Ασφαλτικές Στεγανωτικές Μεμβράνες

ESHAFIN SBS

eshafin sbs 10oC / ελαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες

Οι ελαστομερείς στεγανωτικές μεμβράνες ESHAFIN SBS παράγονται από ειδική άσφαλτο, τροποποιημένη με θερμοπλαστικά ελαστομερή υλικά (SBS). H τροποποίηση αυτή προσδίδει στο προϊόν εξαιρετική ελαστικότητα, ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-10 °C). Ακόμα προσδίδει βελτιωμένα ρεολογικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες οι οποίες είναι ιδανικές για την παραγωγή υψηλής ποιότητας ασφαλτικών στεγανωτικών μεμβρανών.

Η επιλογή του κατάλληλου συνδυασμού οπλισμού, επικάλυψης και βάρους/πάχους της μεμβράνης προσδίδει μια ποικιλία εφαρμογών και υψηλής ποιότητας λύσεων σε οποιοδήποτε πρόβλημα στεγανοποίησης, όπως:

 • Στεγανοποίηση επιπέδων και κεκλιμένων δωμάτων
 • Στεγανοποίηση μεταλλικών στεγών
 • Επισκευές στεγάνωσης
 • Στεγανοποίηση γεφυρών και καταστρωμάτων χώρων στάθμευσης
 • Στεγανοποίηση δεξαμενών και καναλιών
 • Απόλυτο φράγμα υδρατμών, αλλά και φράγμα ραδονίου και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (ESHAFIN Sandwich, με εσωτερικό οπλισμό Αλουμίνιο)
 • Φράγμα Η/Μ ακτινοβολίας (ESHAFIN P-AL, με άνω επικάλυψη αλουμίνιο υψηλής ανακλαστικότητας).

ΟΠΛΙΣΜΟΣ

Οι μεμβράνες ESHAFIN παράγονται με διαφορετικά είδη οπλισμού:

 • Υψηλών αντοχών Spunbond Πολυεστέρα (SP), ο οποίος προσδίδει στη μεμβράνη εξαιρετικές αντοχές μηχανικής καταπόνησης (τάσεις θραύσης, διάτρηση, σχίσιμο κ.α.) και μεγάλη δυνατότητα επιμήκυνσης.
 • Υψηλής διαστασιολογικής σταθερότητας πολυεστέρα, ο οποίος είναι πολυεστέρας ενισχυμένος με ίνες υάλου. Προσδίδει στη μεμβράνη υψηλές αντοχές στη μηχανική καταπόνηση αλλά και μεγάλη σταθερότητα διαστάσεων.
 • Συνδυασμός πολυεστέρα πλέγματος, ο οποίος προσδίδει στη μεμβράνη ισότροπες μηχανικές ιδιότητες.

ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ  

Οι πιθανές επικαλύψεις για τις μεμβράνες ESHAFIN είναι:

 • Oρυκτή ψηφίδα σε διάφορα χρώματα (πράσινο-γκρι, λευκό, κόκκινο-καφέ), όταν εκτίθεται στον ήλιο.
 • Λεπτό φύλλο πολυαιθυλενίου σε περιπτώσεις όπου η στεγανωτική στρώση προστατεύεται από άλλα υλικά (κε- ραμίδια, μπετόν κ.α.).
 • Υψηλής ανακλαστικότητας φύλλο αλουμινίου
 • Υφαντό ύφασμα πολυπροπυλενίου που επιδέχεται βαφή με ακρυλικής βάσεως υγρομονωτικά (ESHACRYCOAT) και ασφαλτικό διάλυμα αλουμινίου (ESHALUMIN).
 • Υψηλής ποιότητας υαλοπίλημα, το οποίο προσδίδει στη μεμβράνη σταθερότητα διαστάσεων.
Χαρακτηριστικά Πρότυπα Τ Τιμές Μονάδες
 

Υαλοπίλημα

Συνδιασμός πολυεστέρα πλέγματος  

Μη υφαντός πολυεστέρας

Μη υφαντός πολυεστέρας με ίνες υάλου Spun Bond πολυεστέρας (SP)
Μήκος ΕΝ 1848-1 ±0,02 8 ή 10 8 ή 10 8 ή 10 8 ή 10 8 ή 10 m
Πλάτος ΕΝ 1848-1 1 1 1 1 1 m
 

Ανω επικάλυψη

 

Φιλμ PE/ ορυκτή ψηφίδα

/φύλλο αλουμινίου

Φιλμ PE/ ορυκτή ψηφίδα

/φύλλο αλουμινίου

Φιλμ PE/ ορυκτή ψηφίδα

/φύλλο αλουμινίου

Φιλμ PE/ ορυκτή ψηφίδα

/φύλλο αλουμινίου

Φιλμ PE/ ορυκτή ψηφίδα

/φύλλο αλουμινίου

 

