Ασφαλτικές Στεγανωτικές Μεμβράνες

ESHAPLAST

Οι μεμβράνες ESHAPLAST είναι πλαστομερείς ασφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες, οι οποίες παράγονται από ειδικούς τύπους ασφάλτου. Το μείγμα εμπλουτίζεται με επιλεγμένα πολυμερή υλικά, με βάση το ατακτικό πολυπροπυλένιο (APP). Η ειδική αυτή σύνθεση επιτρέπει στο ESHAPLAST να αντέχει σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες και τις κλιματικές συνθήκες στην ηλιακή ακτινοβολία, ενώ διατηρεί όλες τις χαρακτηριστικές του ιδιότητες σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Η επιλογή του κατάλληλου συνδυασμού οπλισμού, επικάλυψης και βάρους/πάχους της μεμβράνης, προσφέρει ποικιλία δυνατοτήτων εφαρμογής, όπως:

 • Στεγανοποίηση επίπεδων και κεκλιμένων δωμάτων
 • Στεγανοποίηση μεταλλικών στεγών
 • Επισκευές στεγάνωσης
 • Στεγανοποίηση υπογείων κατασκευών και θεμελιώσεων

ΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Οι πιθανοί οπλισμοί των μεμβρανών ESHAPLAST είναι:

 • Spunbond Πολυεστέρας (SP) υψηλής αντοχής, ο οποίος προσδίδει στην μεμβράνη αυξημένη αντίσταση σε μηχανικές καταπονήσεις ρηγματώσεις, διάτρηση, διάτμηση και εφελκυσμό.
 • Υψηλής διαστασιολογικής σταθερότητας πολυεστερικό ύφασμα με ενσωματωμένες ίνες υάλου για την μέγιστη σταθερότητα των μεμβρανών κατά την τοποθέτηση τους με φλόγιστρο (αποφυγή φαινομένο «μπανάνας»).
 • Συνδυασμός πολυεστέρα-πλέγματος που προσδίδει μεμβράνη ισότροπη συμπεριφορά στις μηχανικές ιδιότητες.
 • Υψηλής ποιότητας υαλοπίλημα που προσδίδει στην μεμβράνη διαστασιολογική σταθερότητα.
ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ
 • Ορυκτή ψηφίδα διαφόρων χρωματισμών (πράσινη, λευ- κή, καφεκόκκινη) για προστασία της υγρομόνωσης από την ηλιακή ακτινοβολία.
 • Λεπτό φιλμ πολυαιθυλενίου όταν η μεμβράνη είναι προ- στατευμένη από άλλα υλικά (πλακίδια, σκυρόδεμα κλπ)
 • Υφαντό ύφασμα πολυπροπυλενίου που επιδέχεται βαφή με ακρλικής βάσεως υγρομονωτικά (ESHACRYCOAT) και ασφαλτικό διάλυμα αλουμινίου (ESHALUMIN).
Χαρακτηριστικά Πρότυπα Τ Μονάδες
Συνδιασμός πολυεστέρα πλέγματος  

Μη υφαντός πολυεστέρας

Μη υφαντός πολυεστέρας με ίνες υάλου
Μήκος ΕΝ 1848-1 10 10 10 m
Πλάτος ΕΝ 1848-1 1 1 1 m
 

 

Ανω επικάλυψη

 

 

 

 

Φιλμ PE/ορυκτή ψηφίδα

 

 

Φιλμ PE/ορυκτή ψηφίδα

 

 

Φιλμ PE/ορυκτή ψηφίδα

 

 

 

Κάτω επικάλυψη

 

Φιλμ PE / χαλαζιακή άμμος Φιλμ PE /χαλαζιακή άμμος Φιλμ PE / χαλαζιακή άμμος  

Πάχος ΕΝ 1849-1 ±0,2 2.5-5 2.5-5 2.5-5 mm
Βάρος ΕΝ 1849-1 ±10% 3-6 3-6 3-6 kg/m2
Τύπος ασφαλτικού μείγματος Πλαστομερές (APP) Πλαστομερές (APP) Πλαστομερές (APP)
Σημείο μάλθωσης EN 1427 145 145 145 °C
Σημείο διείσδυσης στους 25 °C EN 1426 ± 5 25 25 25 dmm
Αντιριζικό πρόσθετο
Τάση θράυσης

κατα μήκος /πλάτος

EN 12311-1 ± 20% 640/600 400/300 540/400 N/50mm
Επιμήκυνση

κατά μήκος /πλάτος

EN 12311-1 ± 15% 4/4 30/45 45/55 %
Αντοχή σε σχίσιμο      κατά μήκος

/ πλάτος

ASTM D4073-94 ± 15% 350/350 200/320 230/380 N
Διάτρηση στατική (σκυρόδεμα) EN 12730/UEAtc MOAT27 L2 (7-15) L3 (15-25) L3 (15-25) kg
 

Διάτρηση δυναμική (σκυρόδεμα)

EN 12691/UEAtc MOAT27  

I3 (Φ 10)

 

I3 (Φ 8)

 

I3 (Φ 8)

 

mm

Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες ΕΝ 1109 ± 3 -10 -10 -10 °C
Υδατοπερατότητα (72ώρες, 2 bar) UEAtc/EN 1928 Περνάει Επιτυχώς
Συντελεστής υδρατμοπερατότηττας ΕΝ 1931 20000 20000 20000
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες ΕΝ 1110 130 130 130 °C
Αντοχή στην φωτιά ΕΝ 13501-1 F F F
Διαστασιολογική Σταθερότητα L/T ΕΝ 1107-1 -0.1/+0.1 -0.15/+0.1 -0.15/+0.1 %
Θερμική Αγωγιμότητα 0.2 0.2 0.2 W/mK

Τα ρολά πρέπει να αποθηκεύονται στην αρχική τους συ- σκευασία, σε κάθετη θέση, προστατευμένα απο απευθείας έκθεση στον ήλιο, στη βροχή, στο χιόνι και στον πάγο. Σε περιβάλλον χαμηλής θερμοκρασίας αποθήκευσης τα ρολά πρέπει να διατηρηθούν σε θερμοκρασίας μεγαλύτερη των 5 °C, για τουλάχιστον 10 ώρες πριν ξεκινήσει η διαδΙκασία τοποθέτησης.

Να αποφεύγονται ισχυρές και απότομες κρούσεις του ρολού, καθώς επίσης και το γρήγορο (ξαφνικό) ξετύλιγμα αυτού, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, της μεταφοράς και της αποθήκευσης, σε χαμηλές θερμοκρασίες.

ΠΡΟΤΥΠΑ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Δήλωση συμμόρφωσης προϊόντος κατά τα πρότυπα ΕΝ13707, ΕΝ     13969.     Προϊόν     εγκεκριμένο     κατά      CE  No. 1020-CPR-010021423. Εφαρμογή σε δώματα σύμφωνα με ΕΝ 13707 και σε υπόγεια σύμφωνα με ΕΝ 13969.

Ίσως σας ενδιαφέρουν...