Ασφαλτικές Στεγανωτικές Μεμβράνες

ESHAGUM

Οι μεμβράνες ESHAGUM είναι πλαστομερείς ασφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες, οι οποίες παράγονται από ειδικούς τύπους ασφάλτου. Το μείγμα εμπλουτίζεται με επιλεγμένα πολυμερή υλικά, με βάση το ατακτικό πολυπροπυλένιο (APP). Η ειδική αυτή σύνθεση επιτρέπει στο ESHAGUM να αντέχει σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες και τις κλιματικές συνθήκες στην ηλιακή ακτινοβολία, ενώ διατηρεί όλες τις χαρακτηριστικές του ιδιότητες σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Το ESHAGUM αποτελεί εγγύηση για την απόλυτη και μακροχρόνια στεγάνωση των έργων που εκτίθενται σε ακραίες αλλαγές της θερμοκρασίας του κλίματος και την έντονη ηλιοφάνεια. Η επιλογή του κατάλληλου συνδυασμού οπλισμού, επικάλυψης και βάρους/πάχους της μεμβράνης, προσφέρει ποικιλία δυνατοτήτων εφαρμογής, όπως:

 • Στεγανοποίηση επίπεδων και κεκλιμένων δωμάτων
 • Στεγανοποιήση καταστρωμάτων γεφυρών
 • Στεγανοποίηση μεταλλικών στεγών
 • Επισκευές στεγάνωσης
 • Στεγανοποίηση υπογείων κατασκευών και θεμελιώσεων
 • Στεγανοποίηση καταστρωμάτων χώρων στάθμευσης

ΟΠΛΙΣΜΟΣ

Οι πιθανοί οπλισμοί των μεμβρανών ESHAGUM είναι:

 • Spunbond Πολυεστέρας (SP) υψηλής αντοχής, ο οποίος προσδίδει στην μεμβράνη αυξημένη αντίσταση σε μηχανικές καταπονήσεις ρηγματώσεις, διάτρηση, διάτμηση και εφελκυσμό.
 • Υψηλής διαστασιολογικής σταθερότητας πολυεστερικό ύφασμα με ενσωματωμένες ίνες υάλου για την μέγιστη σταθερότητα των μεμβρανών κατά την τοποθέτηση τους με φλόγιστρο (αποφυγή φαινομένο «μπανάνας»).
 • Συνδυασμός πολυεστέρα-πλέγματος που προσδίδει στην μεμβράνη ισότροπη συμπεριφορά στις μηχανικές ιδιότητες.
 • Υψηλής ποιότητας υαλοπίλημα που προσδίδει στην μεμβράνη διαστασιολογική σταθερότητα.

 

ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ

Ο πιθανές επικαλύψεις του ESHAGUM είναι:

 • Ορυκτή ψηφίδα διαφόρων χρωματισμών (πράσινη, λευκή, καφεκόκκινη) για προστασία της υγρομόνωσης από την ηλιακή ακτινοβολία.
 • Λεπτό φιλμ πολυαιθυλενίου όταν η μεμβράνη είναι προστατευμένη από άλλα υλικά (πλακίδια, σκυρόδεμα κλπ)
 • Υφαντό ύφασμα πολυπροπυλενίου που επιδέχεται βαφή με ακρλικής βάσεως υγρομονωτικά (ESHACRYCOAT) και ασφαλτικό διάλυμα αλουμινίου (ESHALUMIN).
Χαρακτηριστικά Πρότυπα Τ Τιμές Μονάδες
 

Υαλοπίλημα

 

Μη υφαντός πολυεστέρας

Μη υφαντός πολυεστέρας με ίνες υάλου Spun Bond πολυεστέρας (SP) Spun Bond πολυεστέρας (SP250)
Μήκος ΕΝ 1848-1 10 10 10 10 10 m
Πλάτος ΕΝ 1848-1 1 1 1 1 1 m
 

Ανω επικάλυψη

 

 

Φιλμ PE/ ψηφίδα

 

Φιλμ PE/ ψηφίδα

 

