Ασφαλτικές Στεγανωτικές Μεμβράνες

ESHAELASTAN SBS

eshaelastan sbs-20oC / ελαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες

Οι ελαστομερείς στεγανωτικές μεμβράνες ESHAELASTAN SBS παράγονται από ειδική άσφαλτο, τροποποιημένη με θερμοπλαστικά ελαστομερή υλικά (SBS). H τροποποίηση αυτή προσδίδει στο προϊόν εξαιρετική ελαστικότητα, ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-15 °C). Προσδίδει ακόμα βελτιωμένα ρεολογικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες οι οποίες είναι ιδανικές για την παραγωγή υψηλής ποιότητας ασφαλτικών στεγανωτικών μεμβρανών.

Η επιλογή του κατάλληλου συνδυασμού οπλισμού, επικαλύψεων και βάρους/πάχους της μεμβράνης προσδίδει μια ποικιλία εφαρμογών και υψηλής ποιότητας λύσεων σε οποιοδήποτε πρόβλημα στεγανοποίησης, όπως:

 • Στεγανοποίηση επιπέδων και κεκλιμένων δωμάτων
 • Στεγανοποίηση μεταλλικών στεγών
 • Επισκευές στεγάνωσης
 • Στεγανοποίηση γεφυρών και καταστρωμάτων χώρων στάθμευσης
 • Στεγανοποίηση δεξαμενών και καναλιών
 • Φράγμα Η/Μ ακτινοβολίας (ESHAELASTAN P-AL, με άνω επικάλυψη αλουμίνιο υψηλής ανακλαστικότητας).

Οι μεμβράνες ESHAELASTAN παράγονται με διαφορετικά είδη οπλισμού:

 • Υψηλών αντοχών Spunbond Πολυεστέρα (SP), ο οποίος προσδίδει στη μεμβράνη εξαιρετικές αντοχές μηχανικής καταπόνησης (τάσεις θραύσης, διάτρηση, σχίσιμο κ.α.) και μεγάλη δυνατότητα επιμήκυνσης.
 • Υψηλής διαστασιολογικής σταθερότητας πολυεστέρα, ο οποίος είναι πολυεστέρας ενισχυμένος με ίνες υάλου. Προσδίδει στη μεμβράνη υψηλές αντοχές στη μηχανική καταπόνηση αλλά και μεγάλη σταθερότητα διαστάσεων.
 • Συνδυασμός πολυεστέρα πλέγματος, ο οποίος προσδίδει στη μεμβράνη ισότροπες μηχανικές ιδιότητες.
 • Υψηλής ποιότητας υαλοπίλημα, το οποίο προσδίδει στη μεμβράνη σταθερότητα διαστάσεων.

 

Οι πιθανές επικαλύψεις για τις μεμβράνες ESHAELASTAN είναι:

 • Oρυκτή ψηφίδα σε διάφορα χρώματα (πράσινο-γκρι, λευκό, κόκκινο-καφέ), όταν εκτίθεται στον ήλιο.
 • Λεπτό φύλλο πολυαιθυλενίου σε περιπτώσεις όπου η στεγανωτική στρώση προστατεύεται από άλλα υλικά (κε- ραμίδια, μπετόν κ.α.).
 • Υψηλής ανακλαστικότητας φύλλο αλουμινίου
Χαρακτηριστικά Πρότυπα Τ Τιμές Μονάδες
 

Υαλοπίλημα

Συνδιασμός πολυεστέρα πλέγματος  

Μη υφαντός πολυεστέρας

Μη υφαντός πολυεστέρας με ίνες υάλου Spun Bond πολυεστέρας (SP)
Μήκος ΕΝ 1849-1 ±0,02 8 ή 10 8 ή 10 8 ή 10 8 ή 10 8 ή 10 m
Πλάτος ΕΝ 1849-1 1 1 1 1 1 m
Ανω επικάλυψη Φιλμ PE/ορυκτή ψηφίδα/φύλλο αλουμινίου
Κάτω επικάλυψη Φιλμ PE /χαλαζιακή άμμος
Πάχος ΕΝ 1849-1 ±0,2% 2.5-5 2.5-5 2.5-5 2.5-5 2.5-5 mm
Βάρος ΕΝ 1849-1 ±10% 3-6 3-6 3-6 3-6 3-6 kg/m2
Τύπος ασφαλτικού μείγματος Ελαστομερής (SBS)
Σημείο μάλθωσης EN 1427 120 120 120 120 120 °C
Σημείο διείσδυσης στους 25 °C  

