Ασφαλτικές Στεγανωτικές Μεμβράνες

ESHAELASTAN SBS

eshaelastan sbs-20oC / ελαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες

Οι ελαστομερείς στεγανωτικές μεμβράνες ESHAELASTAN SBS παράγονται από ειδική άσφαλτο, τροποποιημένη με θερμοπλαστικά ελαστομερή υλικά (SBS). H τροποποίηση αυτή προσδίδει στο προϊόν εξαιρετική ελαστικότητα, ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-15 °C). Προσδίδει ακόμα βελτιωμένα ρεολογικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες οι οποίες είναι ιδανικές για την παραγωγή υψηλής ποιότητας ασφαλτικών στεγανωτικών μεμβρανών.

Η επιλογή του κατάλληλου συνδυασμού οπλισμού, επικαλύψεων και βάρους/πάχους της μεμβράνης προσδίδει μια ποικιλία εφαρμογών και υψηλής ποιότητας λύσεων σε οποιοδήποτε πρόβλημα στεγανοποίησης, όπως:

 • Στεγανοποίηση επιπέδων και κεκλιμένων δωμάτων
 • Στεγανοποίηση μεταλλικών στεγών
 • Επισκευές στεγάνωσης
 • Στεγανοποίηση γεφυρών και καταστρωμάτων χώρων στάθμευσης
 • Στεγανοποίηση δεξαμενών και καναλιών
 • Φράγμα Η/Μ ακτινοβολίας (ESHAELASTAN P-AL, με άνω επικάλυψη αλουμίνιο υψηλής ανακλαστικότητας).

Οι μεμβράνες ESHAELASTAN παράγονται με διαφορετικά είδη οπλισμού:

 • Υψηλών αντοχών Spunbond Πολυεστέρα (SP), ο οποίος προσδίδει στη μεμβράνη εξαιρετικές αντοχές μηχανικής καταπόνησης (τάσεις θραύσης, διάτρηση, σχίσιμο κ.α.) και μεγάλη δυνατότητα επιμήκυνσης.
 • Υψηλής διαστασιολογικής σταθερότητας πολυεστέρα, ο οποίος είναι πολυεστέρας ενισχυμένος με ίνες υάλου. Προσδίδει στη μεμβράνη υψηλές αντοχές στη μηχανική καταπόνηση αλλά και μεγάλη σταθερότητα διαστάσεων.
 • Συνδυασμός πολυεστέρα πλέγματος, ο οποίος προσδίδει στη μεμβράνη ισότροπες μηχανικές ιδιότητες.
 • Υψηλής ποιότητας υαλοπίλημα, το οποίο προσδίδει στη μεμβράνη σταθερότητα διαστάσεων.

 

Οι πιθανές επικαλύψεις για τις μεμβράνες ESHAELASTAN είναι:

 • Oρυκτή ψηφίδα σε διάφορα χρώματα (πράσινο-γκρι, λευκό, κόκκινο-καφέ), όταν εκτίθεται στον ήλιο.
 • Λεπτό φύλλο πολυαιθυλενίου σε περιπτώσεις όπου η στεγανωτική στρώση προστατεύεται από άλλα υλικά (κε- ραμίδια, μπετόν κ.α.).
 • Υψηλής ανακλαστικότητας φύλλο αλουμινίου
Χαρακτηριστικά Πρότυπα Τ Τιμές Μονάδες
 

Υαλοπίλημα

Συνδιασμός πολυεστέρα πλέγματος  

Μη υφαντός πολυεστέρας

Μη υφαντός πολυεστέρας με ίνες υάλου Spun Bond πολυεστέρας (SP)
Μήκος ΕΝ 1849-1 ±0,02 8 ή 10 8 ή 10 8 ή 10 8 ή 10 8 ή 10 m
Πλάτος ΕΝ 1849-1 1 1 1 1 1 m
Ανω επικάλυψη Φιλμ PE/ορυκτή ψηφίδα/φύλλο αλουμινίου
Κάτω επικάλυψη Φιλμ PE /χαλαζιακή άμμος
Πάχος ΕΝ 1849-1 ±0,2% 2.5-5 2.5-5 2.5-5 2.5-5 2.5-5 mm
Βάρος ΕΝ 1849-1 ±10% 3-6 3-6 3-6 3-6 3-6 kg/m2
Τύπος ασφαλτικού μείγματος Ελαστομερής (SBS)
Σημείο μάλθωσης EN 1427 120 120 120 120 120 °C
Σημείο διείσδυσης στους 25 °C  