Φιλμ PE/ ψηφίδα

 

Φιλμ PE/ ψηφίδα

 

Φιλμ PE/ ψηφίδα

 

 

Κάτω επικάλυψη

 

Φιλμ PE / χαλαζιακή Φιλμ PE / χαλαζιακή Φιλμ PE / χαλαζιακή Φιλμ PE / χαλαζιακή Φιλμ PE / χαλαζιακή  

Πάχος ΕΝ 1849-1 ±0,2 2.5-5 2.5-5 2.5-5 2.5-5 2.5-5 mm
Βάρος ΕΝ 1849-1 ±10% 3-6 36 3-6 3-6 3-6 kg/m2
Τύπος ασφαλτικού μείγματος Πλαστομερές (APP) Πλαστομερές (APP) Πλαστομερές (APP) Πλαστομερές (APP) Πλαστομερές (APP)
Σημείο μάλθωσης EN 1427 148 148 148 148 148 °C
Σημείο διείσδυσης στους 25 °C EN 1426 ± 5 25 25 25 25 25 dmm
Αντιριζικό πρόσθετο
Τάση θράυσης

κατα μήκος /πλάτος

EN 12311-1 ± 20% 300/200 450/300 550/420 900/650 1100/900 N/50mm
Επιμήκυνση

κατά μήκος /πλάτος

EN 12311-1 ± 15% 2/2 30/50 40/55 50/60 50/60 %
Αντοχή σε σχίσιμο κατά μήκος / πλάτος ASTM D4073- 94 ± 15% 100/200 200/350 300/400 350/450 600/700 N
Διάτρηση στατική (σκυρόδεμα) EN 12730/ UEAtc MOAT27 L2 (7-15) L3 (15-25) L3 (15-25) L3 (15-25) L4 (>25) kg
Διάτρηση δυναμική (σκυρόδεμα) EN 12691/ UEAtc MOAT27  

I3 (Φ10)

 

I3 (Φ8)

 

I3 (Φ8)

 

I3 (Φ8)

 

I3 (Φ8)

 

Φ 8mm

Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες ΕΝ 1109 ± 3 -10 -10 -10 -10 -10 °C
Υδατοπερατότητα (72ώρες, 2bar) UEAtc/EN 1928 Περνάει Επιτυχώς
Συντελεστής υδρατμοπερατότηττας ΕΝ 1931 20000 20000 20000 20000 20000
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες ΕΝ 1110 130 130 130 130 130 °C
Αντοχή στην φωτιά ΕΝ 13501-1 F F F F F
Διαστασιολογική Σταθερότητα L/T ΕΝ 1107-1 -0.1/+0.1 -0.15/+0.1 -0.15/+0.1 -0.4/+0.3 -0.4/+0.3 %
Θερμική Αγωγιμότητα 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 W/mK

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ         

 Τα ρολά πρέπει να αποθηκεύονται στην αρχική τους συ- σκευασία, σε κάθετη θέση, προστατευμένα από απ’ ευθείας έκθεση στον ήλιο, στη βροχή, στο χιόνι και στον πάγο. Σε συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών, συνίσταται τα ρολά να διατηρούνται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 5 ºC, για τουλάχιστον 10 ώρες πριν την εφαρμογή τους.

Να αποφεύγονται ισχυρές και απότομες κρούσεις του ρολού, καθώς επίσης και το γρήγορο (ξαφνικό) ξετύλιγμα αυτού, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, της μεταφοράς και της αποθήκευσης, σε χαμηλές θερμοκρασίες.

 

ΠΡΟΤΥΠΑ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Δήλωση συμμόρφωσης προϊόντος κατά τα πρότυπα ΕΝ13707, ΕΝ13969.     Προϊόν     εγκεκριμένο     κατά      CE  No. 1020-CPR-010021423. Εφαρμογή σε δώματα σύμφωνα με ΕΝ 13707 και σε υπόγεια σύμφωνα με ΕΝ 13969, καθώς και για καταστρώματα γεφυρών κατά ΕΝ 14695.

Ίσως σας ενδιαφέρουν...