EN 1426

 

± 5

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

dmm

Ελαστική επαναφορά του ασφαλτικού υλικού  

ΕΝ 13398

 

 

90

 

90

 

90

 

90

 

90

 

%

Ελαστική επαναφορά μετά από οξειδωτική καταπόνηση κατά ΕΝ 12607-1  

ΕΝ 13398

 

 

80

 

80

 

80

 

80

 

80

 

%

Τάση θραύσης

κατα μήκος /πλάτος

 

EN 12311-1

 

± 20%

 

320/220

 

640/600

 

400/300

 

540/400

 

900/650

 

N/50mm

Επιμήκυνση

κατά μήκος /πλάτος

 

EN 12311-1

 

± 15%

 

2/2

 

4/4

 

30/45

 

45/55

 

50/60

 

%

Αντοχή σε σχίσιμο κατά μήκος / πλάτος ASTM D4073-94  

± 15%

 

100/250

 

375/375

 

200/320

 

230/380

 

360/550

 

N

 

Διάτρηση στατική (σκυρόδεμα)

EN 12730/

UEAtc MOAT27

 

L2 (7-15)

 

L2 (7-15)

 

L3 (15-25)

 

L3 (15-25)

 

L3 (15-25)

 

kg

 

Διάτρηση δυναμική (σκυρόδεμα)

EN 12691/

UEAtc MOAT27

 

I3 (Φ10)

 

I3 (Φ10)

 

I3 (Φ8)

 

I3 (Φ8)

 

I3 (Φ8)

 

mm

Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες  

ΕΝ 1109

 

± 5

 

-15

 

-15

 

-15

 

-15

 

-15

 

°C

 

Υδατοπερατότητα (72ώρες)

UEAtc/EN 1928  

Περνάει Επιτυχώς

 

Συντελεστής υδρατμοπερατότηττας  

ΕΝ 1931

 

 

20000

 

20000

 

20000

 

20000

 

20000

 

Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες  

ΕΝ 1110

 

 

110

 

110

 

110

 

110

 

110

 

°C

Αντοχή στην φωτιά ΕΝ 13501-1 F F F F F
Διαστασιολογική Σταθερότητα L/T  

ΕΝ 1107-1

 

 

-0.1/+0.1

 

-0.1/+0.1

 

-0.15/+0.1

 

-0.15/+0.1

 

-0.4/+0.3

 

%

Θερμική Αγωγιμότητα 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 W/mK

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  

 Τα ρολά πρέπει να αποθηκεύονται στην αρχική τους συ- σκευασία, σε κάθετη θέση, προστατευμένα από απ’ ευθείας έκθεση στον ήλιο, στη βροχή, στο χιόνι και στον πάγο. Σε συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών, συνίσταται τα ρολά να διατηρούνται σε ελάχιστη θερμοκρασία 5 ºC, για τουλάχιστον 10 ώρες πριν την εφαρμογή τους.

Να αποφεύγονται ισχυρές και απότομες κρούσεις του ρολού, καθώς επίσης και το γρήγορο (ξαφνικό) ξετύλιγμα αυ- τού, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, της μεταφοράς και της αποθήκευσης, σε χαμηλές θερμοκρασίες.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ   

Δήλωση συμμόρφωσης προϊόντος κατά το πρότυπο ΕΝ 13707, ΕΝ 13969. Προϊόν εγκεκριμένο κατά CE No. 1020- CPR-010021423. Εφαρμογή σε δώματα σύμφωνα με ΕΝ 13707 και σε υπόγεια σύφωνα με ΕΝ 13969.

Ίσως σας ενδιαφέρουν...

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Όπως δηλώνεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, έχετε πρόσβαση για διόρθωση, διαγραφή των δεδομένων σας ή να διατυπώσετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων σας, με βάση νόμιμους λόγους, στέλνοντας ένα email στο d.argyriou@argynet.gr ή μέσω ταχυδρομείου στην Argynet, Στενών Πόρτας 20, 16121 Αθήνα.