Ασφαλτικές Στεγανωτικές Μεμβράνες

ESHADIEN SBS-20

ελαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες SBS/ασφαλτικά

Οι ελαστομερείς στεγανωτικές μεμβράνες ESHADIEN παράγονται από ειδική άσφαλτο, τροποποιημένη με θερμοπλαστικά ελαστομερή υλικά (SBS). H τροποποίηση αυτή προσδίδει στο προϊόν εξαιρετική ελαστικότητα, ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-20 °C), βελτιωμένα ρεολογικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες οι οποίες είναι ιδανικές για την παραγωγή υψηλής ποιότητας ασφαλτικών στεγανωτι κών μεμβρανών.

Η επιλογή του κατάλληλου συνδυασμού οπλισμού, επικάλυψης και βάρους/πάχους της μεμβράνης προσδίδει μια ποικιλία εφαρμογών και υψηλής ποιότητας λύσεων σε οποιοδήποτε πρόβλημα στεγανοποίησης, όπως:

 • Στεγανοποίηση επιπέδων και κεκλιμένων δωμάτων
 • Στεγανοποίηση μεταλλικών στεγών
 • Επισκευές στεγάνωσης
 • Στεγανοποίηση υπόγειων κατασκευών και θεμελιώσεων (ESHADIEN GEO, άνω επικάλυψη με ενσωματωμένο πολυεστερικό γεωύφασμα)
 • Στεγανοποίηση γεφυρών και καταστρωμάτων χώρων στάθμευσης
 • Στεγανοποίηση δεξαμενών και καναλιών
 • Απόλυτο φράγμα υδρατμών αλλά και φράγμα ραδονίου και Η/Μ ακτινοβολίας (ESHADIEN Sandwich, με εσωτερικό οπλισμό Αλουμίνιο)
 • Φράγμα Η/Μ ακτινοβολίας (ESHADIEN P-AL, με άνω επικάλυψη αλουμίνιο υψηλής ανακλαστικότητας)

Οι μεμβράνες ESHADIEN παράγονται με διαφορετικά είδη οπλισμού:

 • Oρυκτή ψηφίδα σε διάφορα χρώματα (πράσινο-γκρι, λευκό, κόκκινο-καφέ), όταν εκτίθεται στον ήλιο.
 • Λεπτό φύλλο πολυαιθυλενίου, σε περιπτώσεις όπου η στεγανωτική στρώση προστατεύεται από άλλα υλικά (κε- ραμίδια, μπετόν κ.α.).
 • Χαλαζιακή Άμμος
 • Υψηλής ανακλαστικότητας φύλλο αλουμινίου
 • Υφαντό ύφασμα πολυπροπυλενίου που επιδέχεται βαφή με ακρυλικής βάσεως υγρομονωτικά (ESHACRYCOAT) και ασφαλτικό διάλυμα αλουμινίου (ESHALUMIN).
 • Ενισχυμένο πολυμερές λευκού χρώματος υψηλής ανα- κλαστικής ικανότητας με δικό του εσωτερικό οπλισμό για εφαρμογές στεγώνωσης ψυχρής στέγης (cool roof application) ESHADIEN ULTRA WHITE.
Χαρακτηριστικά Πρότυπα Τ Τιμές Μονάδες
 

Υαλοπίλημα

Συνδιασμός πολυεστέρα πλέγματος  

Μη υφαντός πολυεστέρας

Μη υφαντός πολυεστέρας με ίνες υάλου Spun Bond πολυεστέρας (SP-180) Spun Bond πολυεστέρας (SP-250)
Οπτικές Ατέλειες ΕΝ 1850 – 1 Χωρίς ατέλειες
Μήκος ΕΝ 1848-1 ±0,2% 8 ή 10 8 ή 10 8 ή 10 8 ή 10 8 ή 10 8 ή 10 m
Πλάτος ΕΝ 1848-1 1 1 1 1 1 1 m
Ευθύτητα ΕΝ 1848-1 Κάλυψη Προδιαγραφής
Ανω επικάλυψη Φιλμ PE / Oρυκτή ψηφίδα / Φύλλο Αλουμινίου
Κάτω επικάλυψη Φιλμ PE / Χαλαζιακή
Πάχος ΕΝ 1849-1 ±0,2 2.5-5 2.5-5 2.5-5 2.5-5 2.5-5 2.5-5 mm
Βάρος ΕΝ 1849-1 ±10% 3-6 3-6 3-6 3-6 3-6 3-6 kg/m2
Τύπος ασφαλτικού μείγματος Ελαστομερής (SBS)
Σημείο μάλθωσης EN 1427 ± 10 130 130 130 130 130 130 °C
Σημείο διείσδυσης στους 25 °C EN 1426 ± 5 35 35 35 35 35 35 dmm
Ελαστική επαναφορά του ασφαλτικού υλικού  

