Ασφαλτικές Στεγανωτικές Μεμβράνες

ESHADIEN ULTRAWHITE SBS

H επαναστατική ελαστομερής ασφαλτική στεγανωτική μεμβράνη ESHADIEN UltraWhite SBS, παράγεται από ειδική άσφαλτο, τροποποιημένη με θερμοπλαστικά ελαστομερή (SBS) υλικά. Το μείγμα προσδίδει στο προϊόν εξαιρετική ελαστικότητα σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-20°C), βελτιωμένα ρεολογικά χαρακτηριστικά, και στεγανοποίηση υψηλής ποιότητας.

Οι «ψυχρές στέγες» αντανακλούν αποτελεσματικά την ηλιακή ακτινοβολία, διατηρώντας τα δώματα δροσερά. Επανεκπέμπουν τη θερμότητα του ήλιου πίσω στην ατμόσφαιρα. Αυτό επιτυγχάνεται καθώς τα υλικά που χρησιμοποιούνται έχουν υψηλό:

  • Συντελεστή ανακλαστικότητας της ηλιακής ακτινοβολίας
  • Συντελεστή εκπομπής θερμότητας

To ESHADIEN Ultra White συνδυάζει την άριστη υγρομόνωση μιας ελαστομερούς μεμβράνης SBS ESHADIEN σε συνδυασμό με υψηλή ανακλαστικότητα. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη σε ένα νέας τεχνολογίας ενισχυμένο πολυμερές φιλμ Ultra White (Απόλυτα λευκό πολυμερές (reinforced 3 – laminated) υψηλής θερμικής ανακλαστικότητας).

Το πολυμερές φιλμ λευκού χρώματος καταφέρνει να αντανακλά αποτελεσματικά την ηλιακή ακτινοβολία και επανεκπέμπει τα απορροφημένα ποσά θερμότητας διατηρώντας δροσερά τα κτίρια.

Οι ασφαλτικές μεμβάνες ESHA ULTRA WHITE παράγονται σε δύο τύπους:

  1. Ασφαλτικές Στεγανωτικές  Μεμβράνες  με  οπλισμό SP  πολυεστέρα,  οι  οποίες  ονομάζονται   ESHADIEN ULTRA WHITE
  2. Αυτοκόλλητες Ασφαλτικές Μεμβράνες με οπλισμό υψηλής σταθερότητας υαλοπίλημα οι οποίες ονομάζονται ESHASTICK ULTRA WHITE.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
  • Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου (μεί- ωση της καθημερινής χρήσης κλιματιστικών) καθώς η θερμοκρασία των κτιρίων είναι χαμηλότερη τουλάχιστον κατά 5ο
  • Μείωση των εκπομπών του CO2.
  • Αύξηση της διάρκειας ζωής της στεγάνωσης του δώματος.
  • Μείωση του αστικού φαινομένου της θερμικής νησίδας (Urban Island effect), καταπολέμηση δηλαδή της τάσης των κέντρων των πόλεων να εμφανίζουν υψηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με την ύπαιθρο που τις περιβάλλει.
  • Αυτοκαθαριζόμενη επιφάνεια, δεν εμφανίζει κίτρινους λεκέδες ή το φαινόμενο της εναθράκωσης με την έκ- θεσή του στην ηλιακή ακτινοβολία, φαινόμενο που εμ- φανίζεται στη στεγάνωση με πολυουρεθανικά ή άλλα πολυμερή επαλειπτικά.
  • Δε χρειάζεται επαναστεγάνωση κάθε λίγα χρόνια όπως τα κοινά ακρυλικά και πολυουρεθανικά σταγανωτικά επαλειπτικά.

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Τ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ESHADIEN ULTRA WHITE ESHASTICK ULTRA WHITE
Άνω επικάλυψη τριπλής στρώσης πολυμερές φιλμ λευκού χρώματος
 

Κάτω επικάλυψη

 

Φιλμ PE

Αποκολούμενο σιλικονούχο PE

FILM

 

Οπλισμός SP πολυεστέρας Υαλοπίλημα
Μήκος EN 1848-1 10 20 m
Πλάτος EN 1848-1 1 1 m
Πάχος ΕΝ 1849-1 ± 0.2 2.0 mm
Βάρος ΕΝ 1849-1 ± 10 % 4.0 kg/m2
Τύπος Ελαστομερές (SBS)
Σημείο Μάλθωσης ΕΝ 1427 125 105 oC
Σημείο Διείσδυσης στους 25οC  

ΕΝ 1426

 

± 5

 

35

 

85

 

dmm

Τάση θραύσης

κατα μήκος /πλάτος

 

EN 12311-1

 

± 20%

 

900/650

 

400/300

 

N/50mm

Επιμήκυνση

κατά μήκος /πλάτος

 

EN 12311-1

 

± 15%

 

50 / 60

 

5/5

 

%

Αντοχή σε σχίσιμο κατά μήκος / πλάτος ASTM D4073-94  

± 15%

 

450/580

 

300/400

 

N

Διάτρηση στατική (σκυρόδεμα) EN 12730/ UEAtc MOAT27  

L3 (15-25)

 

L3 (15-25)

 

kg

Διάτρηση δυναμική (σκυρόδεμα) EN 12691/ UEAtc MOAT27  

Ι3 (Φ 8mm)

 

Ι3 (Φ 8mm)

 

Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες  

EN 1109

 

± 3

 

-20

 

-25

 

ºC

Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες  

EN 1110

 

 

110

 

95

 

ºC

Υδατοπερατότητα (72ώρες)  

UEAtc/EN 1928

 

επιτυχώς

 

Δείκτης Ηλιακής Ανακλαστικότητας (SRI)  

ASTM E 1980-01

 

 

102

 

Αντοχή στην φωτιά EN 13501-1 F
Διαστασιολογική Σταθερότητα L/T  

EN 1107-1

 

 

-0,4 / +0,3

 

-0,1 / +0,1

 

%

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα ρολά πρέπει να αποθηκεύονται στην αρχική τους συ- σκευασία, σε κάθετη θέση, προστατευμένα από απ’ ευθείας έκθεση στον ήλιο, στη βροχή, στο χιόνι και στον πάγο. Σε συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών, συνίσταται τα ρολά να διατηρούνται σε ελάχιστη θερμοκρασία 10 ºC, για τουλάχιστον 10 ώρες πριν την εφαρμογή τους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε κρούση του ρολού (κατά την μεταφορά, αποθήκευση και εφαρμογή του).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ   

Δήλωση συμμόρφωσης προϊόντος κατά το πρότυπο ΕΝ 13707, ΕΝ 13969. Προϊόν εγκεκριμένο κατά CE No. 1020- CPR-010021423. Εφαρμογή σε δώματα σύμφωνα με ΕΝ 13707 και σε υπόγεια σύμφωνα με ΕΝ 13969.

Ίσως σας ενδιαφέρουν...