EN 1426

 

± 5

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

dmm

Ελαστική επαναφορά του ασφαλτικού υλικού  

ΕΝ 13398

 

 

90

 

90

 

90

 

90

 

90

 

%

Ελαστική επαναφορά μετά από οξειδωτική καταπόνηση κατά ΕΝ 12607-1  

ΕΝ 13398

 

 

80

 

80

 

80

 

80

 

80

 

%

Τάση θραύσης

κατα μήκος /πλάτος

 

EN 12311-1

 

± 20%

 

320/220

 

640/600

 

400/300

 

540/400

 

900/650

 

N/50mm

Επιμήκυνση

κατά μήκος /πλάτος

 

EN 12311-1

 

± 15%

 

2/2

 

4/4

 

30/45

 

45/55

 

50/60

 

%

Αντοχή σε σχίσιμο κατά μήκος / πλάτος ASTM D4073-94  

± 15%

 

100/250

 

375/375

 

200/320

 

230/380

 

360/550

 

N

 

Διάτρηση στατική (σκυρόδεμα)

EN 12730/

UEAtc MOAT27

 

L2 (7-15)

 

L2 (7-15)

 

L3 (15-25)

 

L3 (15-25)

 

L3 (15-25)

 

kg

 

Διάτρηση δυναμική (σκυρόδεμα)

EN 12691/

UEAtc MOAT27

 

I3 (Φ10)

 

I3 (Φ10)

 

I3 (Φ8)

 

I3 (Φ8)

 

I3 (Φ8)

 

mm

Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες  

ΕΝ 1109

 

± 5

 

-15

 

-15

 

-15

 

-15

 

-15

 

°C

 

Υδατοπερατότητα (72ώρες)

UEAtc/EN 1928  

Περνάει Επιτυχώς

 

Συντελεστής υδρατμοπερατότηττας  

ΕΝ 1931

 

 

20000

 

20000

 

20000

 

20000

 

20000

 

Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες  

ΕΝ 1110

 

 

110

 

110

 

110

 

110

 

110

 

°C

Αντοχή στην φωτιά ΕΝ 13501-1 F F F F F
Διαστασιολογική Σταθερότητα L/T  

ΕΝ 1107-1

 

 

-0.1/+0.1

 

-0.1/+0.1

 

-0.15/+0.1

 

-0.15/+0.1

 

-0.4/+0.3

 

%

Θερμική Αγωγιμότητα 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 W/mK

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  

 Τα ρολά πρέπει να αποθηκεύονται στην αρχική τους συ- σκευασία, σε κάθετη θέση, προστατευμένα από απ’ ευθείας έκθεση στον ήλιο, στη βροχή, στο χιόνι και στον πάγο. Σε συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών, συνίσταται τα ρολά να διατηρούνται σε ελάχιστη θερμοκρασία 5 ºC, για τουλάχιστον 10 ώρες πριν την εφαρμογή τους.

Να αποφεύγονται ισχυρές και απότομες κρούσεις του ρολού, καθώς επίσης και το γρήγορο (ξαφνικό) ξετύλιγμα αυ- τού, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, της μεταφοράς και της αποθήκευσης, σε χαμηλές θερμοκρασίες.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ   

Δήλωση συμμόρφωσης προϊόντος κατά το πρότυπο ΕΝ 13707, ΕΝ 13969. Προϊόν εγκεκριμένο κατά CE No. 1020- CPR-010021423. Εφαρμογή σε δώματα σύμφωνα με ΕΝ 13707 και σε υπόγεια σύφωνα με ΕΝ 13969.

Ίσως σας ενδιαφέρουν...