Ασφαλτικές Στεγανωτικές Μεμβράνες

ESHADURO

Οι μεμβράνες ESHADURO είναι πλαστομερείς ασφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες, οι οποίες παράγονται από ειδικούς τύπους ασφάλτου. Το μείγμα εμπλουτίζεται με επιλεγμένα πολυμερή υλικά, με βάση το ατακτικό πολυπροπυλένιο (APP). Έχουν κατασκευαστεί ώστε να προσφέρουν αξιόπιστη στεγάνωση και προστασία σε βάθος χρόνου και θερμές κλιματολογικές συνθήκες.

Η επιλογή του κατάλληλου συνδυασμού οπλισμού, επικάλυψης και βάρους/πάχους της μεμβράνης, προσφέρει ποικιλία δυνατοτήτων εφαρμογής, όπως:

 • Στεγανοποίηση επίπεδων και κεκλιμένων δωμάτων
 • Στεγανοποίηση μεταλλικών στεγών
 • Επισκευές στεγάνωσης
 • Στεγανοποίηση υπογείων κατασκευών και θεμελιώσεων
 • Στεγανοποίηση δεξαμενών και καναλιών

ΟΠΛΙΣΜΟΣ

 Οι πιθανοί οπλισμοί των μεμβρανών ESHADURO είναι:

 • Spunbond Πολυεστέρας (SP) υψηλής αντοχής, ο οποίος προσδίδει στην μεμβράνη αυξημένη αντίσταση σε μηχανικές καταπονήσεις ρηγματώσεις, διάτρηση, διάτμηση και εφελκυσμό.
 • Υψηλής διαστασιολογικής σταθερότητας πολυεστερικό ύφασμα με ενσωματωμένες ίνες υάλου για την μέγιστη σταθερότητα των μεμβρανών κατά την τοποθέτηση τους με φλόγιστρο (αποφυγή φαινομένο «μπανάνας»).
 • Συνδυασμός πολυεστέρα-πλέγματος που προσδίδει στην μεμβράνη ισότροπη συμπεριφορά στις μηχανικές ιδιότητες.

 

ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ
 • Ορυκτή ψηφίδα διαφόρων χρωματισμών (πράσινη, λευκή, καφεκόκκινη) για προστασία της υγρομόνωσης από την ηλιακή ακτινοβολία.
 • Λεπτό φιλμ πολυαιθυλενίου όταν η μεμβράνη είναι προστατευμένη από άλλα υλικά (πλακίδια, σκυρόδεμα κλπ)
 • Χαλαζιακή άμμος
 • Υφαντό ύφασμα πολυπροπυλενίου που επιδέχεται βαφή με ακρλικής βάσεως υγρομονωτικά (ESHACRYCOAT) και ασφαλτικό διάλυμα αλουμινίου (ESHALUMIN).
Χαρακτηριστικά Πρότυπα Τ Τιμές Μονάδες
 

Υαλοπίλημα

Συνδιασμός πολυεστέρα πλέγματος  

Μη υφαντός πολυεστέρας

Μη υφαντός πολυεστέρας με ίνες υάλου Spun Bond πολυεστέρας (SP)
Μήκος ΕΝ 1848-1 ±0,02 8 ή 10 8 ή 10 8 ή 10 8 ή 10 8 ή 10 m
Πλάτος ΕΝ 1848-1 1 1 1 1 1 m
 

Ανω επικάλυψη

 

Φιλμ PE/ ψηφίδα/ χαλαζιακή Φιλμ PE/ ψηφίδα/ χαλαζιακή Φιλμ PE/ ψηφίδα/ χαλαζιακή Φιλμ PE/ ψηφίδα/ χαλαζιακή  

Φιλμ PE/ ψηφίδα

 

 

Κάτω επικάλυψη

 

Φιλμ PE / χαλαζιακή Φιλμ PE / χαλαζιακή Φιλμ PE / χαλαζιακή Φιλμ PE / χαλαζιακή  

Φιλμ PE

 

Πάχος ΕΝ 1849-1 ±0,2 2.5-5 2.5-5 2.5-5 2.5-5 2.5-5 mm
Βάρος ΕΝ 1849-1 ±10% 3-6 3-6 3-6 3-6 3-6 kg/m2
Τύπος ασφαλτικού μείγματος Πλαστομερές (APP) Πλαστομερές (APP) Πλαστομερές (APP) Πλαστομερές (APP) Πλαστομερές (APP)
Σημείο μάλθωσης EN 1427 145 145 145 145 145 °C
Σημείο διείσδυσης στους 25 °C EN 1426 ± 5 25 25 25 25 25 dmm
Αντιριζικό πρόσθετο
Τάση θράυσης

κατα μήκος /πλάτος

EN 12311-1 ± 20% 300/200 640/600 450/300 550/400 850/650 N/50mm
Επιμήκυνση

κατά μήκος /πλάτος

EN 12311-1 ± 15% 2/2 4/4 30/50 40/55 45/55 %
Αντοχή σε σχίσιμο κατά μήκος / πλάτος ASTM D4073-94 ± 15% 100/200 350/350 200/350 280/400 320/240 N
Διάτρηση στατική (σκυρόδεμα) EN 12730/UEAtc MOAT27 L2 (7-15) L2 (7-15) L3 (15-25) L3 (15-25) L3 (15-25) kg
Διάτρηση δυναμική (σκυρόδεμα)  

EN 12691/UEAtc MOAT27

 

I3 (Φ10)

 

I3 (Φ10)

 

I3 (Φ8)

 

I3 (Φ8)

 

I3 (Φ8)

 

mm

Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες ΕΝ 1109 ± 5 -5 -5 -5 -5 -5 °C
Υδατοπερατότητα (72ώρες, 2 bar) UEAtc/EN 1928 περνάει επιτυχώς
Συντελεστής υδρατμοπερατότηττας ΕΝ 1931 20000 20000 20000 20000 20000
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες ΕΝ 1110 115 115 115 115 115 °C
Αντοχή στην φωτιά ΕΝ 13501-1 F F F F F
Διαστασιολογική Σταθερότητα L/T ΕΝ 1107-1 -0.1/+0.1 -0.1/+0.1 -0.15/+0.1 -0.15/+0.1 -0.4/+0.3 %
Θερμική Αγωγιμότητα 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 W/mK

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα ρολά πρέπει να αποθηκεύονται στην αρχική τους συ- σκευασία, σε κάθετη θέση, προστατευμένα από απ’ ευθείας έκθεση στον ήλιο, στη βροχή, στο χιόνι και στον πάγο. Σε συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών, συνίσταται τα ρολά να διατηρούνται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 5 ºC, για τουλάχιστον 10 ώρες πριν την εφαρμογή τους.

Να αποφεύγονται ισχυρές και απότομες κρούσεις του ρολού, καθώς επίσης και το γρήγορο (ξαφνικό) ξετύλιγμα αυ- τού, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, της μεταφοράς και της αποθήκευσης, σε χαμηλές θερμοκρασίες.

ΠΡΟΤΥΠΑ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Δήλωση συμμόρφωσης προϊόντος κατά τα πρότυπα ΕΝ13707, ΕΝ 13969. Προϊόν εγκεκριμένο κατά CE No.1020-CPR-010021423. Εφαρμογή σε δώματα σύμφωνα με ΕΝ 13707 και σε υπόγεια σύμφωνα με ΕΝ 13969.

 

Ίσως σας ενδιαφέρουν...