ΕΝ 13398

 

 

90

 

90

 

90

 

90

 

90

 

90

 

%

Ελαστική επαναφορά μετά από οξειδωτική καταπόνηση κατά ΕΝ 12607-1  

ΕΝ 13398

 

 

90

 

90

 

90

 

90

 

90

 

90

 

%

Τάση θραύσης κατα μήκος /πλάτος EN 12311-1 ± 20% 320/220 650/650 480/350 560/420 900/650 1100/900 N/50mm
Επιμήκυνση κατά μήκος /πλάτος EN 12311-1 ± 15% 2/2 4/4 30/45 45/55 50/60 50/60 %
Αντοχή σε σχίσιμο κατά μήκος /πλάτος ASTM D4073-94  

± 15%

 

100/250

 

375/375

 

220/350

 

250/400

 

360/550

 

600/700

 

N

 

Διάτρηση στατική (σκυρόδεμα)

EN 12730/ UEAtc MOAT27  

L2 (7-15)

 

L2 (7-15)

 

L3 (15-25)

 

L3 (15-25)

 

L3 (15-25)

 

L4 (≥25)

 

kg

Διάτρηση δυναμική (σκυρόδεμα) EN 12691/ UEAtc MOAT27 I3 (Φ10) I3 (Φ10) I3 (Φ8) I3 (Φ8) I3 (Φ8) I3 (Φ8) mm
Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες  

ΕΝ 1109

 

± 5

 

-20

 

-20

 

-20

 

-20

 

-20

 

-20

 

°C

Υδατοπερατότητα (72ώρες, 2 bar) UEAtc/EN 1928 Περνάει Επιτυχώς
Συντελεστής υδρατμοπερατότηττας ΕΝ 1931 20000 20000 20000 20000 20000 20000
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες ΕΝ 1110 110 110 110 110 110 110 °C
Αντοχή στην φωτιά ΕΝ 13501-1 F F F F F F
Επικίνδυνα Συστατικά (αμίαντος ή Λιθανθρακόπισσα) ΕΝ 13707

§5.3

 

Δεν Περιέχονται

 

Διαστασιολογική Σταθερότητα L/T ΕΝ 1107-1 -0.1/+0.1 -0.1/+0.1 -0.15/+0.1 -0.15/+0.1 -0.4/+0.3 -0.4/+0.3 %
Θερμική Αγωγιμότητα 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 W/mK

Τα ρολά πρέπει να αποθηκεύονται στην αρχική τους συ- σκευασία, σε κάθετη θέση, προστατευμένα από απ’ ευθείας έκθεση στον ήλιο, στη βροχή, στο χιόνι και στον πάγο. Σε συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών, συνίσταται τα ρολά να διατηρούνται σε ελάχιστη θερμοκρασία 5 ºC, για τουλάχιστον 10 ώρες πριν την εφαρμογή τους.

Να αποφεύγονται ισχυρές και απότομες κρούσεις του ρολού, καθώς επίσης και το γρήγορο (ξαφνικό) ξετύλιγμα αυτού, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, της μεταφοράς και της αποθήκευσης, σε χαμηλές θερμοκρασίες.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Δήλωση συμμόρφωσης προϊόντος κατά το πρότυπο ΕΝ 13707, ΕΝ 13969. Προϊόν εγκεκριμένο κατά CE No. 1020- CPR-010021423. Εφαρμογή σε δώματα σύμφωνα με ΕΝ 13707 και σε υπόγεια σύφωνα με ΕΝ 13969.

Ίσως σας ενδιαφέρουν...

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Όπως δηλώνεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, έχετε πρόσβαση για διόρθωση, διαγραφή των δεδομένων σας ή να διατυπώσετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων σας, με βάση νόμιμους λόγους, στέλνοντας ένα email στο d.argyriou@argynet.gr ή μέσω ταχυδρομείου στην Argynet, Στενών Πόρτας 20, 16121 Αθήνα.