτρέπεται λόγω του φίλτρου γεωυφάσματος
Προσφέρει υψηλή αντοχή σε θλίψη

 

FILTER GEOTEXTILES tol
Raw material PP
Weight EN ISO 9864 g/m2 100 -10%
Thickness EN ISO 9863-1 mm 0,65 ±20%
Tensile strength MD/CMD EN ISO 10319 kN/m 6/6 -10%
Elongation at max load MD/CMD EN ISO 10319 % 50/60 ±25%
CBR puncture resistance EN ISO 12236 N 1000 -100
Cone drop test EN ISO 13433 mm 36 +4
Water permeability normal to the plane EN ISO 11058 mm/s 90 -30
Opening size EN ISO 12956 micron 95 ±30

DRAINAGE CORE tol
Raw material PP
Weight EN ISO 9864 g/m2 500 ±10%
Width m 2-4 ±3%

GEOCOMPOSITE toll
Weight EN ISO 9864 g/m2 700 ±10%
Thickness EN ISO 9863-1 mm 8 ±1
Tensile strength MD/CMD EN ISO 10319 kN/m 12/12 -2
Elongation at max load MD/CMD EN ISO 10319 % 80/80 +/-35

HYDRAULIC PERFORMANCES
Plane flow capacity MD EN ISO 12958 l/(m∙s) +/-25%
Hydraulic gradient Contact i = 0,04 i = 0,10 i = 1
Load: 20 kPa S/R 0,40 0,60 2,50
” 50 kPa S/R 0,35 0,55 2,20
” 100 kPa S/R 0,25 0,40 1,50
” 200 kPa S/R 0,04 0,09 0,20

Width m 2-4 ±3%
Length m 40 ±2%
Rolls/pallet n° 4

Ίσως σας ενδιαφέρουν...

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Όπως δηλώνεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, έχετε πρόσβαση για διόρθωση, διαγραφή των δεδομένων σας ή να διατυπώσετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων σας, με βάση νόμιμους λόγους, στέλνοντας ένα email στο d.argyriou@argynet.gr ή μέσω ταχυδρομείου στην Argynet, Στενών Πόρτας 20, 16121 Αθήνα.