 

Κάτω επικάλυψη

 

Φιλμ PE / χαλαζιακή άμμος Φιλμ PE / χαλαζιακή άμμος Φιλμ PE / χαλαζιακή άμμος Φιλμ PE / χαλαζιακή άμμος Φιλμ PE / χαλαζιακή άμμος  

Πάχος ΕΝ 1849-1 ±0,2% 2.5-5 2.5-5 2.5-5 2.5-5 2.5-5 mm
Βάρος ΕΝ 1849-1 ±10% 3-6 3-6 3-6 3-6 3-6 kg/m2
Τύπος ασφαλτικού μείγματος  

Ελαστομερής

(SBS)

Ελαστομερής

(SBS)

Ελαστομερής

(SBS)

Ελαστομερής

(SBS)

Ελαστομερής

(SBS)

 

Σημείο μάλθωσης EN 1427 110 110 110 110 110 °C
Σημείο διείσδυσης στους 25 °C  

EN 1426

 

± 5

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

dmm

Ελαστική επαναφορά του ασφαλτικού υλικού  

ΕΝ 13398

 

 

80

 

80

 

80

 

80

 

80

 

%

Ελαστική επαναφορά μετά από οξειδωτική καταπόνηση κατά ΕΝ 12607-1  

ΕΝ 13398

 

 

70

 

70

 

70

 

70

 

70

 

%

Τάση θραύσης

κατα μήκος /πλάτος

 

EN 12311-1

 

± 20%

 

320/220

 

600/580

 

390/290

 

530/390

 

900/650

 

N/50mm

Επιμήκυνση

κατά μήκος /πλάτος

 

EN 12311-1

 

± 15%

 

2/2

 

4/4

 

30/40

 

40/50

 

50/60

 

%

Αντοχή σε σχίσιμο κατά μήκος / πλάτος ASTM D4073-94  

± 15%

 

100/250

 

360/360

 

190/310

 

220/370

 

350/550

 

N

Διάτρηση στατική (σκυρόδεμα) EN 12730/ UEAtc MOAT27  

L2 (7-15)

 

L2 (7-15)

 

L3 (15-25)

 

L3 (15-25)

 

L3 (15-25)

 

kg

Διάτρηση δυναμική (σκυρόδεμα) EN 12691/ UEAtc MOAT27  

I3 (Φ10)

 

I3 (Φ10)

 

I3 (Φ8)

 

I3 (Φ8)

 

I3 (Φ8)

 

mm

Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες  

ΕΝ 1109

 

± 5

 

-10

 

-10

 

-10

 

-10

 

-10

 

°C

Υδατοπερατότητα (72ώρες) UEAtc/EN 1928 Περνάει Επιτυχώς
Συντελεστής υδρατμοπερατότηττας  

ΕΝ 1931

 

 

20000

 

20000

 

20000

 

20000

 

20000

 

Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες  

ΕΝ 1110

 

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

°C

Αντοχή στην φωτιά ΕΝ 13501-1 F F F F F
Διαστασιολογική Σταθερότητα L/T  

ΕΝ 1107-1

 

 

-0.1/+0.1

 

-0.1/+0.1

 

-0.15/+0.1

 

-0.15/+0.1

 

-0.4/+0.3

 

%

Θερμική Αγωγιμότητα 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 W/mK

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ       

Τα ρολά πρέπει να αποθηκεύονται στην αρχική τους συ- σκευασία, σε κάθετη θέση, προστατευμένα από απ’ ευθείας έκθεση στον ήλιο, στη βροχή, στο χιόνι και στον πάγο. Σε συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών, συνίσταται τα ρολά να διατηρούνται σε ελάχιστη θερμοκρασία 5 ºC, για τουλάχιστον 10 ώρες πριν την εφαρμογή τους.

Να αποφεύγονται ισχυρές και απότομες κρούσεις του ρολού, καθώς επίσης και το γρήγορο (ξαφνικό) ξετύλιγμα αυτού, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, της μεταφοράς και της αποθήκευσης, σε χαμηλές θερμοκρασίες.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ       

Δήλωση συμμόρφωσης προϊόντος κατά το πρότυπο ΕΝ 13707, ΕΝ 13969. Προϊόν εγκεκριμένο κατά CE No. 1020- CPR-010021423. Εφαρμογή σε δώματα σύμφωνα με ΕΝ 13707 και σε υπόγεια σύμφωνα με ΕΝ 13969

Ίσως σας ενδιαφέρουν...